De

Radiogemeente

 

 

 

 

“En zie, Ik ben met u al de dagen,

tot aan de voleinding der wereld.”

(Matthéüs 28:20)

   

    Preken (in pdf)

Home

 

Algemene informatie

 

Activiteitenagenda

 

Uit het Contactblad

 

De gemeente bidt

Beluister kerkdienst of preek

 

Preken in pdf

 

Contactpagina

 


 

Secretariaat

 

Telefoonspreekuur

 

Links

 

   Prekenserie jaargang 64 (2020)

 

03    De Koning op een ezel  (herziene herdruk)      Nieuw op 23-03-20

        door Ds. A.H. van Gent

En  nu op Zijn feestdag, nu het gaat om de openbaring van Zijn Messiasschap, rijdt Hij als een Koning op een ezel Jeruzalem binnen. U zegt: "Kan het nog dieper?"

Ja, het kan nog dieper. Hij daalt nog dieper af. Vrijdag, Goede Vrijdag......

download deze preek


02    Genade       Nieuw op 04-02-20

        door Jan van Beelen

Weet u, genade kan ook niet zonder geloof. Genade is als een locomotief en het geloof zijn de ketens waarmee de wagons aan elkaar vastzitten van ons leven, onze ziel. De bewegende kracht wordt voortgedreven door genade. Genade en geloof....

download deze preek


01    Het nieuwe jaar in handen van God  (herziene herdruk)       Nieuw op 08-01-20

        door Ds. G. Toornvliet

Ik kan niet zeggen wat er dit jaar allemaal zal gebeuren. Daar weet ik niets van. Dat hoeft ook niet, want Hij gaat vooraan en Hij zal ons de weg banen door het komende jaar heen. Dat geldt voor de Radiogemeente, dat geldt ook voor u persoonlijk.

download deze preek


Prekenserie jaargang 63 (2019)


12    Het Woord is Mens geworden         Nieuw op 16-12-19

        door Ds. J. Henzen

God heeft gesproken. Dat is Kerstfeest. Niet gesproken van straf en van oordeel, die woorden zijn er ook, maar God heeft in de eerste plaats gesproken van gratie, van de genade die iedereen een nieuwe kans geeft en die van de waarheid vertelt, dat er hoop is voor een ieder die in Hem gelooft.

download deze preek


11    Jezus is weergaloos uniek         Nieuw op 21-11-19

        door Ds. A.H. Agtereek

"Jezus Christus - en ik denk dat dat de boodschap is, ook in de Adventsweken en dat zal ook de boodschap met Kerst moeten worden - Jezus heeft Zijn verleden Thuis gelaten om ons verleden op Zich te nemen. Ik kan u zeggen dat ik daar zo ongelooflijk blij mee ben.

download deze preek


10    Wie is uw metgezel op uw levensreis?         Nieuw op 21-11-19

        door Wim Groenewegen

"Dan rijst de vraag: "Bent u al op weg gegaan?" Deze wereldwijde opdracht is ook vandaag nog van kracht voorons allemaal en niet alleen voor enkelingen. Zo zult u vanavond opnieuw horen dat het alleen om Jezus Christus gaat.

download deze preek


09    Volharding in geloof te midden van het kwade         Nieuw op 03-10-19

        door Ds. H.J. Franzen

"Ook laat Jezus heel duidelijk merken dat er meer dan één kracht bezig is op die wereldakker. Behalve Hijzelf met het zaad van het goede woord is ook de Boze actief met een heel ander zaad dat er verdacht veel op lijkt. Woorden, denkbeelden, waarvan je, als je niet verder kijkt dan je neus lang is, zegt: "O, dat is toch allemaal hetzelfde?"

download deze preek


08    De Goede Herder         Nieuw op 23-8-19

        door Jan van Beelen

"Ik zal ze terugbrengen naar hun eigen land. Ik zal ze laten grazen op de bergen van Israël." Ziet u, gemeente? U mag denken wat u wilt, maar Gods beloftes komen altijd uit. "Ik zal ze zoeken en Ik zal ze vinden." Wat een geweldige boodschap. "Ik zal de gewonden verbinden en de zieken zal Ik versterken."

download deze preek


07    Ik weet, mijn Losser leeft       Nieuw op 01-10-19

        door Ds. A.H. Agtereek

"Ik heb ze gewoon even allemaal achter elkaar opgeschreven. Ziektes, moeite, strijd, verdriet, wat een ellende kunnen mensen meemaken. Ik weet het maar al te goed. Toch heb ik in al die verschillende gemeenten die ik heb gediend, dit nog nooit meegemaakt. Maar wat is er een ellende bij veel mensen. Wat is er een pijn en verdriet."

download deze preek


06    Terug naar het hart van God         Nieuw op 04-7-19

        door Bas van den Bosch

Het is mooi om te zingen over het hart van God. Maar nog veel mooier is het om daar te zijn. "Wij zijn," zegt Paulus, "in Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld." Toen had God ons al op het oog. Laat u daarom nooit wijs maken dat het niet voor u zou zijn.

download deze preek


05    De Geest van boven is beneden moeilijk te begrijpen         Nieuw op 06-6-19

        door Ds A.H. Agtereek

Er staat nog wat in Handelingen 2. Er staat: "En zij begonnen te spreken..." Ik zou eigenlijk willen zeggen: Pinksteren is, althans voor mij, het Feest van het Woord. Wij mogen spreken. Ons arme, hulpeloze mensenwoord mag drager worden van de woorden van God.

download deze preek


04    Zingen... wanneer?         Nieuw op 06-5-19

        door Jan van Beelen

Nu gaan wij zien hoe vergankelijk roem kan zijn. Bij de vorige genezing zagen wij hoe Paulus en Barnabas vereerd werden als goden. En hier? Hier worden ze door de eigenaars gegrepen. Ja, geen wonder. Want zij namen hun geld af.....

download deze preek


03    Verzoening door Christus op het kruis van Golgotha         Nieuw op 02-04-19

        door Bas van den Bosch

Maar, lieve vrienden, als er niet meer is dan “indrukwekkend”, dan hebben wij de diepten van Zijn lijden en sterven gemist. Dan zijn wij misschien net als de Joden toen en gaan wij hoofdschuddend weer naar huis. “Wat was het toch vreselijk!”

download deze preek


02    De Vader die vergeeft         Nieuw op 18-02-19

        door Jan van Beelen

Wij hoeven ook niet bang te zijn als onze beleden zonden zijn vergeven. Daar zal God nooit op terugkomen als wij voor Zijn rechterstoel staan. Nooit. Want ze zijn vergeven. Hij gooit ze in de Zee van Vergetelheid. Hij maakt ons vrij.

download deze preek


01    Van belofte naar vervulling         Nieuw op 25-01-19

        door Ds W.J.W. Scheltens

In de Bijbel komt in alle rust naar voren dat mensen, die met hun neus vooraan hebben gestaan bij de grote dingen van Jezus, een moment in hun leven krijgen dat ze zomaar kunnen twijfelen en aarzelen.

download deze preek


Prekenserie jaargang 62 (2018)


12    Aankondiging van Jezus' geboorte         Nieuw op 20-12-18

        door Jan van Beelen

Contact vanuit de hemel verandert alles als het gaat over de activiteiten van God. Dat maakt de roeping van Maria wel heel duidelijk. God zoekt contact. Dat is al een boodschap op zichzelf vanavond. God zoekt vanuit de hoge hemel contact met u en met mij in het plan van Zijn genade. .”

download deze preek


11    Een moeilijk gebod         Nieuw op 26-11-18

        door Ds A.H. Agtereek

Niet: ik dank voor elke smart. En beslist niet: ik dank voor elke ziekte. Het zijn ondingen waarmee je in aanraking komt. Telkens weer heb ik daar moeite mee als mensen een vreselijke ziekte krijgen en ook daaraan moeten sterven. Er staat dus niet: “Ik dank voor alles.” Er staat ook niet in de Bijbel: “Ik dank na alles.” Daar zijn wij een beetje aan gewend geraakt.

download deze preek


10    Een onbevreesd leven         Nieuw op 02-11-18

        door `Bas van den Bosch

Maar de Psalmist laat te midden van al dat negatieve gelukkig ook een ander, schitterend geluid horen. Zijn stem klinkt als het ware als een bazuin: “Hoor dit, alle volken. Hoor dit, ook vanavond, u die hier zit. Neem het ter ore,” zegt de Psalmist. Met andere woorden: laat het niet het ene oor ingaan en het andere weer uitgaan. Het moet naar je hart toe.

download deze preek


09    Tel Gods zegeningen         Nieuw op 25-09-18

        door Ds A.H. Agtereek

De dood hoort bij het leven? Nee, nee, nee, de dood hoort niet bij God en de dood hoort niet bij het leven, de dood hoort bij de zonde. En dat vind je hier een beetje in Psalm 103. Zonde, ziekte en dood. Een afschuwelijk driemanschap.

download deze preek


08    Hij die was en die is en die komen zal         Nieuw op 23-08-18

        door Bas van den Bosch

En wat zijn er vandaag veel gewonden mensen. Wat zijn er velen die diep zitten. Het is zo mooi dat de Here Jezus verder kijkt dan wij. Wij kijken altijd naar de buitenkant. Hij heeft dat gebroken en verbrijzelde hart van haar gezien. En wat gaat Hij dan doen? Dan gaat Hij deze vrouw redden. Dat kan niet anders. Daarvoor is Hij gekomen naar deze wereld.

download deze preek


07    De enige echte relatie          Nieuw op 25-07-18

        door Jan van Beelen

De Vader van Jezus is barmhartig en een Vader en God die altijd troost. God de Vader houdt van de wereld. Laat dat tot u doordringen. Het is niet Hij die afbreekt, wij, de wereld, zijn het die afbreken. En Jezus is dan de enige weg naar de relatie met de Vader.

download deze preek


06    Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen          Nieuw op 05-06-18

        door Ds Wim J.W. Scheltens

En voor veel geld is betaald om het praatje de wereld in te helpen, dat de leerlingen van Jezus Zijn dode lichaam hebben gestolen. En nu ontmaskert Petrus dit getuigenis als nepnieuws.

download deze preek


05    Is er nog hoop in deze hopeloze wereld?          Nieuw op 12-05-18

        door Bas van den Bosch

Als dat zo zou zijn, als wij een stoel in de hemel zouden kunnen verdienen, dan hadden wij de zaligmakende genade van God niet nodig. Dan was Goede Vrijdag overbodig geweest. Dan was Christus voor niets gestorven en hadden wij het zelf verdiend.

download deze preek


04    Ontmoeting          Nieuw op 05-04-18

        door Jan van Beelen

En Maria? Maria stond stijf van verdriet. Geen oog voor die Ander. Ze had genoeg aan haar eigen verdriet, aan haar eigen pijn, aan haar eigen moeite. Haar Heiland was weg. Zonder Jezus was het leven voor de genezen Maria geen leven meer. Zonder Jezus ging haar leven dood.

download deze preek


03    Omdat de Schriften in vervulling gaan          Nieuw op 29-03-18

        door Ds W.J.W. Scheltens

Want Judas is maar een pion. Hij denkt dat hij de hoofdrol heeft in de arrestatie, dat hij de sleutelrol vervult in de arrestatie van Jezus. Maar Jezus relativeert door die opmerking “Moet je Mij nu verraden met een kus?” dat hij uiteindelijk een bijrolletje heeft, een heel klein bijrolletje, want de hoofdrol ligt in de Schriften. Niet Judas moet zijn klus klaren, maar de Schriften moeten worden vervuld.

download deze preek


02    U mag het zeggen          Nieuw op 22-02-18

        door Ds W.M.M. Moonen

En dan glijden de dingen volledig uit de hand bij Herodes. Zullen we nu maar eerlijk zeggen, gemeente, dat in ons leven de dingen ook wel eens vies uit de hand kunnen glijden? Had Herodes nu echt dat bedoeld, waar het op uitloopt?

download deze preek


01    Aan de oever van de Jordaan          Nieuw op 25-01-18

        door Ds J. Henzen

Maar vele inwoners van Jeruzalem haastten zich ook naar de Jordaan, omdat daar woorden gesproken werden en kansen werden aangereikt die in de tempel blijkbaar ontbraken.

En dan probeer ik voorzichting, heel voorzichtig een lijn te trekken naar vandaag....

download deze preek


 Prekenserie jaargang 61 (2017)


13    Staat je koffertje klaar?          Nieuw op 23-12-17

        door Klaas de Boer

Lieve mensen, binnenkort vieren we weer Kerstfeest. De Here Jezus is geboren als een klein Kindje. Hij begon als het ware onderaan de trap. En tree voor tree ging Hij Zijn weg omhoog, dwars door lijden, dwars door de dood heen. Met Kerst begon Jezus Zijn lijdensweg. Daar hoeven wij Hem niet in te volgen. Met een beetje schaamte zeg ik dat, want wij kunnen het niet. Die moeilijke weg heeft Hem via de voederbak naar het kruis geleid: Golgotha.

download deze preek


12    Licht in donkere tijden          Nieuw op 01-12-17

        door Jan van Beelen

In Jesaja 9 vers 5 worden dan de Namen genoemd, de eigenschappen, vijfvoudig. "Een Kind is ons geboren." Hij is waarachtig mens. Dat is ook nodig om onze zonden te voldoen, dat Hij mens werd. "Een Zoon is ons gegeven." Ja, Hij is de Zoon van God. Dus waarachtig God. Dat is nodig om.....

download deze preek


11    Hoe serieus nemen wij het Evangelie?          Nieuw op 16-11-17

        door Bas van den Bosch

Deze man is niet het beeld van goddeloze mensen die niets met God te maken willen hebben, deze man is het beeld van godsdienstige mensen. Vrome en wettische mensen, die Gods Woord horen en kennen en die met een schijn van godsvrucht, dat wil zeggen met godsdienstigheid en vroomheid en een wettisch leven, denken dat ze erbij horen.

download deze preek


10    Een boodschap voor Isral en voor ons          Nieuw op 10-10-17

        door Ds A.,H. Agtereek

Dat wat je niet wilt missen, ga je zoeken. Zo zoekt de Here God ons. Hij zoekt Israël, Hij zoekt u, Hij zoekt mij, Hij zoekt de mensen in de wereld.

download deze preek


09    Een bijzondere gebeurtenis          Nieuw op 30-08-17

        door Jan van Beelen

De aanwezigheid van de Here in de tempel is reëel. Zo naderden de aarde en de hemel elkaar in de verzoening. Daar woonde God. Daar werd het zoenoffer gebracht. Daar was Hij. En in het Nieuwe Testament komt Hij naar ons toe. Daar staat geschreven, dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Besef dat wel.

download deze preek


08    Niet wij, maar Hij          Nieuw op 24-07-17

        door Bas van den Bosch

Ik weet dat wij dan roepen: “Waarom moet mij dat allemaal overkomen? Heb ik dat soms verdiend?” Hoe pijnlijk het soms ook is, God doet het in Zijn liefde om ons tot Christus te drijven. “Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.” Altijd zit die Goddelijke liefde erachter.

download deze preek


07    Belofte uitgevoerd          Nieuw op 28-05-17

        door Jan van Beelen

En waarom? Ze werden gevormd. Ze werden als het ware gekneed om klaar gemaakt te worden door de Meester Zelf om die grote opdracht te vervullen: het verbreiden van Zijn Koninkrijk. Ze zijn in Gods plan ingevoegd. Hij heeft gezegd: het doel zal zijn dat de wereld weet wie de Verlosser is.

download deze preek


06    De Grote Ontmoeting          Nieuw op 23-04-17

        door Ds A.H. Agtereek

Ik heb mij afgevraagd: wat is toch vaak de oorzaak dat wij in zo’n conflictsituatie terechtkomen? Wat is toch de oorzaak van dat ongeloof en van die twijfel bij Kleópas en Lucas? Mag ik u daar drie antwoorden op geven?

In de allereerste plaats hebben ze eigenlijk de woorden van Jezus niet gelooft.

download deze preek


05    Mijn tijd is gekomen          Nieuw op 30-03-17

        door Ds H.J. Franzen

Juist omdat Jezus' tijd aanbreekt, moet dat Paschamaal veilig gesteld worden en mag de verrader dit laatste samenzijn niet verstoren. Want Judas zocht een goede gelegenheid, zo lezen wij in de Bijbel, om Jezus over te leveren in de handen van Zijn vijanden. Maar het zal niet Judas zijn die dat moment bepaalt. Het zal de Mensenzoon Zelf zijn die bepaalt wanneer Zijn tijd gekomen is.

download deze preek


04    Gered       Nieuw op 11-05-17

        door Jan van Beelen       

Kunt u zich een klein beetje indenken hoe bang die discipelen waren, dat ze zelfs riepen: “Een spook!”? Zij, vergeet dat niet, die zoveel wonderen van hun meester gezien hadden - nota bene de dag ervoor duizenden mensen met vijf vissen en twee broden te eten had gegeven - waren zo bang, dat zij Hem aanzagen voor een spook. Er staat in de Bijbel: “Ze schreeuwden het uit van angst.”

download deze preek


03    De Hoeksteen          Nieuw op 14-03-17

        door Jan van Beelen

Hij schrijft deze brief aan de vreemdelingen - en dan krijg je een hele serie namen - in de verdrukking. Ze werden vervolgd. Waarschijnlijk was het de vervolging door keizer Nero. Dat moet u thuis maar nalezen. Midden in hoofdstuk 1 zegt Petrus tegen die vervolgde mensen: “Weest nuchter. Mensen, gebruik je verstand en vestig al je hoop door genade op de Here Jezus.”

download deze preek


02    Mijn jas terug          Nieuw op 14-02-17

        door Ds W.M.M. Moonen

Nou, wij kennen al die mooie smoesjes. De Farizeeërs hadden er ook een handje van. Wij ook trouwens. Maar de Here God zegt: “Mijn woord blijft staan. Zo,” zegt de Here, “ben Ik bewogen om die arme man en zijn jas.”

download deze preek


01    Onze Geloofsbelijdenis: Psalm 23          Nieuw op 16-01-17

        door Ds A.H. Agtereek

Psalm 23, wat een geweldige geloofsbelijdenis. De Heer zal mijn Herder zijn, ook in dit nieuwe jaar. Het zal mij aan niets ontbreken. Hij zal mijn beker vullen en Hij zal mij brengen naar groene weiden.

download deze preek


 Prekenserie jaargang 60 (2016)


18    Het eeuwige Licht is gekomen        Nieuw op 23-12-16

        door Bas van den Bosch

Daarom zien wij met Kerst altijd weer terug. Daar kun je niet omheen om de realiteit van kribbe en kruis. Als wij buigen bij de kribbe en knielen bij het kruis, verandert alles in een mensenleven. Dan zal de duisternis worden verdreven en dan zal het licht van Gods liefde en genade doorbreken in je leven.

download deze preek


17    Duisternis contra licht       Nieuw op 15-12-16

        door Jan van Beelen

Wonderlijk, gemeente, Christus en Zijn werk zijn voor ons niet te doorgronden. Wij kunnen er met ons verstand toch niet bij wat daar gebeurt? Als wij uit ons menszijn redeneren: welke vader geeft nu zijn zoon weg?

download deze preek


16    Wandelen met God        Nieuw op 23-11-16

        door Ds A.H. Agtereek

Ik weet dat dit een mysterie is. God is in de hemel. Waar die hemel precies is, daar kan niemand een antwoord op geven, denk ik. Maar God is ook temidden van Zijn volk.

download deze preek


15    Uitverkoren om te lijden        Nieuw op 01-11-16

        door Ds A.H. Agtereek

Nu kom ik bij die derde groep. Gelukkig worden wij niet aan de kant geschoven. Paulus schrijft in de Efezebrief: "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld." Wij mogen zeggen met alles wat in ons is: "Wij zijn uitverkoren in Christus vóór de grondlegging der wereld."

download deze preek


14    De Weg       Nieuw op 14-10-16

        door Jan van Beelen

Als wij Jezus’ voorbeeld volgen, dan hebben wij de beste weg, maar niet de makkelijkste. Wij hebben op een asfaltweg gereden, de rijksweg, ik geloof dat hij tien banen had. Nou, zo’n weg is de weg van Jezus niet. Die gaat door moeilijkheden - ze hebben het gezongen - diepe duisternissen, diepe valleien. Zo is Jezus’ weg. Maar nogmaals: het is de beste weg. Voor ons is de Ik Ben de beste weg.

download deze preek


13    Vet of mager?        Nieuw op 23-09-16

        door Klaas de Boer

Maar wat kunnen wij nu uit die Bijbel leren? Dat die vette jaren je in een roes kunnen brengen. En dat die vette jaren je zo in de macht kunnen hebben, dat je denkt dat alles kan. Je weet niet meer van ophouden. En je wilt niet met minder genoegen nemen en als het minder gaat, dan moet de staat maar bijspringen.  En we vergeten soms één ding......

download deze preek


12    De Sleuteldrager is op de troon        Nieuw op 05-09-16

        door Bas van den Bosch

Wij denken soms dat het nu een vreselijke tijd is als wij zien wat er gebeurt, maar de tijd die komen gaat, zal nog veel erger zijn. Christus noemt het het uur van de verzoeking die over heel de wereld gaat komen. Wij zien steeds meer die contouren: oorlogen, rampen, ze volgen elkaar in snel tempo op.

download deze preek


11    Het rijke evangelie van Jona de profeet       Nieuw op 17-08-16

        door ds A.H. Agtereek

Toen ik bezig was met dit onderwerp, heb ik voor de aardigheid in mijn bibliotheek gekeken wat er over genade geschreven was. Bij de oude leraren van mij, bij de wat modernere theologen, bij de evangelische theologen en ik heb zulke mooie dingen gevonden. Die mag ik u niet onthouden. “Genade houdt in, dat we niet alleen uit de stinkende gierput getrokken zijn, maar dat wij bovendien water, zeep en nieuwe kleren gekregen hebben. Lees het maar in Lucas 15.”

download deze preek


10    De liefde vergaat nimmermeer       Nieuw op 17-07-16

        door Klaas de Boer

God is Iemand die heel zichtbaar Zijn liefde heeft aangeboden. Daarom lezen wij vanmorgen uit de Bijbel 1 Korinthe 13. God is verliefd op mensen. God heeft een oogje op de wereld. God ziet deze wereld als Zijn bruid, waar Hij mee door het leven gaat.

download deze preek


09    Wat is je verwachting?       Nieuw op 23-06-16

        door Bas van den Bosch

Als Paulus aan Titus schrijft, is dat een persoonlijke getuigenis. Paulus wil dat graag vanavond met ons delen. Wij leven in een tijd die als het ware te vergelijken is met de tijd dat Titus op Kreta was. O ja, men geloofde wel, maar er was geen levende relatie met God. En als die er niet is, is er ook geen Bijbelse verwachting. Paulus bepaalt hem opnieuw bij de kern van het evaneglie.

download deze preek


08    Ongewenste post      Nieuw op 01-06-16

        door Ds W.M.M. Moonen

Dat had je mooi gedroomd. Want, gemeente, als je het met het kwaad op een akkoordje denkt te gooien, ben je nooit klaar, hoor. U weet misschien nog wel hoe dat in de laatste oorlog ging. Toen waren er ook Joodse broeders die dachten: als wij nu maar zus een beetje inschikken en zo en daar wat doen en hier onze mond houden, dan zal het wel overwaaien. Het kwaad waait niet over. U kunt het kwaad niet afkopen. Het kwaad knijpt u net zolang fijn tot u er geweest bent.

download deze preek


07    Hulp uit de hemel      Nieuw op 13-05-16

        door Jan van Beelen

Tot slot. Een grote steun voor ons als we alleen achterblijven. Of eenzaam zijn. Als onze geliefde, ons kind of onze broer of zus overleden is. Dan is het zo dat God uw verdriet terdege begrijpt. Want u mág verdriet hebben, u mág zorgen hebben. Maar breng ze daar waar ze wezen moeten.

download deze preek


06    Bij de bron gebeuren goddelijke wonderen      Nieuw op 19-04-16

        door Ds A.H. Agtereek

Ik heb nog een opmerking gemaakt en ik heb dat genoemd: Jezus overbrugt barrières." Daar ben ik ontzaglijk blij mee. Hij gaat hier de barrière overbruggen tussen man en vrouw op een eenzame plaats. Dat was niet geoorloofd in Israël! Dat is ook niet geooorloofd in de Islam tot op de dag van vandaag, dat een vreemde man en een vreemde vrouw samen zijn. God heeft dat nooit verboden. Dat is iet van de cultuur.

download deze preek


05    Pasen in de 21ste eeuw       Nieuw op 26-03-16

        door Jan van Beelen

Is dat nu, gemeente, geen wonder van genade? Hier komt Johannes 3 weer tevoorschijn, die als een rode draad door het lijden heen loopt: "Alzo lief heeft God de wereld..." Wat een geweldige God hebben wij toch, die ja zegt op het lijden van Zijn Zoon, die Zijn Zoon rechtvaardig verklaart. Dat geeft ons Pasen. Dat geeft ons hoop. Dat geeft, zoals jullie gezongen hebben: "Nieuwe hoop."

download deze preek


04    Gods Zoon als Lam       Nieuw op 07-03-16

        door Jan van Beelen

Kinderen, volwassenen en ook wij stoppen vaak als wij een lammetje zien. Daar genieten wij van. Maar zijn wíj zo vertederend? Zijn wij zo lief? Wij? U die hier zit? Zijn wij zo lief voor die lammetjes? U moet zomers maar eens bij de barbecues gaan kijken. Wij vinden zo’n lamskoteletje wel erg lekker. Maar let wel, dat lamskoteletje is wel van datzelfde lieve lammetje, dat u zo lief vindt in de wei.

Doen wij hetzelfde ook niet met de Here Jezus?

download deze preek


03    Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen       Nieuw op 18-02-16

        door Bas van den Bosch

Zo doen veel mensen. Dat merk ik zo vaak. Ze willen niets met God te maken hebben, maar God krijgt wel overal de schuld van als het verkeerd gaat. Dan zeggen ze: "Ja, als God liefde was, dan zou dit nooit gebeurd zijn." Maar God is liefde, absoluut. Dat is een feit. Het probleem ligt daarom nooit bij God, maar bij ons.

download deze preek


02    Met Christus geen oordeel       Nieuw op 29-01-16

        door Bert van Keulen

Wat doet de Here Jezus? Geeft Hij één van deze twee antwoorden? Hij zegt helemaal niets. Hij houdt Zijn mond. Maar Hij doet wel iets. Temidden van die zondige vrouw en van de Farizeeërs met verkeerde bedoelingen, dus ook zondaren, en van al die andere mensen die daar stonden, ook zondaren, wie bukt er? Degene die zonder zonden is... De Here Jezus bukt.

download deze preek


01    De Gids      Nieuw op 08-01-16

        door Jan van Beelen

Ik kom nog een Gids tegen in het Nieuwe Testament. Wij hadden het over een drie-enige God, weet u wel? In Johannes 10 kom ik één van de zeven woorden van "Ik ben" tegen. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven... Namelijk: "Ik ben de Goede Herder."

download deze preek


 Prekenserie jaargang 59 (2015)


18    Omdat er een Lam en een Herder kwam Nieuw op 22-12-15

        door Ds W.M.M. Moonen

Wat heeft een herder nu nodig? Wat heeft een mens nodig? Weet u, een herder - en een timmerman en een leraar, iedereen - heeft een echte Herder nodig. Iemand die die herders zal leiden en zal weiden en voor ze zal zorgen. Die herders, die zelf hun leven amper inzetten vcor de schapen, die hebben straks Iemand nodig, die Zijn leven voor hén inzet. Deze herders hebben een Herder net zo hard nodig als wij. En die herders hebben een Lam nodig. "Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt."

download deze preek


17    Ontmoeting - Herkenning Nieuw op 07-12-15

        door Jan van Beelen

Ik heb het expres niet genoemd, maar ik wil u wel even mee terugnemen naar dat gesprek van Gabriël met Zacharias. Eén van de dingen die de engel zei tegen Zacharias was: "Hij zal vervuld worden, voordat hij geboren is, in de moederschoot met de Heilige Geest." Pinksteren komt een beetje dichtbij. Al die feestdagen lopen in elkaar over.

download deze preek


16    Hoe ben je? Nieuw op 18-11-15

        door Klaas de Boer

Jezus spreekt ook heel praktisch. Hij zegt: "Mensen, wat moet je nu zonder basis?" Onze tijd: wij hebben een basisschool. Wij hebben een basisgemeente. Als je thuis veel telefoons hebt, dan heb je een basisstation. In je hoofd heb je basiskennis. Tegenwoodig is het gezin als basis ook gelukkig weer in. En Jezus zegt recht op de man en de vrouw af: "Wat is nu jouw basis?"

download deze preek


15    Ik Ben Nieuw op 30-10-15

        door Jan van Beelen

U hebt al die Namen gehoortd: de Heilige, de Onveranderlijke, de Eeuwige, en dan kan ik niet anders doen dan verband leggen met het Nieuwe Testament, waar ik ook Iemand zeven keer hoor zeggen: "Ik ben". Maar dan is het geen naam, dan legt Hij Zijn  karakter bloot. Ik hoor daar de Here Jezus, de Zoon van God Zelf zeggen: "Ik ben..."

download deze preek


14    Hij doet wat Hij kan, wij doen wat wij kunnen Nieuw op 06-10-15

        door Ds A.H. Agtereek

“Neem de steen weg...” Ik zou nog zo’n steen willen noemen. Dat is de steen van de twijfel. De steen van de twijfel kom je in de Bijbel ook tegen. Ik neem aan dat u uw Bijbeltje een beetje kent. Dan staat er in Jacobus 1 vers 6: “Maar hij moet bidden in geloof en - dan komt het - in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt, die lijkt op een golf der zee die door de wind wordt aangedreven.”

download deze preek


13     In geloof steunen op God Nieuw op 07-09-15

         door Jan van Beelen

Ziet u, niets nieuws onder de zon. Want in dat gebied daar rondom Israël was en is altijd onrust. Daar is altijd oorlog. Altijd stond Israël tegenover grote overmachten. U kunt zich 1948 nog herinnneren, toen ze pas een staat geworden waren....

download deze preek


12     Een opgewekt leven Nieuw op 17-08-15

         door Ds A.H. Agtereek

Hier hebt u typisch het werk van Jezus. Jezus kwam op deze aarde, niet alleen om de Heilige te zijn, niet alleen om God te presenteren, maar Hij kwam op deze aarde om Zich te identificeren met zondaren, om onrein te worden met ons mensen.

download deze preek


11     Je zult maar christen wezen... Nieuw op 03-08-15

         door Klaas de Boer

Dat stuk uit Romeinen 8 is het evangelie in een notendop. Een meesterwerk, wordt het wel genoemd, een meesterwerk van het Nieuwe Testament. “De deuren van de schatten naar de hemel,” zei Calvijn. Luther vond het ook zo’n meesterwerk, terwijl zijn opvolger Melanchton het een samenvatting vond van de christelijke leer. Elke tekst verwijst ernaar, dat je gered moet worden, dat je verlost moet worden. Niet door je eigen prestaties of je eigen vroomheid, nee, dat het genade is.

download deze preek


10     Ben je klaar voor vertrek? Nieuw op 17-07-15

         door Bas van den Bosch

Ik was vanmorgen vrij. Gebeurt niet altijd. Dan kijk ik uit mijn raam en dan zie ik prachtige “lampen” voorbijgaan: allemaal mannen-broeders in het zwart. Alle vrouwen in het zwart met een hoed op. Keurig! Schitterend in het pak. Zo gaat dat. Want wij zien alleen de buitenkant. De lamp kan prachtig zijn.

Zo kan het ook in ons leven zijn. Wij zien er ook allemaal keurig uit vanavond. Wat er allemaal zo keurig uitziet, die lamp, dat is een teken van ons geloof. Want het lijkt misschien wel goed, maar het is niet voldoende om de hemel binnen te gaan, hoe mooi die lamp ook is.

 

download deze preek


09     Pinksteren: Feest van trouw en van toekomst Nieuw op 23-05-15

         door Jan van Beelen

U, die hier zit of luistert naar de uitending, en de Heilige Geest niet heeft en niet gelooft, ik zou u willen oproepen: zet alles aan de kant, gooi je eigen ik weg, maak schoon schip in uw hart met al uw pijn, al uw verdriet, uw terechte teleurstellingen misschien, uw verbitteringen, zet alles aan de kant en kom tot Jezus. Want alles wat u onderneemt zonder Jezus is nutteloos.

download deze preek


08     Israël komt thuis Nieuw op 22-06-15

         door Bert van Keulen

Eén van de eerste teksten waar wij vanmorgen naar willen kijken is Romeinen 11 vers 25. Er is tot en met vers 24 in Romeinen iets wat nog niet onthuld is en in vers 25 gaat Paulus dat onthullen. Een geheimenis. In het Grieks staat iets van mystèrion: iets wat niet bekend is. Een geheim. En God gaat dat nu via Paulus openbaren.

Als wij dit stuk lezen, dan kunnen we de conclusie trekken, dat het niet accepteren van Christus door Israël een keer gaat stoppen. Daar komt een einde aan....

download deze preek

       


07    Twee van hen en twee van Hem Nieuw op 04-05-15

         door Ds A.H. Agtereek

Ik zou zo graag willen dat wij dat in ons leven gaan ervaren, dat Hij er plotseling is en dat wij op Zijn hulp en op Zijn steun op een wonderbare wijze mogen rekenen. Ik weet dat er zoveel dingen gebeuren in ons leven waar wij niet mee klaarkomen.....

download deze preek


06    Hij is hier niet! Nieuw op 09-04-15

         door Bert van Keulen

Maar wat doen zij? En dat is ook weer een belangrijk teken voor ons: zij laten het hoofd niet hangen. Er staat letterlijk in de Bijbel dat ze hun hoofd oprichten. “Ze keken op…” Vers 4: “En toen zij opkeken…” Zij kijken dus niet naar de aarde. Die aarde kan hen niets bieden. Opkijken is de enige optie. Dat staat er niet voor niets in vers 4. Ze keken op en wat zagen zij? De steen was weg. Hij was er niet meer.

Als je opkijkt en je ogen richt op onze Here God, op onze Here Jezus Christus, dan is je weg voorspoedig. Dat betekent niet dat je geen moeilijkheden in je leven krijgt. Die zijn er zeker. Maar juist in die moeilijkheden de ogen omhoog houden.

download deze preek


05    Liefde tot het einde Nieuw op 02-04-15

         door Ds W.M.M. Moonen

“En Hij heeft ons liefgehad,” staat er dan, “tot het einde.” Daar wordt niet alleen mee bedoeld: het einde van Zijn leven, als Hij helemaal niet meer kan, het bittere einde en dan stopt Hij ermee. Er zit nog veel meer achter vandaag. Tot het einde… Dat gaat dwars door alle weerstand van ons heen. Judas verraadt Hem. Petrus zegt:  “Nee, het zal niet gebeuren!” En dan verloochent hij Hem. Tot het einde… Hij beukt dwars door alle weerstand heen. Hij beukt ook dwars door onze verdiensten heen. Wij willen wel onszelf redden. Wij willen wel onszelf een beetje grootmaken. En wat christelijk en braaf en deugdzaam is, de Here Jezus maakt er kachelhoutjes van......”

download deze preek


04    Station Golgotha Nieuw op 25-03-15

         door Jan van Beelen

Verlaten door anderen, daar hoor ik de Here Jezus niet over klagen. Dat Zijn vrienden Hem verlaten hebben, een discipel Hem verraden had, daar hoor ik Hem niet over. Maar Zijn eigen Vader, waar Hij een intieme relatie mee had, dat Hij door Hem verlaten werd, dat brak Zijn geest. Dat was lijden ten diepste Daarom hoor ik in die diepe duisternis de kreet uit Zijn hart vandaan, een hartenkreet: "Mijn God, Mijn God, waarom verlaat U Mij?"

download deze preek


03     Hebt u ook een open venster naar de hemel? Nieuw op 18-03-15

         door Klaas de Boer

En nu werd hij weer gevraagd en Daniël is bereid om die verantwoordelijke taak op zich te nemen.

Maar als zoiets gebeurt, komt er altijd een monster om de hoek kijken: dat is het monster van afgunst, van jaloezie, van haat. En dat monster zoekt zijn prooi. Zijn vijanden hebben een gloeiende hekel aan hem. “Wat moet je nu met zo’n vrome vent?” En dan die loerende ogen… Zijn tegenstrevers zoeken mogelijkheden om hem monddood te maken.

download deze preek


02     Bijbelse goede voornemens (II) Nieuw op 09-03-15

         door Ds A.H. Agtereek

Wat laat u staan? Bent u bereid om uw schaapjes achter te laten om het Lam te ontmoeten? Bent u bereid om uw kruik te laten staan om Jezus Christus te ontmoeten? En als het moet - maar dat geldt hier natuurlijk niet: ik zie zoveel grijze en kale hoofden voor me, waar ik zelf ook toe behoor - ben je bereid om pa of ma in het schip achter te laten?

download deze preek


01     Bijbelse goede voornemens (I) Nieuw op 02-03-15

         door Ds A.H. Agtereek

Nu ben ik in die Hebreeënbrief een aantal van die goede voornemens tegengekomen. In de allereerste plaats al in dat 22ste vers: “Laten wij toetreden.” Waarin? “Laten wij toetreden in het heiligdom.” Als de Bijbel in de Hebreeënbrief spreekt over het heiligdom, dan denkt de Bijbel aan de tabernakel. En ik denk: u hebt zoveel Bijbelkennis, dat u dat wel weet.

download deze preek


 Prekenserie jaargang 58 (2014)


30     Kerst, feest om een Kind Nieuw op 22-12-14

         door Klaas de Boer

Ook in onze wereld leven miljoenen kinderen van de rekening. Slachtoffers van oorlog, van honger, van geweld. Kinderen die worden verkocht, geestelijk of lichamelijk worden verwaarloosd, beschadigd, misbruikt. Misschien voel je jezelf wel zo. Beschadigingen in je leven kunnen heel diep zitten. Je hebt het gevoel dat je er nooit van bevrijd wordt. En toch gaat dat dwars tegen Gods bedoeling in. 

download deze preek


29     Oog voor het kleine Nieuw op 15-12-14

          door Klaas de Boer

In Micha 3 wordt heel veel gebeden. Maar de hemel blijft dicht. God lijkt wel doof. God bestaat niet. Hij zwijgt. Geen antwoord. De hemel van koper. Een God die Zich verbergt. Kan dat? Ja, dat kan. Dat staat in de Bijbel in de Psalmen: een God die Zich verborgen houdt.  "Waar is God?" vraagt Asaf.

download deze preek


28     De macht van de Kleine Nieuw op 09-12-14

          door Ds W.M.M. Moonen

Onverwacht gebeurt het op Gods tijd, op Gods moment. De Bijbel zegt: als de volheid des tijds gekomen is. Moet u zich voorstellen, er is een grote berg en een beeld. Hoe vindt dat kiezelsteentje dat beeld? Honderdduizend kansen dat dat kiezelsteentje er langs rolt. Nee, wat God doet, doet Hij doelgericht. Het steentje vindt feilloos de weg waar hij heen moet rollen.

De komst van de Here Jezus is maar niet een slag in de lucht: kijken wat ervan terechtkomt. Dat doen wij wel eens. Zo van: nou ja, we hopen er maar op… De komst van de Here Jezus is zeer doelgericht op dat beeld.

download deze preek


27    En toch een blij vooruitzicht Nieuw op 09-02-2015

           door C.J. Visser

“En toch een blij vooruitzicht,” is het thema van deze prediking. Als je alleen maar blijft hangen in het gedeelte van Salomo, waar we alleen maar ja op kunnen zeggen, dan zou je zeggen: wat heb ik nou nog te wachten? Heb ik hier nog uitzicht? Dat hoor je vandaag van zoveel mensen die geen werk hebben of ziek zijn: “Wat  kan ik nog verwachten?” Lieve mensen, wij hebben álles te verwachten.

 

 

download deze preek


26     In stilte luisteren Nieuw op 19-01-2015

            door Bert van Keulen

Daarom die oproep in Jesaja 55, waarin de Heer zegt: "Ik wil je rust geven." "Dus - en dat is het vervolg van vers 2 - luister aandachtig naar Mij." Dan is het goed dat er in je leven een punt komt, waarop je die rust en die aandacht voor de Heer ook hebt. Dat is soms heel moeilijk. Het kan zijn dat de dingen van de wereld je zo in beslag nemen, dat je geen punt hebt om stil te staan, dat je alleen maar kunt bidden: "Heer, zet mij stil, want ik kan zo niet doorgaan. Ik zit erin vast en ik ga toch door. Maar ik kan het niet, want ik weet waar dit heen leidt. Niet naar U. Dit leidt naar een aardse vervulling en niet naar een hemelse....."

 

download deze preek

 


25     Waar woon je? Nieuw op 02-12-14

          door Bas van den Bosch

Er is ook een andere kant. Vaak moeten ook wij nog door moeite en zorg heen. Ook voor ons is er nog ziekte en lijden. Het wordt Vaders kinderen niet bespaard. Wij moeten vaak, net als David in Psalm 23 door dalen van diepe duisternis heen. Maar weet u wat het heerlijke is? We gaan er altijd dóórheen. We blijven er nooit in steken. We gaan nooit ten onder. Altijd is er de vertroosting: "Uw stok en Uw staf die vertroosten mij." Altijd is er de nabijheid van de Heer die gezegd heeft: "Ik zal je niet begeven en Ik zal je niet verlaten."

download deze preek


24     "Weet je wie je bent?"  Nieuw op 24-11-14

          door Bas van den Bosch

En het is waar: als wij naar mensen om ons heen kijken, dan denken wij vaak dat God best tevreden kan zijn met ons. Zo heb ik zelf ook jaren gedacht. Ik liep elke zondag in het zwarte pak keurig voor de dominee uit. Ik ging op huisbezoek, deed jeugdwerk en allerlei andere dingen in onze kerk. Ik dacht: God kan best tevreden met mij zijn. Maar dat was Hij niet. Dan moet er wat anders gebeuren. Tot die ontdekking moest ik komen. Misschien moet u ook vanavond tot die ontdekking komen.

download deze preek


23     "Alle dorstigen mogen komen"  Nieuw op 10-11-14

          door Bert van Keulen

U weet met mij, denk ik, dat er kerkgenootschappen zijn, die die barmhartigheid willen terugschroeven. "Het is maar voor een enkeling," wordt er dan gezegd. Maar als je van onze God iets begrijpt, dan begrijp je ook dat die barmhartigheid en die genade van onze God ongelooflijk groot zijn. En dan is het heil in onze Here Jezus Christus voor iedereen. Dat is ook de Blijde Boodschap.

download deze preek


22     "Moedig, moed en belofte"  Nieuw op 23-10-14

          door Jan van Beelen

En nu kom ik bij de belofe. Als Mozes het volk toespreekt, zegt hij er altijd achteraan:: "God zal met u optrekken, God zal voor u uittrekken, God zal Jozua leiden. U moet gehoorzaam zijn." In de bemoediging zit altijd een belofte. Dat maakt de bemoediging zo sterk.

download deze preek


21     "Nieuwe kans na berouw"  Nieuw op 15-10-14

          door Jan van Beelen

Het is zo makkelijk om de zonde van de ander te bekritiseren en er schande over te spreken. Maar het is toch beter om de zonde van de ander als een spiegel te gebruiken voor jezelf? Het is zo makkelijk om met de vinger te wijzen. De Here Jezus wees niet, maar schreef met Zijn vinger in het zand.

download deze preek


20     "Over gedachten en wegen..."  Nieuw op 09-10-14

          door Jan van Beelen

Dan zegt de Vader: "Hoor naar Mij." En plotseling komt de roep van Jesaja: "Zoek de Here." Gemeente, ik kan het niet anders zeggen: het is een vervolg op de uitnodiging: Kom... "Zoek de Here." Er zijn waarschijnlijk veel mensen die wegblijven. Maar de Here God laat Jesaja zeggen: "Zoek..." Niet: zoek Mij in het oneindige... Nee, hij zegt zelfs de tijd erbij: "Zoek nú, terwijl Hij te vinden is."

download deze preek


19     "De spiegel"  Nieuw op 02-10-14

          door Jan van Beelen

Neem de keuze tussen die twee: de jongste en de oudste. De jongste zoon was de slechtste, maar kwam tot bezinning. Hij nam een besluit, stond op en ging naar zijn vader. Hij vluchtte naar de bron van de vergeving. Ik hoop u ook. Ik, en dan wijs ik naar mijzelf als ik in de spiegel kijk, ik ben zó slecht, dat Jezus voor mij sterven móest. Maar tegelijkertijd ben ik zó geliefd, zó waardevol, dat Jezus voor mij sterven wílde aan het kruis.

download deze preek


18     "Jezus komt"  Nieuw op 01-09-14

          door Bert van Keulen

Tarwe is goed. Als je tarwe bent, dan mag je straks in de schuur van de Here Jezus komen. Maar als je kaf bent, dan komt er een vuur, zegt Johannes, en dat vuur is onuitblusbaar. Als je daarover nadenkt, is dat heel wat. En ik ben zo ontzettend blij, dat de Here God dat Zelf ook vreselijk vindt en dat Hij gezegd heeft: "Ik ga een oplossing maken, zodat niemand in dat vuur hoeft te komen."

download deze preek


17     "In geloof opzien naar Jezus"  Nieuw op 22-08-14

          door Bert van Keulen

Dan kan het zijn dat mensen zeggen: "Ik zit daar steeds tussen te hinkelen. Dan weer de Here Jezus dienen, dan weer de wereld dienen, de vleespotten van Egypte." Er moet een keus gemaakt worden wat wij gaan doen. Wie kies je? Want je kunt niet twee heren tegelijk dienen. Nu noem ik wel hele uitersten met pronografie, maar er zijn zoveel andere dingen die ons zo in beslag nemen, dat wij het zicht op de Heer beetje voor beetje gaan verliezen.

download deze preek


16     "Crisis of Christus?" Nieuw op 11-08-14

          door Bas van den Bosch

Het is of de Here Jezus wil zeggen: "Zet de zaken toch niet op zijn kop, zoals zovel doen." Ze zoeken eerst al het andere, maar raken nooit uitgezocht. Wij hebben nooit genoeg, wij willen altijd maar meer. Dat is de hebzucht in ons leven. Want er is geen eind aan het begeren.

download deze preek


15     "Hij verliest ons nooit uit het oog"  Nieuw op 21-07-14

          door C.J. Visser

De Here Jezus biedt Zich ook hier deze morgen aan: “Waag het nu met Mij. Ga met Mij. En al die ontstemming, alles waarin je het niet met Mij eens bent… Straks zie je alles. Dan zie je waarom ik toen geen Koning kon worden. Dan zie je waarom je tegenslag in je leven gehad hebt.” Misschien heeft het je wel dichter bij de Here Jezus gebracht.

download deze preek


14     "Is het goed in je leven, wat er ook gebeurt?"  Nieuw op 10-07-14

          door Bas van den Bosch

Maar die rots, hè. Die rots maakt alles anders. Want wij houden de rots niet vast, maar de rots houdt óns vast. Die geweldige Christus, oneindig groot in kracht, houdt ons vast en ons staande. Dat is het grote geheim. En dan mag je weten voor tijd en eeuwigheid in Hem geborgen te zijn.

download deze preek


13     "Wat zoekt u?"  Nieuw op 03-07-14

          door Jan van Beelen

Wat vinden ze? Wat ze vinden zal hun hele leven totaal veranderen. Totaal! Zij vinden namelijk die grote schat, die parel, waarvan Jezus Zelf zegt: “Het Koninkrijk van God is gelijk aan…” Die schat, die parel vonden ze. Zij vonden het Koninkrijk der hemelen.

download deze preek


12     "Wie van de twee?"  Nieuw op 19-05-14

          door Klaas de Boer

Dat heb je zelf soms ook. Je hebt twee verhalen en je beluistert ze en je denkt: wat moet ik daar nu mee? Ieder heeft zijn eigen verhaal en elk verhaal is aannemelijk. Echt horen is soms zo moeilijk. Welk verhaal moet je nu geloven? Soms kom je er niet uit.

download deze preek

 


11   “Wilt u koning worden?” Nieuw op 08-05-14

          door Klaas de Boer

Ik denk dat je heel gelukkig kunt zijn met zo'n cadeau. Want wij hebben het tegenwoordig zo druk, wij hebben te weinig tijd om oog te hebben voor een ander. Wij hebben van alles aan ons hoofd. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat je hart op slot, dan gaan de oren dicht en dan ben je alleen nog maar bezig met dat kleine hartje van jezelf.

download deze preek

 


10   “Pasen is: Goede morgen” Nieuw op 22-04-14

          door Klaas de Boer

Dan die indringende vraag: "Wie zoek je?" En als dat nog niet helpt, roept Hij haar bij haar naam. Zij wilde Hem vinden, maar wordt zelf gevonden. En dan gaan daar op dat kerkhof de Paasklokken luiden...

download deze preek

 


09   “Een donkere nacht op Golgotha” Nieuw op 16-04-14

          door Klaas de Boer

En het was drieëndertig jaar geleden zo goed begonnen. Die stralende ster! Wijzen hadden hem gezien: daar moet je achteraan. En het werd aan de wereld verkondigd: "Het Licht van de wereld is reddend verschenen. Het Licht van de wereld is opgegaan." En nu, drieëndertig jaar later? Het Licht gaat uit. Duisternis...."

download deze preek

 


08   “Sprekende stilte” Nieuw op 08-04-14

          door Ds W.M.M. Moonen

Er wordt tegenwoordig nogal eens gesproken over het zwijgen van God. Dan klagen mensen in de cultuur dat God zwijgt. Nou, God spreekt genoeg: door de hele Bijbel en dag aan dag door de Heilige Geest. Maar misschien is er een moment in uw leven dat de Here God zo stil is, net zo stil als Christus die daar staat. Krijgt u het dan een beetje benauwd? Gaat u dan niet wat zeggen? “Zwijg niet, o God…” De God van Israël heeft zo vaak wat gezegd en nu is het even stil.

download deze preek

 


07   “Een droom van een vrouw” Nieuw op 02-04-14

          door Ds W.M.M. Moonen

“Dacht u dat u er wat verder mee kwam als u de zakdoek pakt omdat het toch wel heel erg is op Goede Vrijdag of omdat u denkt: dat hadden ze toch niet moeten doen met die Jezus? Ik zou wel iets gedaan willen hebben…

U hoeft niet voor Jezus in de bres te springen en ook uw zakdoek niet te pakken. “Ween niet over Mij, maar over uzelf,” zegt Jezus, “en over uw kinderen.” Zij hoeft Jezus niet te redden. De Here Jezus wil ú redden.

download deze preek

 


06    “De voetwassing” Nieuw op 28-03-14

          door Jan van Beelen

En tijdens die moeilijke reis wast Hij uw voeten steeds weer opnieuw en is Hij altijd bij u. U mag altijd bij Jezus komen, want Hij helpt. Waar de discipelen hun plicht verzaken, doet Jezus het. Als u vergeving van zonden vraagt, vergeeft Jezus uw zonden. Daarvoor is Hij aan het kruis gegaan. 

download deze preek

    Preken uit het contactblad Jaargang 47 (2014)


 

47.4    "Spreekt God nog?" Nieuw op 11-09-14

          door Klaas de Boer

Kijk nu eens naar dat gezin van Eli. Een vooraanstaande positie. Wat maken ze ervan? De woorden van God zijn schaars geworden. Ja, een beetje algemene theorie, maar dat persoonlijke contact? De keuzes die je maken moet in je leven? Dat contact met de hemel? Dat is er niet meer?

download deze preek


 

47.3    "Wij hebben wat uit te leggen" Nieuw op 06-06-14

          door Klaas de Boer

Dan kijk ik naar de kerk van de Here Jezus en dan denk ik aan die twee jongetjes met hun zeilscheepje. Heeft u het zeil in de mast of is het een zakdoekje? Want met zo'n zakdoekje komt u niet vooruit. Vooral zo'n groot schip als u niet. En dan zeggen wij óók nog dat wij niets merken van de Heilige Geest.

download deze preek


47.2    "Is je leven een teken van hoop?" Nieuw op 28-03-14

          door Klaas de Boer

Want bij God mag je in elkaar zakken, hoor. Elia krijgt helemaal geen vermaning of een standje. God veegt hem niet de mantel uit, welnee. God hangt hem opnieuw de profetenmantel om en Elia krijgt een nieuwe opdracht. Dus dat is geen punt. Bij God mogen grote mannen huilen en flinke vrouwen in elkaar zakken. Dat is voor God heel normaal. Hij kan dat wel aan. Hij kent Zijn mensen.

download deze preek


47.1   "Het juwelenkistje" Nieuw op 02-04-14

          door Klaas de Boer

Ze deed het juwelenkistje open. “Dit Kind is de Man van smarten, de Redder van de wereld.” En het wordt haar tot blijvende zegen. Staat ook in de Bijbel: “Zalig die het Woord van God horen en het bewaren.” Bewaren in het juwelenkistje van je hart.

download deze preekPrekenserie jaargang 57 (2013)


12    “Christus van de aarde en de Geest naar de aarde”

          door Bert van Keulen

Ik wil het niet theoretisch laten vanochtend. Ik wil aan ons allen, ook aan mijzelf de vraag stellen: Hebben wij, als we tot geloof gekomen zijn, wel onze knieën gebogen voor de Heer en gezegd: “Heilige Geest, wilt U in mij wonen – dat zegt Efeze – maar wilt U mij ook vullen met Uzelf, helemaal vol maken, zodat ik getuige kan zijn?

download deze preek


11    “Van feest tot feest”

          door Klaas de Boer

Kent u Jezus? Kent ú Jezus? Heeft u wel eens naar de wolken gekeken? Een nieuw schepsel, ben je dat? Het oude is voorbijgegaan. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe toekomst. Van feest tot feest. Als je Jezus kent, kijk je naar de wolken, want dan verwacht je Hem terug, zal God, zal Jezus bij je terugkomen en wordt alles nieuw.

download deze preek


10    “Pasen een feest ... ook voor u en jou?”

          door Jan van Beelen

Dus: Hij is wel opgestaan. Anders zou onze Boodschap zinloos zijn, maar ook – en dat is nog erger – ons geloof zou zinloos zijn. Wat hebben wij te geloven als wij niet in de opgestane Heer geloven? Des te wijzer de mens wordt - wij hebben alle technieken via de computer bij ons – des te meer techniek, lijkt het wel, des te meer welvaart, des te minder wij geloven in de Here God.

download deze preek


9      “Paasfeest in de dodencel”

          door Ds W.M.M. Moonen

Nu is het werk van de Here Jezus wonderlijk. Want u onthoudt natuurlijk dat eerste zinnetje van vanmorgen: “Erin en er nooit meer uit!” Dat onthoudt u allemaal. De Here Jezus is er eerst uitgegaan, uit de hemelse glorie, Hij is ingegaan, de wereld in. Hij is ons leven ingegaan. Hij is onze dood ingegaan om ons eruit te halen. Uit de dood, uit het graf. “Ik ga erin en Ik haal jou eruit.”

download deze preek


8      “Offers naar de wet en het offer van Christus”

          door Bert van Keulen

En als je Christus aanneemt als je persoonlijke Verlosser dan zijn wij apart gezet, geheiligd. Apart gezet tot een bepaald doel, namelijk om als zondige mens gereinigd straks te komen in de gemeenschap van God. Wij hebben geen idee wat dat is, maar dat zal zo groots zijn. Er staat ook in de Bijbel: “Geen mond kan dat uitspreken hier op aarde hoe geweldig dat zal zijn om bij God te zijn.” Die heerlijkheid is nog heerlijker dan wij kunnen bedenken.

download deze preek


7      “Een geschenk dat erbij hoort”

          door Klaas de Boer

Wat heeft u nu voor Jezus over? O ja, misschien bidden…. Zingen… Dat kan. Maar wat heeft u nu voor Jezus over? Net zoals Maria, helemaal zonder reserves? Jezus is er dankbaar voor. Er is er tenminste nog één die uitdrukking geeft aan haar liefde. En haar liefde wil ze aan Jezus kwijt in aanbidding en onderwerping.

download deze preek


6      “Het wordt spannend!”

          door Klaas de Boer

En je ontdekt je eigen zwakheid en in die van de mensen om je heen. Dan voel je je misschien wel Petrus, de rotsman, die Hem verloochende. Hoe vaak heb ik mijn Heiland niet verloochend? Je ziet Judas, die zijn Heiland verried. Hoe vaak heb ik mijn Heiland niet verraden? En je ziet Zijn discipelen…. Gevlucht! Hoe vaak ben ik niet gevlucht als er wat gevraagd werd en heb ik gezwegen?

download deze preek


5      “Met opgeheven hoofd”

          door Ds W.M.M. Moonen

Maar weet u en onthoudt u dat ook: onze onmogelijkheden zijn nooit het einde. Als u denkt: nu ben ik aan het eind van mijn Latijn, nu weet ik het niet meer. Ik zie geen enkele mogelijkheid, wat nu? Ja, wat nu? De Here Jezus. Want die ziet jou en die weet wél wat.

download deze preek


4      “Door Jezus aangeraakt”

          door Ds W.M.M. Moonen

De Here Jezus kruist je weg en dwingt je tot stilstaan. Dat doet de prediking van de kerk namelijk ook. Die kruist je weg en die dwingt je tot stilstaan en die zegt: “Kijk, hier is de Here Jezus Christus. Hij wil je meenemen naar Zijn kruis, naar Zijn dood, onderdompelen in Zijn dood, meenemen in Zijn opstanding en doen leven.”

download deze preek


3      “Wie is de kapitein?”

          door Klaas de Boer

En Jezus, de grote Kapitein op dat schip? Wat doet Hij? Hij slaapt… Hij was op Zijn post. Maar Jezus slaapt…. Trekt Hij Zich nu niets aan van die nood van de discipelen? Trekt Jezus Zich nu niets aan van de nood in je leven? Trekt Jezus Zich niets aan van u? Dan krijg je direct de vraag van die jonge mensen, want die zitten ermee: “Waar was Jezus nou?”

download deze preek


2      “Honderd procent”

          door Klaas de Boer

Wat doe je met je talent? Ga je het begraven? Of kom je later bij de hemelpoort en vraagt Jezus: “Wat heb je nu voor Mij met je gave gedaan?” En als je dat kunt laten zien, zegt Hij tegen je: “Wel gedaan, gij goede dienstknecht. Over een klein talent ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga dan in in het Koninkrijk van God.”

download deze preek


1      “Bent u ook zon vreemdeling?”

          door Klaas de Boer

Ja, het Rijk van God komt zeker. En God is op zoek naar vreemdelingen, naar u, naar jou, naar jullie, naar mij. Wij hebben hier toch geen blijvende stad? Nee, dat is waar. Maar als je gelooft, zegt Paulus in de Efezebrief, dan ben je geen vreemdeling meer, maar kind. “Kind, Ik ken je.” Door genade erfgenamen van God. Geen vreemdeling, nee, ingeschreven in de Burgerlijke Stand van de hemel. Niet een onbekende.

download deze preek

                    Prekenserie jaargang 56

30    “Onze Hogepriester - ook dit jaar”

          door Jan van Beelen

Even over jullie hoofd heen aan degene die luistert naar de radio of die de cd nog een keer te horen krijgt of als u achter uw computer zit en de website intikt, tegen diegene wil ik zeggen: al zit je in zware zonde, al zit je in zak en as door wat je gedaan hebt, de Here Jezus staat voor je klaar en reikt jou de hand. Hij wil je hebben. Daarvoor is Hij gestorven. Niet voor fijne mensen, maar voor de mensen die in de sores zitten.

download deze preek


29    “Een andere weg”

          door Klaas de Boer

Wat is er nu goed geweest in het afgelopen jaar? Hebben we de zegeningen van God wel herkend? Hebben we de diensten wel gewaardeerd? De bijbelstudies die gehouden werden en niet te vergeten de feesten en de ontmoetingen met elkaar? En dan komt alras de vraag naar je toe: wat heb je daar nu van overgehouden? Wat hebben al die mooie dingen nu voor je betekend? Heeft het je leven veranderd? Ben je er echt door in vuur en vlam gezet? Of was het alleen maar een beetje sfeer en ging je weer over tot de orde van de dag?

download deze preek


28    “Kerst zonder woorden in stille verwondering”

          door Klaas de Boer

Daarom vandaag: geen woorden, maar daden. Want God zoekt in de kerstnacht naar mensen. God zoekt in de kerstnacht en Hij voegt daar de daad bij het woord in de komst van Zijn Zoon. En daarbij heeft Hij u op het oog. Jezus, een lichtstraal in een donkere wereld. Jezus, de reddingsboei om je aan vast te klemmen.

download deze preek


27    “Een warme Kerst in een koude stal”

          door Klaas de Boer

God is op zoek gegaan naar verloren mensen. In die eerste Kerstnacht bukte God Zich voorover. In die eerste Kerstnacht zond God Zijn Zoon. Echt de Grote Verloren Zoon. Hij stuurde Hem naar die koude, kille stal. Armoediger kan het haast niet. En die Zoon is geworden de Herder die Zijn schapen zoekt en die Zijn leven ervoor inzet. God wordt Herder.

download deze preek


26    “De radicaliteit van Zachéüs”

          door Bert van Keulen

Dat is een prachtig voorbeeld van Zachéüs. Want wij kunnen ook belemmerd worden door van alles en nog wat om een juist zicht op Jezus te krijgen. Dan is er maar één oplossing en dat is: het hogerop zoeken, je handen vouwen, je ogen sluiten en naar de Heer gaan. En zeggen: “Heer, ik kan U niet zien. Er staan mensen voor, er staan dingen voor, er zijn dingen die me bezighouden. Dat staat allemaal in de weg, maar ik wil er door U bovenuit getild worden. Ik wil U zien, Heer.” En Zachéüs doet dat. Hij zoekt het hogerop.

download deze preek


25    “Van strijd tot overwinning”

          door Klaas de Boer

De Bergrede is een preek van Jezus. En wat zegt Jezus in die preek? Hij zegt: “Je moet het zout der aarde zijn.” Zout geeft smaak, smaak aan je leven. “Je moet het licht van de wereld zijn.” Een licht, hoe klein ook, valt op. “Je moet je vijanden liefhebben.” Doe je dat? “Je moet bidden en dan zal het je gegeven worden.” Bid je er wel eens om? “Je moet niet oordelen over een ander.” Je oordeel is zo gauw klaar. “Je moet niet bezorgd zijn, je moet vertrouwen hebben.” Je moet leren dank je wel te zeggen. Dat is nu de weg naar de overwinning. Dat is die enge poort.

download deze preek


24    “Gods reactie op ons bidden”

          door Jan van Beelen

“Je kunt bidden tot je een ons weegt, het helpt toch niet. De hemel is van koper en je krijgt nooit een briefje uit de hemel vandaan. Waar is God? Waarom antwoordt Hij niet?” Veel gehoorde woorden en vragen als het over het bidden gaat. En ik moet zeggen: het is ook moeilijk te begrijpen als je in de problemen zit, waarom de een wel geneest op het gebed en de ander niet. “Hij wel en ik niet.”

download deze preek


23    “Jezus Christus, gisteren en heden Dezelfde”

          door C.J. Visser

Kom maar gewoon zoals u bent en zeg: “Heer, ik begrijp niet alles, maar ik heb geen rust in mijn leven. Ik weet dat u er bent en ik weet dat u mij liefhebt. Hier ben ik.” Dan mag u weten dat u door genade een kind van God bent, want het komt niet op onze prestaties aan, maar alleen op Hem, door wat Hij gedaan heeft.

download deze preek


22    “Genade Gods oneindig groot”

          door C.J. Visser

Ik zou ook best eens willen horen – het kan natuurlijk niet – hoe u tot geloof bent gekomen. Een vrome oma? Gelovige ouders? O, dank daar de Heer voor. Dank dat u gelovige ouders had die u aan de hand meenamen en vertelden van de Here Jezus Christus. Dat is een groot goed. Dat gaat je hele leven lang mee. En ik weet van mensen die in hun leven niets van het geloof moesten hebben, en toch op latere leeftijd, op het laatste ogenblik zich nog gesprekken herinnerden, waarschuwingen die hun ouders hadden meegegeven. Een groot goed als we daarop mogen terugzien.

download deze preek


21    “Alleen rust in Christus”

          door Bert van Keulen

Christus zegt natuurlijk wel: “Blijf nu voortaan naar Mij luisteren. Lees Mijn Woord. Hou relatie met Mij.” Maar voor niemand is het een onbegonnen werk. Iedereen mag die rust van Christus krijgen. Hij is niet voor enkelen gestorven, Hij is voor iedereen gestorven. Daarom is het belangrijk om bij jezelf steeds na te gaan: heb ik die relatie met de Here Jezus? Weet ik naar wie ik toe kan gaan als ik onrustig ben?

download deze preek


20    “Stefanus”

          door Bert van Keulen

En dan mag hij (Stefanus)– dat hebben we ook gelezen – terwijl hij stervende is, Christus zien in de hemel. De hemel gaat voor hem open en hij krijgt ogen om dat te bekijken. En wat ziet hij? Hij ziet Christus niet zitten aan de rechterhand van de Vader, maar hij ziet Christus staan. Als wij visite thuis krijgen, blijven wij ook niet op onze stoel zitten van: “Doe zelf de deur maar open en ga maar naar binnen.” Dan staan wij op en geven netjes een hand. Zo heeft Christus ook laten zien: “Stefanus, kom. Ik sta voor je klaar (..).”

download deze preek


19    “Jezus”

          door Jan van Beelen

Ik heb geen vrede met God als ik Jezus naast me neerleg. En er zijn vele, vele christenen onder ons, die niets van Hem willen hebben. Ze willen wel in God geloven, maar dat er iemand voor je zonden gestorven is? Nee, dat bestaat toch niet? Ze zeggen: “Geef mijn portie maar aan Fikkie.” Ik kan dat niet begrijpen.

download deze preek


18    “Het grote gebod”

          door Jan van Beelen

Denkt u dat u God kunt liefhebben en uw naaste kunt haten? Denken jullie dat: God liefhebben en je naaste haten? God is daar duidelijk in: “Indien God ons liefheeft, horen wij ook elkander lief te hebben.” Want als u zegt dat u God liefhebt en uw naaste niet liefhebt, dan bent u een leugenaar. Want als u de broeder niet ziet en de zuster niet ziet, ziet u de Here Jezus ook niet. Geloof dat maar. Daarom zoveel scheuringen en problemen.

download deze preek


17    “God komt tot Zijn doel”

          door C.J. Visser

Als wij deze geschiedenis nu eens voor onszelf toepassen, dan hebben we vandaag gehoord, dat de Boodschap toch doorgaat. Zelfs als de mens alle mogelijke dingen doet om het maar tegen te houden, om het maar af te remmen. De Heer komt toch tot Zijn doel. Dacht u van niet? Hij komt tot Zijn doel aangaande Israël. Hij komt tot Zijn doel aangaande de wereld, aangaande de gemeente, aangaande u en mij. Ondanks het verzet, de kribbigheid die wij soms in ons hebben.

download deze preek


16    “Leven in zekerheid”

          door C.J. Visser

Wat heeft de Here Jezus in uw en in mijn leven gedaan? Daar zult u zelf een antwoord op moeten geven. Als u Hem kent, dan kunt u volmondig zeggen: “Hij zocht mij teder, Hij riep mij dag en nacht. En ik mocht door genade komen.” Dat is een belijdenis, dat is een getuigenis. Maar dat is ook eeuwig!

download deze preek


15    “Wonderen van de Heer geven inzicht”

          door Bert van Keulen

Hoe zit het met onze honger? Zijn wij alleen op zondagochtend hongerig, omdat het een gewoonte is? Omdat we anders een slecht gevoel hebben als we niet naar de gemeente, naar de kerk zijn geweest? Of zijn we echt hongerig naar het Woord dat de Here Jezus voor ons heeft op zondagochtend, maar ook door de weeks? En ook in je stille tijd als je zelf, alleen boven die Bijbel gebogen zit en al is het maar zo’n stukje leest en tot je door laat dringen: “Heer, wat hebt u voor mij voor voedsel vandaag?”

download deze preek


14    “Koninklijk priesterschap: Jezus dienen”

          door C.J. Visser

Een koninklijk priesterschap. Wij worden nogal hoog aangeschreven, vindt u niet? Maar dat is alleen maar omdat de Here Jezus onze Koning is. En wij mogen in dat koningschap delen. “ … een koninklijk priesterschap, een heilige natie.” Allemaal van die grote woorden, hè, voor u en voor mij. Een heilige natie…

download deze preek


13    “Hoor en kom”

          door Jan van Beelen

God heeft de opdracht gegeven om de tafel te dekken. Jezus nodigt u. Duidelijker dan vanmorgen kan het niet bij Woord, brood en wijn. Het staat voor u klaar. Het wordt zichtbaar vanmorgen. Want de Here Jezus zegt niet: “Ik verlang naar u.” Nee, Hij zegt in Lucas: “Ik verlang vurig naar u om met u Avondmaal te vieren.” Het Avondmaal en de Woordverkondiging zijn pijlers van ons geloof.

download deze preek


12    “Horen, zien, voelen, herkennen”

          door Jan van Beelen

Het geweldige van deze boodschap is dat diezelfde Here Jezus ons zoekt. De Here Jezus zoekt Maria op. Hij zoekt Thomas op. Hij zoekt de Emmaüsgangers op. Want Zijn heilswerk moet voortgezet worden. Jezus komt naar ons toe en stelt alles in werking om ons te ontmoeten. Komt u dan ook naar Jezus toe? Dat kan toch niet anders?

download deze preek


11    “Geloven 'voor even' of 'for ever'?”

          door Klaas de Boer

Welke weg kies je nu? Dat is moeilijk, hè? Kies je nu in het geloof voor even? Dat is makkelijk. Of kies je voor ever? Dat is moeilijk. God wil dat je opbloeit, dat je Zijn kind wordt, dat je een Zondagskind bent, dat je Zijn liefde leert kennen, dat je Zijn volheid mag zien. En vandaag: welke weg kies je? Moeilijk, hè?

download deze preek


10    “De kip of het ei?”

          door Klaas de Boer

Er zijn nogal wat gesloten harten die Jezus buiten laten. En dan komt Jezus zomaar binnen door de klanken van het evangelie. Hij komt terwijl de deuren gesloten zijn, ook misschien de deur van uw hart. En Jezus zegt: “Hier ben Ik.” Lieve mensen, dat is een appèl. God heeft je nodig. Jezus is naar jou op zoek..

download deze preek


9      “Pasen komt uit het stenen tijdperk”

          door Klaas de Boer

God wil ons een hoopvolle toekomst geven. Want daarvoor is Jezus nu gestorven en opgestaan. Gods liefde is de drijvende kracht achter de Goede Vrijdag en Pasen. De vrouwen zoeken Jezus. In Jeremia staat: “Jullie zullen Mij vinden als je Mij zoekt. Als je Mij zoekt met hart en ziel, zal Ik Mij door jullie laten vinden,” zegt de Heer.

download deze preek


8      “Ja maar ... maar ja”

          door Klaas de Boer

Dan staat er in de Bijbel: “Nadat ze geroepen hadden Laat Barabbas los! liet hij Barabbas los. Maar Jezus gaf hij over om gekruisigd te worden.” Barabbas, het teken van een zondaar. En Jezus, die de dood in gaat vóór ons, gaat ook de dood in dóór ons. Het wordt een teken, waar het koor van zong, het teken van Jezus, het teken van leven. Want wat gebeurde er? “Maar Jezus gaf hij over om gekruisigd te worden.”

download deze preek


7      “De glorie van de gevangengenomen Christus”

          door Bert van Keulen

In een vorig hoofdstuk van Johannes staat dat de Here Jezus opstaat na de maaltijd en dan zegt tegen de discipelen: “Kom, we staan op, want het is tijd dat Ik verhoogd ga worden.” Verhoogd ga worden? Here Jezus, U wordt alleen maar vernederd. Maar dat is niet waar. Natuurlijk heeft Hij die vernedering ondergaan. Maar wel in glorie. Hij heeft hier over dit hele gebeuren het voor het zeggen. Niet Judas en niet de soldaten en niet de priesters, Christus heeft het voor het zeggen.

download deze preek


6      “Jezus dienen”

          door Jan van Beelen

En als wij de Here Jezus willen volgen, dan betekent dat ook: de weg naar Golgotha. Want daar ging de Here Jezus heen. Hij ging niet om het kruis heen, hoewel Hij alle macht had. Hij koos bewust om te sterven, om Zijn bloed te geven ter voldoening van onze zonden. De Here Jezus volgen? Dat is ook naar Golgotha gaan. Alleen dat laatste stukje bij Golgotha, dat kunnen wij niet. Dat hoeven wij ook niet. Daar gaat de Here Jezus alleen naar dat kruishout.

download deze preek


5      “Zonder water geen leven”

          door Klaas de Boer

En de kerk is toegankelijk voor iedereen, toegankelijk voor ieder persoon. Niemand uitgezonderd. Je bent nooit te jong, je bent nooit te oud. Of je bruin bent, blank of zwart, God kijkt enkel naar je hart. Geleerd of ongeleerd, rijk of arm, de kerk is het marktterrein van de grote Koning Jezus.

download deze preek


4      “Ik ben er trots op om ...”

          door Klaas de Boer

Het eerste dat God je belooft: dat je Zijn liefde zult ervaren, dat Zijn hart er is dat naar je zoekt. En het tweede: God blijft altijd trouw. Je mag toch trots zijn op zo’n Vader? Een Vader die nooit nee zegt. Een Vader die je begrijpt. Een Vader die van je houdt. Een Vader die je erbij wil hebben, die trots op je is: “Dat is Mijn kind.” God houdt van je. En bij God is elk kind welkom.

download deze preek


3      “Roos van liefde en Gods valentijnskaart”

          door Klaas de Boer

Ik was eens in een kerk waar de apostelen allemaal afgebeeld stonden. Eén van mijn kleinkinderen vroeg: “Wie zijn dat?” Ik zei: “Dat is Petrus. Zie je dat? Hij heeft de sleutel in zijn handen. En die daar met dat boek, dat is Johannes. Dat zijn allemaal christenen.” Later vroeg ik aan haar: “Wat zijn nu christenen?” Ze zei: “Waar het licht doorschijnt.” Mooi, hè? Wat is nu een christen? Daar waar het licht doorschijnt.

download deze preek


2      “Onderweg, maar hoe?”

          door Klaas de Boer

Wij hebben een Gids bij ons en die gaat ons voor. Dat is die Herder. En die Herder weet de weg. Maar dan moet je Hem wel vertrouwen. Wij denken soms dat wij het zelf wel weten. Maar je moet wel in Zijn spoor willen gaan. Nooit dingen doen die de Herder afkeurt en waar de Herder moeite mee heeft. Onderweg, maar hoe? Kiest u wel eens zo dat je denkt: die weg moet ik niet gaan, die weg moet ik mijden?

download deze preek


1      “Een zegenbede voor het komende jaar”

          door Jan van Beelen

Zo worstelde een man (Jakob) met God. Jakob was een potige kerel. Hij was echt een herder. Hij gaf zich niet gewonnen en de tegenpartij ziet dat en geeft hem een klap op zijn heup. Maar Jakob... vecht door. Dan wordt het dag… De tegenstander wil stoppen. En dan komt het! “Laten we stoppen.” “Nee, ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.” Wonderlijk. (..) Dat is de kern van de boodschap: de winnaar vraagt de verliezer om de zegen.

download deze preek

                   Prekenserie jaargang 55

30    “Vier op een rij”

          door Klaas de Boer

Een inspirerend verhaal omdat Hij (Jezus) Zijn leven overhad voor u en voor mij en omdat Hij naar de hemel ging om een plaatsje voor u en mij te bereiden. En omdat Hij terugkomt en dan zegt: “Het wordt echt, écht Kerstfeest.” Dat is pas écht Vier op een rij. Arm worden om iemand rijk te maken. Iemand zo rijk maken, dat hij leven kan en leven mag.

download deze preek


29    “Wat is Kerst nu nog meer?”

          door Klaas de Boer

Genesis begint met het licht. God zegt: “Er is licht!” De mens maakt de duisternis en in die duisternis zorgt God weer voor het licht. Want de Bijbel eindigt met het paradijs, het hemelse paradijs, dat uit de hemel neerdaalt. En wij zijn onderweg... van licht.... naar licht. Dat is nu de Adventsverwachting.

download deze preek


28    “Een naam zegt alles”

          door Klaas de Boer

Dat is nu het wonderlijke van Kerst: er wordt een Kind geboren, een Koningskind. En die Koning der Joden is onze Heiland. Daarom de eerste Advent: God heeft naar ons omgezien. Dan wordt het echt Kerstfeest: dat is het grote cadeau. Dat zie je in die drie namen: God heeft naar je omgezien, God denkt aan Zijn Verbond, God denkt aan ons.

download deze preek


27    “Zie, zie zie”

          door Jan van Beelen

Hoe is dat met ons tweeduizend jaar na de geboorte van de Here Jezus? Merken wij het dat God spreekt? Of zijn wij ook horende doof? Het is moeilijk als je doof bent om te luisteren. Ik hoop dat God uw oren opent en dat u hoort wat Advent mag zijn: verwachtende de Here Jezus.

download deze preek


26    “Feest”

          door Jan van Beelen

Misschien kent u de oude catechismus nog wel. “Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom van Jezus Christus ben.” Ik mag u vanavond verkondigen: u bent het eigendom van Jezus Christus, van die Herder, en Hij wil u op Zijn schouders nemen.

download deze preek


25    “Vasthouden geeft houvast

          door Klaas de Boer

Maar God heeft in Christus ja gezegd. Hij heeft Zijn Zoon gegeven, echt gegeven, streep eronder, als verzoening voor onze zonden, gegeven als vergeving van onze zonden om al die gemiste kansen, die gemiste keuzes goed te maken. “Kies dan voor het leven,” zegt Mozes, “omdat je anders je eigen leven op het spel zet.” Kies dan voor het houvast.

download deze preek


24    “Waar ...? Daar is God!”

          door Klaas de Boer

Dat is ook zo’n vraag die je vandaag heel vaak hoort. “Waar is nou God?” Hoe vaak wordt dat niet gevraagd: “God, waar ben Je nu?” Als je zo de wereld om je heen bekijkt, dingen in deze wereld die je een plaatsje moet geven: honger, overstromingen, aantijgingen, moord, doodslag, uitbuiting, haat en verwarring, al die rampen en onderdrukking… dan word je gevraagd als christen: “Waar is nu God?”

download deze preek


23    “Jezus gekroond”

          door Jan van Beelen

Jezus is niet voor één of ander ideaal gestorven, voor één of andere zaak. Nee, het was een plaatsvervangend lijden. Ik heb al gezegd: voor onze schuld. Onze schuld werd op Hem gelegd. Hij werd schuldig bevonden. En wij die schuldig waren, zijn vrij gesproken.

download deze preek


22    “Het geheim van de hemel”

          door Jan van Beelen

Ach, mensen, voelt u mee? Het geheim van de hemel is mijn Jezus en Hij vergeeft mijn zondeschuld. Zal ik dan nu niet vergeven als u mij vergeving vraagt en zal ik dan geen vergeving vragen als dat nodig is?

download deze preek


21     “Hoop in moeilijke tijden”

          door C.J. Visser

“Wérp al uw bekommernissen…” Dat betekent niet: uitgerekend netjes op de plaats van het kruis brengen. Ja, dat ook wel, maar werpen, neergooien. Want er zijn zoveel mensen die met hun pak zorgen op hun rug het bij de Heer brengen, maar het weer oppakken en weer verdergaan.

download deze preek


20    Met God onderweg

          door Klaas Boer

En waar vindt nu die ontmoeting met God plaats? Dat gaan met God? Weet u waar? Aan de voet van het kruis van Golgotha. Daar ontmoet je dan je Middelaar, Iemand die tussen God en mensen in staat: Jezus. (..) Dan kun je gaan met God. En Jezus kent je. Die ontmoeting beleef je aan de voet van het kruis.

download deze preek


19    Jezus roept

          door Bert van Keulen

De vraag is: bent u bereid om het Koninkrijk der hemelen ook in uw hele wezen en in uw hele handelen en in heel uw denken naar voren te laten komen, te laten overheersen? Het Koninkrijk der hemelen, dat is waar God regeert. En dat kan ook in jouw gedachten.

download deze preek


18    Zijn rechterhand

          door Jan van Beelen

Maar het is ook die beschermende rechterhand. Het is die rechterhand die overwinning geeft, die zegen geeft, waar Job over spreekt. En aan Gods rechterhand is de plaats van koning Jezus, naast God aan de rechterhand.

download deze preek


17    Jezus onze vriend

          door Jan van Beelen

Wat doe je als je wandelt met elkaar: je spreekt met elkaar of je loopt zwijgend naast elkaar, maar die band is er uit het hart vandaan. Is het er iets beters in ons leven, mensen, dan dat je wandelen mag met je God?

download deze preek


16    Een teken van dankbaarheid

          door Jan van Beelen

Een dankbaar, biddend leven - ik haal ze niet los van elkaar - een dankbaar leven is een biddend leven en een biddend leven is een dankbaar leven. Het is een rijk leven, het is een koninklijk leven. Het geeft ruimte in uw leven. De ruimte die wij nodig hebben..

download deze preek


15    De liefde van de Vader ... en wij!

          door Jan van Beelen

Hoe zien wij onze hemelse Vader? Waar wij wonen wordt onze hemelse Vader nogal gezien als een God die streng is, als een God van Wie alles moet en niets mag, waar geen vrijheid is. Ze zien God als een God van de wet en niet als de God van genade en ontferming en erbarming. Hoe ziet u God? Hoe is uw relatie met de levende Vader? Want het komt in het leven aan op uw relatie met Vader God.

download deze preek


14    De verloren zoon

          door Jan van Beelen

Wij hebben al gezegd: Jezus spreekt in gelijkenissen - vanuit de praktijk van het leven gezet in die tijd - over schapen. (..) De Here Jezus preekt uit de praktijk van het leven. Wilt u één Boek hebben in het leven? Dat is de Bijbel. Daar haalt u alles uit voor de praktijk. En vooral de woorden van de Here Jezus..

download deze preek


13    Geen leven zonder God

          door C.J. Visser

(..) zoals Efeze zegt: “Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.” Dan ben je anders. Dan ben je een nieuw mens. Dan is dat oude voorbij, dan ben je gezet in die eeuwige heerlijkheid waar de Here Jezus voor is gekomen.

download deze preek


12     Alles of niets

          door C.J. Visser

Want ja, als de Here Jezus zegt: “Verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen en kom terug en volg Mij” dan is dat een radicale verandering in een mensenleven. Je moet alles waar je aan gehecht bent, je geld en je goederen verkopen en aan de armen geven! Wat hou je dan zelf over? Ja, en dan zegt Hij ook: “.... en volg Mij.” Dan moet je arm de Here Jezus volgen...

download deze preek


11    De vervulling met de Heilige Geest

          door Bert van Keulen

(..) en dan zijn er die zeggen: “Ik merk zo weinig van de Heilige Geest.” Als je dan de vraag stelt (..): waaraan ligt dat nu? Aan de Heilige Geest, aan God, of ligt dat aan jou? dan is het antwoord wel duidelijk, denk ik. Want aan God ligt het niet. God is perfect, honderd procent volmaakt. Dus dat moet toch wel aan jou liggen. Daarom is het goed dat wij met elkaar naar die dingen kijken.

download deze preek


10    Pasen, hét feest!

          door Klaas de Boer

En dat is nu het wonder van Pasen: dat je weten mag dat er dan geen dood meer is, geen geklaag, geen moeite en geen rouw meer zal zijn. Een hemels perspectief als de Here God ja tegen ons zegt. Pasen: hét Feest.

download deze preek


9        Het open graf

          door Jan van Beelen

En hoe is dat bij ons? Leven wij werkelijk vanuit die opstanding? Kennen wij dat opstandingsleven? Wij zingen er prachtig over. Wij hebben al die liederen fijn gezongen. Maar zit het in ons hart? Leven wij eruit?

download deze preek


8       “De angst overwonnen

          door Jan van Beelen

Til niet te licht aan het lijden van de Here Jezus. Til niet te licht aan het leven van de Here Jezus, aan wat Hij gedragen heeft voor ons. Want Hij heeft heel de zondelast van mij op Zijnschou- ders gehad. Doe daar niet romantisch over. Er worden films gemaakt, maar elke film, hoe erg hij ook is, kan niet benaderen wat de Here Jezus heeft meegemaakt. Maak het niet te mooi.

download deze preek


7      Avondmaal

          door Bert van Keulen

En het mooie is (..) dat Christus’ bloed wil vloeien in de beker die wij tot ons mogen nemen. Hij geeft Zijn bloed aan ons. Dat is de zuivere betekenis van dat gieten. Daarom vind ik het altijd zo mooi als dat met Avondmaal voor in de kerk gedaan wordt: dat uitgieten in de beker die wij tot ons nemen. Dan zien wij daadwerkelijk dat bloed, de wijn, de druivensap vloeien. Want dat doet mij denken aan Christus.

download deze preek


6      “Wat kost het om Jezus te volgen?

          door Bert van Keulen

Maar wat Christus vraagt aan ons is een radicale beslissing voor Hem. De Here Jezus zegt ook deze ochtend weer tot ons: “Kom Ik op de eerste plaats? Zet al die andere dingen waar je mee bezig bent nu eens op een tweede plaats. Ik wil de eerste plaats.”

download deze preek


5      “Mij is ontferming bewezen

          door C.J. Visser

Hoe je achtergrond ook is en wat er ook is gebeurd en hoe ons leven is opgebouwd, we hebben de verzekering, de volle verzekering, want door de Here Jezus Christus gaat vandaag de Boodschap in deze woelige wereld: Jezus is Redder.

download deze preek


4      “Wij geloven!

          door Klaas de Boer

Want God geeft je de Psalmen in de nacht en Hij zegt: “Leg het maar in Mijn handen, want Ik aanschouw moeite en verdriet.” Dan ga je op God vertrouwen. Dan ga je ontdekken dat God ziet dat jij het moeilijk hebt. Dan ga je je leven overgeven aan Jezus.

download deze preek


3      “Bezig met de dingen van Vader

          door Klaas de Boer

Je kunt twee dingen niet alleen: dat is trouwen en dat is christen zijn. Daar heb je een ander voor nodig. En om christen te zijn heb je Jezus nodig. Daar kun je niet buiten. Daar moet je misschien wel een uitroepteken achter zetten, dat je de Here Jezus accepteert en aanvaardt als je Borg en je Zaligmaker en dat je vraagt: “Kom toch in mijn hart.”

download deze preek


2      “Als je verlamd bent, beland je aan de voeten van ...

          door Klaas de Boer

De enige manier om genade te ontvangen is door je op te stellen als een bedelaar, vol besef dat je het niet verdiend hebt. Je moet je hand ophouden. En God zegt: “Ik maak hem vol.” Genade kun je pas ontvangen als je beseft dat je afhankelijk bent.

download deze preek


1      “Door de tijd naar het leven

          door Klaas de Boer

De Prediker zegt: “Bij alles wat mensen doen, bij alles waar mensen mee bezig zijn, bij alles wat ze in gedachten hebben, daar is God bij betrokken en de rechtvaardigen zijn in Gods hand.” Door de tijd naar het leven.

download deze preek

                   Prekenserie jaargang 54

30     Verlosser en Vriend

          door Klaas de Boer

Dan trekt de Here God Zijn handen af van Israël. (..) Ik maak mij zelf daar wel een beetje zorgen over in Nederland. Als je met mensen en met kerkmensen praat, dan zie je dat er steeds meer lege plaatsen komen. We hebben de Here God niet meer nodig. We hebben brood genoeg! We hebben het niet nodig, we laten het voorbijgaan. En wat doet de Here God dan? Die trekt Zijn handen van ons af.

download deze preek


29     Zonde(r)

          door Klaas de Boer

Maar dat is nu het wonder van de zonde. Dat is nu het wonder van God, dat Hij zegt: “Wie uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen. Maar ga nu alsjeblieft niet gooien, want Ik heb de zwaarte uit die steen gehaald.” Deze steen treft je niet meer, want deze steen is van papier-maché. Daar kun je mee gooien!

download deze preek


28     De Here zal erin voorzien

          door Jan van Beelen

God beproeft Zijn kinderen. Hebreeën 12 schrijft daar heel duidelijk over. God beproeft Zijn kinderen. Satan verzoekt Gods kinderen. Hij verleidt Gods kinderen. Maar God beproeft Zijn kinderen tot genade.

download deze preek


27     Groeien in geloof

          door Bert van Keulen

In de ogen van de wereld is het dwaasheid, maar in het geloof weten we dat het sterven van de Here Jezus zo ontzettend kostbaar is, zo geweldig is, omdat daar de verzoening van onze zonden ligt. Daar is het gebeurd.

download deze preek


26     Gerust ondanks alles

          door Bert van Keulen

Wees niet bang dat u iets verkeerds bidt. Als u met een oprecht hart bidt, pakt de Heilige Geest al uw woorden, al uw zinnen van het gebed en Hij maakt ze zo mooi, zo rein en zo zuiver, dat ze voor de troon van de Here God kunnen verschijnen.

download deze preek


25     Een bijzondere Biddag

          door Klaas de Boer

Bidden, dat hoort er toch niet meer bij? Dat is ouderwets. Dat deden ze vroeger. Toen waren de kerken vol. Nu heb je dat toch niet nodig? Hoe vaak wordt dat niet tegen mij gezegd: “Man, gebruik toch je verstand… Dat kan toch niet? Je bent antiek.”En toch… Bid maar of God je Zijn zegen wil geven. Bid maar of Hij in je hart wil werken.

download deze preek


24     Van Kracht tot Kracht

          door Jan van Beelen

Ik mag naar Jezus gaan. Ik mag mijn knieën buigen, ik mag mijn handen vouwen en ik mag zeggen: “Here Jezus, ik ben hier met pijn, en ik snap er helemaal niets van waarom.” Mensen, geef het over aan God. Er is altijd een reden om te danken: “Heer, ik mag in de zorgen in de pijn bij U komen.”

download deze preek


23     Hoe kostelijk zijn mij Uw Gedachten

          door Jan van Beelen

Maar bidt u wel eens tot God? Vraagt u wel eens naar Hem? Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament komt er een God naar boven die hoort, die verhoort. Hij ziet ons bidden. In het Oude Testament zegt Hij in datzelfde Jeremia 29: “Als u tot Mij komt en tot Mij bidt, Ik zal Mij laten vinden en Ik zal u horen en verhoren.”

download deze preek


22     “Gij doorgrondt en kent mij

          door Jan van Beelen

Mag ik dan aan u vragen (..): bent u rijk? Wilt u Jezus volgen? Dat gaan we zingen: want Hij is het waard. Gij doorgrondt mijn hart. Dat is hetzelfde als: “Ik Heb geknield bij het kruis van Jezus en de keuze bepaald in mijn leven.”.

download deze preek


21     Jezus, onze Leidsman

          door Jan van Beelen

Jezus leren kennen is heel eenvoudig u overgeven aan de Here Jezus. En… Hem volledig vertrouwen. En dat is heel moeilijk. Eenvoudig gezegd: overgeven.

download deze preek


20     Een nodigende en vergevende Here Jezus

          door Jan van Beelen

En die Here Jezus nodigt ons uit. Wij hebben het gelezen in Jesaja: “O, komt alle gij dorstigen…” Hij nodigt ons uit om te komen tot Hem. Heel Gods Woord staat vol van die uitnodiging, zowel het Oude als het Nieuwe Testament: “Kom maar tot Mij…”

download deze preek


19    Vakantiegedachten

          door Jan van Beelen

Micha 8 vers 7 zegt het zo mooi: “U zult al onze zonden in de diepte der zee werpen.” Daar gaan onze zonden naartoe. En die komen nooit meer boven drijven door het bloed van Jezus op Golgotha.

download deze preek


18     Wordt er nog stilte gevonden?

          door Klaas de Boer

De stilte voor God, waar David om bidt. Dat is een heel bijzondere stilte, dat je je stil gaat houden voor de Heer. Dat je niet je mond opendoet, maar dat je het overlaat aan de bedoelingen van de Here God. David zegt: “Doch gij, mijn ziel, zwijg Gode.”

download deze preek


17    Volgen(de) . . .

          door Klaas de Boer

En Jezus roept nog steeds. Hij helpt en is met ontferming bewogen. Hij roept ook nu nog. Hij roept ons allemaal: “Kom toch tot Mij.” Jezus volgen is wandelen in het licht.

download deze preek


16    Thuiskomen in het Vaderland

          door Klaas de Boer

Geloven, vindt u dat ook zo moeilijk? Geloven is ook zo moeilijk uit te leggen. Hoe vaak heb ik in een klas daar niet een gesprek over met jonge mensen die op zoek zijn. “Meneer, gelooft u in God?” “Ja.” “Meneer, hebt u God wel eens gezien?” “Nou, nee, misschien een klein beetje…”

download deze preek


15    “Rein door Jezus’ bloed”

          door C.J. Visser

Vandaag mogen wij zeggen: Als u gereinigd wilt worden, dan moet u niet naar de priester, naar de voorganger, nee, u mag er wel een gesprek mee hebben, maar u moet naar de Here Jezus. Uw knieën buigen en zeggen: “Heer, hier ben ik. Ik wil een kind van U zijn.”

download deze preek


14    “Moeder zonder kinderen”

          door Klaas de Boer

Zo werd Hanna ook een beeld van de Here Jezus zelf. Want God zegt in Jesaja 66 vers 13, dat God als een moeder troost. God is Vader en Moeder tegelijk. God staat ook Zijn enige Kind af. Ja, u hoort het goed. Zijn enige… En dat deed Hij voor ons.

download deze preek


13    “Gelijk een moeder”

          door Klaas de Boer

Ik had daar net voor de dienst nog een gesprek. “Ik wou zo vaak nog iets met vader of moeder bepraten. Met een moeder die van me houdt.” En nu zegt Jesaja: “Zo is het nu ook met de liefde van God.” Maar je moet die liefde wel aanvaarden. Je moet die liefde wel accepteren, je moet daar wel uit willen leven.

download deze preek


12     “Pinksteren, wat is dat eigenlijk?”

          door Klaas de Boer

Misschien zeg je, zoals alle mensen in Nederland tegenwoordig: “Wat heeft dat nu te betekenen, Pinksteren? Wat is dat nu eigenlijk?” Nu, Pinksteren wil van een vraagteken een uitroepteken maken. Pinksteren is het feest van mensen. God, die vanuit de hemel naar mensen gaat en die zegt: “Verwacht het nu maar van Mij. Stel je hart open voor Mij, zodat ik binnen kan komen.”

download deze preek


11    “Een zegenende en biddende Jezus”

          door Jan van Beelen

De zegen van Hemelvaart is een afscheid in liefde. Hij heeft ons Zijn zegen nagelaten. Dat betekent: Ik ga nooit meer bij jullie weg. Dat zullen wij straks nog zien. Ik ga nooit meer weg.

download deze preek


10    “Thomas is er weer bij”

          door C.J. Visser

Thomas, je mag erbij zijn met al je berekeningen en met al je momenten van ongeloof, je mag erbij zijn. En… je bent erbij! Je bent weer opgenomen in de kring. “Mijn Heer en mijn God!” Wat moeten we anders nog meer zeggen? Niets. Thomas is als het ware weer op zijn plaats terug.

download deze preek


9      “Door Zijn verlatenheid zijn wij gered”

          door Jan van Beelen

Maar weet u, daar moet u van leren. In de Godverlatenheid riep Hij niet: “God, waar ben Je nu?” Nee, in die Godverlatenheid riep Jezus: “Mijn God, Eli, Eli, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij?” Hij bleef Zijn Godsvertrouwen houden. “Mijn Vader, indien…” ”Mijn God…” Dat zijn tekenen van geloof.

download deze preek


8      “Het Gebed dat gehoord, maar niet verhoord werd”

          door Jan van Beelen

Jezus had verdriet en pijn en angst. Maar beseft u de doodsnood? Hij wilde afhankelijk zijn van de Vader: “Indien….. maar Uw wil geschiede.” Dat is een zin met een tussenzin. “Als het mogelijk is… Maar Uw wil geschiede.” Hij gaf Zich volkomen over in grote afhankelijkheid van Zijn hemelse Vader.

download deze preek


7      “Een kloppende Jezus”

          door Jan van Beelen

Maar weet u wat armoede is? Als je Christus niet kent, als je niet weet wie de Here Jezus is. Dan heb je armoede. Weet je wanneer je rijk bent? Ik heb met één van u erover gesproken vorige week. Als je weet dat de Here Jezus in je hart woont, dan ben je rijk. Dan gaat niet alles even glad, maar je bent rijk.

download deze preek


6      “Mag Ik je Kredietverstrekker zijn?”

          door Klaas de Boer

Wat staat er in tussen God en jou? In de spiegel gekeken? Hoe kredietwaardig ben je? Ik weet dat je alleen maar rode cijfers ziet. Je ziet je zonden en tekorten en je hebt ook nog een “credocrisis”. Ik geloof, maar dat geloof staat onder druk. “Zou ik er wel bijhoren? Zou het wel mogen?”

download deze preek


5      “Geen andere Boodschap”

          door Jan van Beelen

En God doet alles medewerken ten goede. Een brief aan Korinthe die over die ruzie gaat die eindigt wie in het centrum staat, dat is de Heilige Geest: “Ik breng u naar een weg die hoger leidt.” Als u voor Jezus kiest, dan komt er een weg die hoger leidt, dat is een weg die naar die liefde leidt.

download deze preek


4      “De Here zal erin voorzien”

          door Jan van Beelen

God voorziet in veel meer.God voorziet in troost, beste mensen. Als wij in nood komen, voorziet God in troost. In de grootste nood, in de grootste pijn, in het grootste verdriet is God erbij. Dat mag u ervaren in uw leven.

download deze preek


3      Oud en Nieuw”

          door Klaas de Boer

En als Christus in je woont, ga je anders leven. Dan leef je om lief te hebben. Dan leef je om geduldig te verdragen. Dan leef je om begrip te hebben. Dan ontdek je dat onaardige, lastige mensen best te accepteren zijn. En dan leer je om trouw te blijven als het moeilijk wordt. Dat hoort allemaal bij die nieuwe mens.

download deze preek


2      “Van de dood naar het leven”

          door C.J. Visser

De Here Jezus staat daar en Hij ziet die vrouw en dan wordt Hij met ontferming bewogen. Hij spreekt tegen haar: “Ween niet.” Ja, wat heb je daaraan? Wat heb je daaraan als iemand dat zegt als je verdriet zo groot is? En kende zij de Here Jezus? Wist zij wie Hij was?

download deze preek


1      Is het feest nu voorbij?

          door C.J. Visser

Hebt u nog verwachtingen? Of zegt u: “Ach, ik ben een beetje uitgediend. Ik ben aan mijn pensioen toe. Of: “Ik heb nog maar een paar jaar, denk ik.” Het zou toch kunnen dat u zo denkt? En als u zo zou denken, dan zeg ik: het beste komt nog. Laten wij ons dat nooit laten ontnemen, door welke problemen zich er in het leven ook zouden voordoen.

download deze preek

                    Preken uit het contactblad

47.1   "Is je leven een teken van hoop?"

          door Klaas de Boer

Want bij God mag je in elkaar zakken, hoor. Elia krijgt helemaal geen vermaning of een standje. God veegt hem niet de mantel uit, welnee. God hangt hem opnieuw de profetenmantel om en Elia krijgt een nieuwe opdracht. Dus dat is geen punt. Bij God mogen grote mannen huilen en flinke vrouwen in elkaar zakken. Dat is voor God heel normaal. Hij kan dat wel aan. Hij kent Zijn mensen.

download deze preek


46.2   “Brandende harten

          door Klaas de Boer

Er lopen nogal wat van die Emmaüsgangers in deze wereld. Mensen die zich afvragen: zou het wel waar zijn? Ze zien Jezus niet. Harten die niet branden. Er zijn nogal wat mensen die geestelijk gewond zijn geraakt. Misschien wel kapotgemaakt door anderen en daardoor het zicht op die opgestane Heer kwijtgeraakt. Betraande ogen en die geven soms beslagen vensters. Geen brandende harten.

 

download deze preek


46.1   “Zingend op weg naar het feest

          door Klaas de Boer

Wij zijn vaak zo geneigd om bij het opbergen van de kerstversieringen ook onze naastenliefde maar op te bergen. Daarom vanmorgen die speciale boodschap: samen zingend op weg naar het feest. Het is zo weer voorbij. Maar dat is niet juist. Welnee. Het is het echte begin. Want als je het echt meemaakt, dan daalt die vrede neer in een mens. Dan mag je als beesten opnieuw beginnen met Hem. Laat het feest zijn, ook  voor die mensen die niet meetellen. Laat het maar eens feest zijn voor mensen die er niet bijhoren.

download deze preek


45.4   “Bent u ook zon Demas?

          door Klaas de Boer

De tegenwoordige wereld is een wereld van eten, drinken en vrolijk zijn. En morgen? Daar heb ik geen behoefte aan. Nee, daar ga ik aan voorbij. Het enige waar het om draait in de tegenwoordige wereld van Demas, dat is genieten en dat is dan letterlijk alles. En de kerk? Het geloof? Geen plaats. Dat is ouderwets.

download deze preek


45.3   “En wij houden ons stil ...

          door Klaas de Boer

Daarom had ik een paar weken geleden zo’n prachtige opdracht (voor mijn leerlingen). Ik had zo wat advertenties uitgeknipt en ik zei: “Maken jullie nu eens een prachtige advertentie over het Koninkrijk van God en zorg dat er heel veel mensen solliciteren.” Toen hij klaar was heb ik hem maar laten plastificeren, zo mooi vond ik hem. Ik heb hem meegenomen. Ze zeiden: “Wat moet je daar nu weer mee?” Ik zei: “Daarover ga ik preken in Oegstgeest.” Weet u wat ze opgeschreven hadden? “Het Koninkrijk van God zoekt vertegenwoordigers. Mannelijk en vrouwelijk.”

download deze preek


45.2   “Zingend op weg naar Pasen

          door Klaas de Boer

Dan gaat Hij (Jezus) op weg, de donkerheid in, de verlatenheid in, de verlorenheid in. Hij weet van dat ontzettende dat Hem te wachten staat en Hij weet dat alle kwaad van de mensen op Hem zal neerkomen. Ook uw en mijn schuld. En als dan dat gericht over Hem heen raast, dan ontdekt Hij de toorn en de vloek van God. En toch…? Toch zingen!

download deze preek


45.1   “Feestgangers

          door Klaas de Boer

En dát staat nu in dit Woord, dat Jezus Christus gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren wás. Er staat niet: “…. wat verloren ís.” Gelukkig niet. Er staat: wat verloren wás. Door de komst van Jezus word je teruggebracht. Daarom is Kerstfeest het feest van de verwondering. Op Gods feest is iedereen welkom. Jezus nodigt je vandaag uit en Hij vraagt het heel persoonlijk: “Willen jullie op Mijn feest komen? Willen jullie bij Mij horen?”

download deze preek


44.4   “Wat zou u vragen?

          door Klaas de Boer

U mag kijken in de ogen van Jezus. “Here God, ik bots soms zo vaak tegen mijn waaroms. Here God, ik ben soms zo verbitterd.” “Wat wil je nu dat Ik je doen zal?” “Heer, dat U van me houdt, dat ik ogen heb om U te zien, dat ik mijn ogen mag gebruiken om Jezus te zien.”

download deze preek


44.3   “Je plaats in deze wereld; welke vruchten breng je voort?

          door Klaas de Boer

Jezus gaat je voor deze wereld door. Welk spoor laat je achter? Dat kun je zien: een christen die Jezus volgt is anders. Die laat een spoor achter zich van liefde en dienend bezig zijn. En die laat een spoor achter van hoe Christus wil dat je leven moet.

download deze preek


44.2   Welke partij kies jij?”

          door Klaas de Boer

Daarom die vraag vanmorgen: wie kies je? Kies je nu voor Barabbas of kies je voor Jezus, de Zoon van de Vader met hoofdletters, die ook voor jou zorgen wil. Ken je die Zoon van de Vader? Als je Hem niet kent, klinkt het later: “Ik heb jou nooit gekend…” Welke partij kies je? Barabbas of Jezus?

download deze preek


44.1   “De herberg van het geluk

          door Klaas de Boer

En dan is Kerst nog maar het begin, een klein begin, want het wordt een groots einde als je de herberg vindt bij God. God is mens geworden. En dat is nu wat wij met Kerst gaan vieren. God doorbreekt het donker wat de mensen hebben gemaakt. En dan ervaar je iets heel bijzonders.

download deze preek


43.4   Je bent geboren met een opdracht

          door Klaas de Boer

Je mag het ook anders stellen: waarom ben ik nu op aarde? Nu, we zijn op aarde voor God. Om Hem te dienen in woorden en in daden en om te laten zien dat Hij, die in de hemel woont, wat voor ons wil betekenen.

download deze preek


43.3   Kracht voor onderweg

          door Klaas de Boer

Maar de dichter is op weg gegaan om te zoeken naar God, om te zoeken naar de krachtbron Jezus, die hem staande houdt en die hem in beweging brengt. En hij is zijn pelgrimstocht begonnen. En daar op een pleisterplaats heeft hij God gevonden.

download deze preek


43.2   Wat bent U? Een voorbijganger of een voorganger?

          door Klaas de Boer

Simon van Cyrene ging pas laat beseffen wat kruis dragen inhield. Van voorbijganger werd hij een voorganger. En zijn kinderen wisten ervan. Kruis dragen, dat is niet Jezus een handje helpen, dat is niet de last van Jezus wat lichter maken, nee, dat is misschien wel meelopen in die stoet naar Jeruzalem, zonder dat je je afvraagt: was je erbij?

download deze preek


43.1   Wakend of wachtend naar het feest

          door Klaas de Boer

Nu, dat gevoel heb je ook met Advent. Vol verwachting moeten wij uitkijken naar de Heer die komt. Wij: de kerk, die van Hem gehoord heeft, en de kerk, die weet dat Hij terug zal komen. Net zoals een vrouw die in blijde verwachting is en een kind verwacht.

download deze preek


42.4   “De drie d’s”

          door Klaas de Boer

Die tijd van Gideon lijkt een beetje op onze tijd. Het was een tijd van afval. Ook in onze tijd zie je dat steeds meer kerken dicht gaan en dat er een andere oplossing voor wordt gezocht. Soms zie je dat er een supermarkt komt en soms een winkelcentrum. Ze worden weer gebruikt.

download deze preek


42.3   Een kei van een gemeente

          door Klaas de Boer

En nu is het grote wonder in onze tijd, dat temidden van computers en oorlogstuig de Here God Zijn gemeente bouwt. Hij zegt: “Ik heb die kei van de gemeente nodig. En al die mensen vormen tezamen een kerk. Ik bouw een huis waarin Ik wonen kan. Waar iedereen Mij kan vinden. Waar iedereen Mij kan ontmoeten.” En dat is nu de gemeente.

download deze preek


42.2   “Wat is het leven na Pasen?”

          door Klaas de Boer

En wat is nu het leven na Pasen? Dat het aan je gezien wordt dat je christen bent, dat je echt vol bent van de opstandingskracht van Jezus. Dat je echt een presentexemplaar bent van Hem.

download deze preek

! VAN HARTE WELKOM IN ONZE DIENSTEN !