Preken (in pdf) 1

 6 Wanneer vijanden toeslaan, gaan deuren open.  (herziene druk)  Nieuw op 29-06-22

door G.Toornvliet  

U zegt: “Zonde.” Want hij was zo intellectueel, zo welbespraakt, vol van de Heilige Geest, deed tekenen en wonderen. Die man had de wereld kunnen veroveren. Maar nee, God vergist Zich niet. Want wat gebeurt er? Er valt een bom op de gemeente in Jeruzalem. De vervolging breekt los. Mensen vluchten bij honderden de stad uit. En ze gaan tot Samaria en Galiléa. Jeruzalem wilde het evangelie binnen de muren houden. Maar dat kan niet. Christus is voor de wereld….

Download deze preek

_______________________________________________

1 Dit jaar zal het ongetwijfeld beter zijn.

door  G. Toornvliet

"Waarom maken jullie je druk over eten en drinken?" vraagt Jezus. Onze zorgen vermeerderen, omdat onze behoeften groter worden. Iemand uit het Oosten heeft gezegd: "Wij moeten niet meer behoeften bevredigen, wij moeten onze behoeften verminderen om gelukkig te zijn."

Download deze preek

________________________________________

12  God sluit op oudejaarsavond de deur achter ons toe.
door  G. Toornvliet

Ach, mijne vrienden, de eeuwigheid is altijd dichtbij ons. Maar er zijn maar enkele momenten in je leven dat je het gaat voelen. Als je bij een stervende de kamer binnenkomt, weet je: hier staat de klok bijna stil... Hier is maar een handbreedte tot de eeuwigheid. De ander is bezig de grens over te gaan.

Download deze preek

_____________________________________

11  Samen op weg naar Bethlehem.
Door  A.H. Van Gent

“En zij gingen beiden voort, totdat zij te Bethlehem kwamen...” Dat is niet zo vanzelfsprekend. Ik had mij eerder kunnen voorstellen dat zij nooit meer naar Bethlehem teruggekeerd waren. Er is zoveel gebeurd in het leven van die twee vrouwen, van wie ik vanavond een paar dingen heb voorgelezen.

Download deze preek

___________________________

03 De reis van het leven   (herziene druk)  Nieuw op 11-03-21

door Ds. A.H. van Gent

Trouwens, als je de reisleider niet aanvaardt, kom je waarschijnlijk ook niet op het uitgeschreven doel terecht. Zo is het met deze Reisleider ook. Je komt nooit terecht waar Psalm 23 eindigt, "in het Huis des Heren, waar we voor eeuwig mogen blijven", als je niet begint te aanvaarden dat de Heer je Herder is.

Download deze preek

_____________________________

02 een gids is beter dan een kaart  (herziene druk)

door Ds. A.H. van Gent


In een boekje van de Amerikaanse dominee Thomas Ian Smith las ik dat hij predikant geworden was in een stad in Idaho, waar erg veel natuurschoon is. Toen hij daar pas was, wilde hij een tocht maken door een uitgestrekt, onherbergzaam gebied. Daarom vroeg hij aan een houtvester om een gedetailleerde kaart. De man zei: “Het spijt mij, dominee, maar die heb ik niet. Maar ik ga morgen zelf dat gebied in.

Download deze preek

__________________________________

10   Gods navigatie    Nieuw op 14-10-20

        door  W.M.M. Moonen

Weet u wat ik had willen zeggen? Wat ik ook had moeten zeggen, maar het moment was al voorbij, de vraag, die ik ook aan u en aan mijzelf stel: “Is jouw ding ook Gods ding?” Ieder zijn ding, ja, ja. Maar is dat ding van u en van mij ook dat ding van God of eigenlijk niet? Is de weg in je leven, laten we het een beetje Bijbels zeggen, is de keuze in je leven ook Gods weg of...? Ja, dat had ik willen zeggen.

Download deze preek

________________________________

09    Wat een promotiekansen voor u!     (herziene druk)    Nieuw op 02-09-20

        door  G. Toornvliet

Pardon, de Naam van God en van Jezus bewaren betekent, dat je in een wereld die zegt "God is dood" overeind blijft staan. Dat is wat! Dat je tegenover iedereen die alleen nog maar lacht om dat ouderwetse woord God, overeind blijft staan. Dat je, als de stroom naar links gaat, jij naar rechts gaat......

download deze preek

_________________________________

PREKENSERIE  JAARGANG 64 NR 8

08    Van drie g's naar vier g's      Nieuw op 03-08-20

        door  W.J.W. Scheltens

Onze levenshouding heeft te maken met drie g's: de g van gezondheid, de g van geluk en de g van geld. Dat zijn de drie g's waar het hele leven om draait. Wij willen gezond zijn en daar is niets op tegen. Wij willen gelukkig zijn. Ik geloof dat daar niets op tegen is. Wij willen geld hebben om te kunnen leven. Ik geloof dat daar niets op tegen is. Maar denk er goed aan.....

download deze preek

____________________________________

PREKENSERIE JAARGANG 64 NR 7

07    En Barnabas had een akker...   (herziene druk)   Nieuw op 07-07-20

        door  A.H. van Gent

Herkent u dat? Als we heel eerlijk zijn, moeten we zeggen: “Ja, dat herkennen wij ook.” Wij zingen van die geweldige liederen in onze diensten en neuriën ze thuis mee als wij ze voor de radio horen. Wij lezen in de Bijbel de  geweldigste dingen. En als het zo uitkomt, kunnen wij geweldig praten over het geloof en wat God doet. Maar ondertussen hebben wij wel allerlei dingen achter de hand voor het geval….

download deze preek

________________________________

06    Wat bezielt je...?              Nieuw op 05-06-20

        door  W.M.M. Moonen

En de zon brandt en de grond is te heet onder haar voeten en nu gaat ze de stad
maar uit en nu moet ze haar kruik vullen, maar haar hart krijgt ze niet gevuld.....

download deze preek

_________________________________

05    Greppels graven    (herziene druk)            Nieuw op 01-05-20

        door  G. Toornvliet

Waarom doet God dat nu? Heeft God daar plezier in? Nee, God heeft geen plezier
in het leed van een ander. God is geen mens!! Nee, God laat hen vastlopen in de dorst,
opdat zij zullen dorsten naar God......

download deze preek

________________________________

04    Het Lege graf      Nieuw op 11-04-20

        door Jan van Beelen

Maar mensen, wat gebeurt er dan? Want God moeten wij niet vergeten.
God heeft altijd de regie in handen. Toen en nu. Altijd.....

download deze preek

______________________________

03    De Koning op een ezel  (herziene druk)      Nieuw op 23-03-20

        door  A.H. van Gent

En  nu op Zijn feestdag, nu het gaat om de openbaring van Zijn Messias schap,
rijdt Hij als een Koning op een ezel Jeruzalem binnen. U zegt: "Kan het nog dieper?"

Ja, het kan nog dieper. Hij daalt nog dieper af. Vrijdag, Goede Vrijdag......

download deze preek

____________________________

02    Genade       Nieuw op 04-02-20

        door Jan van Beelen

Weet u, genade kan ook niet zonder geloof. Genade is als een locomotief
en het geloof zijn de ketens waarmee de wagons aan elkaar vastzitten van
ons leven, onze ziel. De bewegende kracht wordt voortgedreven door genade.
Genade en geloof....

download deze preek

________________________________

'

01    Het nieuwe jaar in handen van God  (herziene druk)       Nieuw op 08-01-20

        door G. Toornvliet

Ik kan niet zeggen wat er dit jaar allemaal zal gebeuren. Daar weet ik niets van. Dat hoeft ook niet, want Hij gaat vooraan en Hij zal ons de weg banen door het komende jaar heen. Dat geldt voor de Radiogemeente, dat geldt ook voor u persoonlijk.

download deze preek

_________________________________________

12    Het Woord is Mens geworden         Nieuw op 16-12-19

        door J. Henzen

God heeft gesproken. Dat is Kerstfeest. Niet gesproken van straf en van oordeel,
die woorden zijn er ook, maar God heeft in de eerste plaats gesproken van gratie,
van de genade die iedereen een nieuwe kans geeft en die van de waarheid vertelt,
dat er hoop is voor een ieder die in Hem gelooft.

download deze preek

_________________________________________

11    Jezus is weergaloos uniek         Nieuw op 21-11-19

        door  A.H. Agtereek

"Jezus Christus - en ik denk dat dat de boodschap is, ook in de Adventsweken en
dat zal ook de boodschap met Kerst moeten worden - Jezus heeft Zijn verleden
thuis gelaten om ons verleden op Zich te nemen. Ik kan u zeggen dat ik daar zo
ongelooflijk blij mee ben.

download deze preek

_________________________________________

10    Wie is uw metgezel op uw levensreis?         Nieuw op 21-11-19

        door Wim Groenewegen

"Dan rijst de vraag: "Bent u al op weg gegaan?" Deze wereldwijde opdracht is ook
vandaag nog van kracht voor ons allemaal en niet alleen voor enkelingen.
Zo zult u vanavond opnieuw horen dat het alleen om Jezus Christus gaat.

download deze preek

____________________________________

09    Volharding in geloof te midden van het kwade         Nieuw op 03-10-19

        door  H.J. Franzen

"Ook laat Jezus heel duidelijk merken dat er meer dan één kracht bezig is op
die wereldakker. Behalve Hijzelf met het zaad van het goede woord is ook de
Boze actief met een heel ander zaad dat er verdacht veel op lijkt. Woorden,
denkbeelden, waarvan je, als je niet verder kijkt dan je neus lang is, zegt:
"O, dat is toch allemaal hetzelfde?"

download deze preek

___________________________________

08    De Goede Herder         Nieuw op 23-8-19

        door Jan van Beelen

"Ik zal ze terugbrengen naar hun eigen land. Ik zal ze laten grazen op de bergen van Israël."
Ziet u, gemeente? U mag denken wat u wilt, maar Gods beloftes komen altijd uit.
"Ik zal ze zoeken en Ik zal ze vinden." Wat een geweldige boodschap.
"Ik zal de gewonden verbinden en de zieken zal Ik versterken."

download deze preek

________________________________

07    Ik weet, mijn Losser leeft       Nieuw op 01-10-19

        door A.H. Agtereek

"Ik heb ze gewoon even allemaal achter elkaar opgeschreven. Ziektes, moeite, strijd,
verdriet, wat een ellende kunnen mensen meemaken. Ik weet het maar al te goed.
Toch heb ik in al die verschillende gemeenten die ik heb gediend, dit nog nooit
meegemaakt. Maar wat is er een ellende bij veel mensen.
Wat is er een pijn en verdriet."

download deze preek

___________________________________

06    Terug naar het hart van God         Nieuw op 04-7-19

        door Bas van den Bosch

Het is mooi om te zingen over het hart van God. Maar nog veel mooier is het
om daar te zijn. "Wij zijn," zegt Paulus, "in Christus uitverkoren van voor de
grondlegging der wereld." Toen had God ons al op het oog.
Laat u daarom nooit wijs maken dat het niet voor u zou zijn.

download deze preek

_________________________________

05    De Geest van boven is beneden moeilijk te begrijpen         Nieuw op 06-6-19

        door A.H. Agtereek

Er staat nog wat in Handelingen 2. Er staat: "En zij begonnen te spreken...
" Ik zou eigenlijk willen zeggen: Pinksteren is, althans voor mij, het Feest van het Woord. 
Wij
 mogen spreken. Ons arme, hulpeloze mensenwoord mag drager worden
van de woorden van God.

download deze preek

__________________________________

04    Zingen... wanneer?         Nieuw op 06-5-19

        door Jan van Beelen

Nu gaan wij zien hoe vergankelijk roem kan zijn. Bij de vorige genezing zagen wij
hoe Paulus en Barnabas vereerd werden als goden. En hier? Hier worden ze
door de eigenaars gegrepen. Ja, geen wonder. Want zij namen hun geld af.....

download deze preek

__________________________________

03    Verzoening door Christus op het kruis van Golgotha         Nieuw op 02-04-19

        door Bas van den Bosch

Maar, lieve vrienden, als er niet meer is dan “indrukwekkend”, dan hebben wij
de diepten van Zijn lijden en sterven gemist. Dan zijn wij misschien
net als de Joden toen en gaan wij hoofdschuddend weer naar huis.
“Wat was het toch vreselijk!”

download deze preek

_________________________________

02    De Vader die vergeeft         Nieuw op 18-02-19

        door Jan van Beelen

Wij hoeven ook niet bang te zijn als onze beleden zonden zijn vergeven.
Daar zal God nooit op terugkomen als wij voor Zijn rechterstoel staan. Nooit.
Want ze zijn vergeven. Hij gooit ze in de Zee van Vergetelheid. Hij maakt ons vrij.

download deze preek

__________________________________

01    Van belofte naar vervulling         Nieuw op 25-01-19

        door  W.J.W. Scheltens

In de Bijbel komt in alle rust naar voren dat mensen, die met hun neus
vooraan hebben gestaan bij de grote dingen van Jezus, een moment in
hun leven krijgen dat ze zomaar kunnen twijfelen en aarzelen.

download deze preek

__________________________________

Prekenserie jaargang 62 (2018)

12    Aankondiging van Jezus' geboorte         Nieuw op 20-12-18

        door Jan van Beelen

Contact vanuit de hemel verandert alles als het gaat over de activiteiten van God.
Dat maakt de roeping van Maria wel heel duidelijk. God zoekt contact.
Dat is al een boodschap op zichzelf vanavond. God zoekt vanuit de hoge hemel
contact met u en met mij in het plan van Zijn genade. .”

download deze preek

_________________________________

11    Een moeilijk gebod         Nieuw op 26-11-18

        door A.H. Agtereek

Niet: ik dank voor elke smart. En beslist niet: ik dank voor elke ziekte. Het zijn ondingen
waarmee je in aanraking komt. Telkens weer heb ik daar moeite mee als
mensen een vreselijke ziekte krijgen en ook daaraan moeten sterven. Er staat dus niet:
“Ik dank voor alles.” Er staat ook niet in de Bijbel: “Ik dank na alles.”
Daar zijn wij een beetje aan gewend geraakt.

download deze preek

___________________________________

10    Een onbevreesd leven         Nieuw op 02-11-18

        door Bas van den Bosch

Maar de Psalmist laat te midden van al dat negatieve gelukkig ook een ander,
schitterend geluid horen. Zijn stem klinkt als het ware als een bazuin:
“Hoor dit, alle volken. Hoor dit, ook vanavond, u die hier zit. Neem het ter ore,”
zegt de Psalmist. Met andere woorden: laat het niet het ene oor ingaan en
het andere weer uitgaan. Het moet naar je hart toe.

download deze preek

__________________________________

09    Tel Gods zegeningen         Nieuw op 25-09-18

        door  A.H. Agtereek

De dood hoort bij het leven? Nee, nee, nee, de dood hoort niet bij God en
de dood hoort niet bij het leven, de dood hoort bij de zonde.
En dat vind je hier een beetje in Psalm 103. Zonde, ziekte en dood.
Een afschuwelijk driemanschap.

download deze preek

_______________________________

08    Hij die was en die is en die komen zal         Nieuw op 23-08-18

        door Bas van den Bosch

En wat zijn er vandaag veel gewonden mensen. Wat zijn er velen die diep zitten.
Het is zo mooi dat de Here Jezus verder kijkt dan wij. Wij kijken altijd naar de buitenkant.
Hij heeft dat gebroken en verbrijzelde hart van haar gezien. En wat gaat Hij dan doen?
Dan gaat Hij deze vrouw redden. Dat kan niet anders.
Daarvoor is Hij gekomen naar deze wereld.

download deze preek

__________________________________

07    De enige echte relatie          Nieuw op 25-07-18

        door Jan van Beelen

De Vader van Jezus is barmhartig en een Vader en God die altijd troost.
God de Vader houdt van de wereld. Laat dat tot u doordringen.
Het is niet Hij die afbreekt, wij, de wereld, zijn het die afbreken.
En Jezus is dan de enige weg naar de relatie met de Vader.

download deze preek

__________________________________

06    Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen          Nieuw op 05-06-18

        door  Wim J.W. Scheltens

En voor veel geld is betaald om het praatje de wereld in te helpen, dat de leerlingen
van Jezus Zijn dode lichaam hebben gestolen. En nu ontmaskert Petrus
dit getuigenis als nepnieuws.

download deze preek

___________________________________

05    Is er nog hoop in deze hopeloze wereld?          Nieuw op 12-05-18

        door Bas van den Bosch

Als dat zo zou zijn, als wij een stoel in de hemel zouden kunnen verdienen,
dan hadden wij de zaligmakende genade van God niet nodig.
Dan was Goede Vrijdag overbodig geweest. Dan was Christus
voor niets gestorven en hadden wij het zelf verdiend.

download deze preek

_____________________________________

04    Ontmoeting          Nieuw op 05-04-18

        door Jan van Beelen

En Maria? Maria stond stijf van verdriet. Geen oog voor die Ander.
Ze had genoeg aan haar eigen verdriet, aan haar eigen pijn,
aan haar eigen moeite. Haar Heiland was weg.
Zonder Jezus was het leven voor de genezen Maria
geen leven meer. Zonder Jezus ging haar leven dood.

download deze preek

____________________________________

03    Omdat de Schriften in vervulling gaan          Nieuw op 29-03-18

        door  W.J.W. Scheltens

Want Judas is maar een pion. Hij denkt dat hij de hoofdrol heeft in de arrestatie,
dat hij de sleutelrol vervult in de arrestatie van Jezus. Maar Jezus relativeert
door die opmerking “Moet je Mij nu verraden met een kus?” dat hij uiteindelijk
een bijrolletje heeft, een heel klein bijrolletje, want de hoofdrol ligt in de Schriften.
Niet Judas moet zijn klus klaren, maar de Schriften moeten worden vervuld.

download deze preek

____________________________________

02    U mag het zeggen          Nieuw op 22-02-18

        door  W.M.M. Moonen

En dan glijden de dingen volledig uit de hand bij Herodes. Zullen we nu maar eerlijk
zeggen, gemeente, dat in ons leven de dingen ook wel eens vies uit de hand kunnen glijden? Had Herodes nu echt dat bedoeld, waar het op uitloopt?

download deze preek

___________________________________

01    Aan de oever van de Jordaan          Nieuw op 25-01-18

        door J. Henzen

Maar vele inwoners van Jeruzalem haastten zich ook naar de Jordaan, omdat daar woorden gesproken werden en kansen werden aangereikt die in de tempel blijkbaar ontbraken. En dan probeer ik voorzichtig, heel voorzichtig een lijn te trekken
naar vandaag....

download deze preek

___________________________________

 Prekenserie jaargang 61 (2017)

13    Staat je koffertje klaar?          Nieuw op 23-12-17

        door Klaas de Boer

Lieve mensen, binnenkort vieren we weer Kerstfeest. De Here Jezus is geboren als
een klein Kindje. Hij begon als het ware onderaan de trap. En tree voor tree ging
Hij Zijn weg omhoog, dwars door lijden, dwars door de dood heen.
Met Kerst begon Jezus Zijn lijdensweg. Daar hoeven wij Hem niet in te volgen.
Met een beetje schaamte zeg ik dat, want wij kunnen het niet.
Die moeilijke weg heeft Hem via de voederbak naar het kruis geleid: Golgotha.

download deze preek

____________________________________

12    Licht in donkere tijden          Nieuw op 01-12-17

        door Jan van Beelen

In Jesaja 9 vers 5 worden dan de Namen genoemd, de eigenschappen, vijfvoudig. 
"Een Kind is ons geboren." Hij is waarachtig mens. Dat is ook nodig om onze zonden te voldoen, dat Hij mens werd. "Een Zoon is ons gegeven." Ja, Hij is de Zoon van God. Dus waarachtig God.Dat is nodig om de last van onze zonden te kunnen betalen. 

download deze preek

___________________________________

11    Hoe serieus nemen wij het Evangelie?          Nieuw op 16-11-17

        door Bas van den Bosch

Deze man is niet het beeld van goddeloze mensen die niets met God te maken
willen hebben, deze man is het beeld van godsdienstige mensen.
Vrome en wettische mensen, die Gods Woord horen en kennen
en die met een schijn van godsvrucht, dat wil zeggen met godsdienstigheid
en vroomheid en een wettisch leven, denken dat ze erbij horen.

download deze preek

_____________________________________

10    Een boodschap voor Israël en voor ons          Nieuw op 10-10-17

        door  A.,H. Agtereek

Dat wat je niet wilt missen, ga je zoeken. Zo zoekt de Here God ons.
Hij zoekt Israël, Hij zoekt u, Hij zoekt mij, Hij zoekt de mensen in de wereld.

download deze preek

____________________________________

09    Een bijzondere gebeurtenis          Nieuw op 30-08-17

        door Jan van Beelen

De aanwezigheid van de Here in de tempel is reëel. Zo naderden de aarde
en de hemel elkaar in de verzoening. Daar woonde God. Daar werd  het zoenoffer
 gebracht. Daar was Hij. En in het Nieuwe Testament komt Hij naar ons toe.
Daar staat geschreven, dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is.
Besef dat wel.

download deze preek

_____________________________________

08    Niet wij, maar Hij          Nieuw op 24-07-17

        door Bas van den Bosch

Ik weet dat wij dan roepen: “Waarom moet mij dat allemaal overkomen?
Heb ik dat soms verdiend?” Hoe pijnlijk het soms ook is, God doet het in
Zijn liefde om ons tot Christus te drijven. “Als g’ in nood gezeten,
geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.”
Altijd zit die Goddelijke liefde erachter.

download deze preek

_____________________________________

07    Belofte uitgevoerd          Nieuw op 28-05-17

        door Jan van Beelen

En waarom? Ze werden gevormd. Ze werden als het ware gekneed om klaar gemaakt
te worden door de Meester Zelf om die grote opdracht te vervullen:
het verbreiden van Zijn Koninkrijk. Ze zijn in Gods plan ingevoegd.
Hij heeft gezegd: het doel zal zijn dat de wereld weet wie de Verlosser is.

download deze preek

_____________________________________

06    De Grote Ontmoeting          Nieuw op 23-04-17

        door  A.H. Agtereek

Ik heb mij afgevraagd: wat is toch vaak de oorzaak dat wij in zo’n conflictsituatie
terechtkomen? Wat is toch de oorzaak van dat ongeloof en van die twijfel bij
Kleópas en Lucas? Mag ik u daar drie antwoorden op geven?
In de allereerste plaats hebben ze eigenlijk de woorden van Jezus niet gelooft.

download deze preek

_____________________________________

05    Mijn tijd is gekomen          Nieuw op 30-03-17

        door  H.J. Franzen

Juist omdat Jezus' tijd aanbreekt, moet dat Paschamaal veilig gesteld worden en
mag de verrader dit laatste samenzijn niet verstoren. Want Judas zocht een goede
gelegenheid, zo lezen wij in de Bijbel, om Jezus over te leveren in de handen
van Zijn vijanden. Maar het zal niet Judas zijn die dat moment bepaalt.
Het zal de Mensenzoon Zelf zijn die bepaalt wanneer Zijn tijd gekomen is.

download deze preek

_____________________________________

04    Gered       Nieuw op 11-05-17

        door Jan van Beelen       

Kunt u zich een klein beetje indenken hoe bang die discipelen waren, dat ze zelfs riepen:
“Een spook!”? Zij, vergeet dat niet, die zoveel wonderen van hun meester gezien hadden
- nota bene de dag ervoor duizenden mensen met vijf vissen en twee broden
te eten had gegeven - waren zo bang, dat zij Hem aanzagen voor een spook.
Er staat in de Bijbel: “Ze schreeuwden het uit van angst.”

download deze preek

____________________________________

03    De Hoeksteen          Nieuw op 14-03-17

        door Jan van Beelen

Hij schrijft deze brief aan de vreemdelingen - en dan krijg je een hele serie namen -
in de verdrukking. Ze werden vervolgd. Waarschijnlijk was het de vervolging
door keizer Nero. Dat moet u thuis maar nalezen. Midden in hoofdstuk 1
zegt Petrus tegen die vervolgde mensen: “Weest nuchter. Mensen,
gebruik je verstand en vestig al je hoop door genade op de Here Jezus.”

download deze preek

_____________________________________

02    Mijn jas terug          Nieuw op 14-02-17

        door  W.M.M. Moonen

Nou, wij kennen al die mooie smoesjes. De Farizeeërs hadden er ook een handje van.
Wij ook trouwens. Maar de Here God zegt: “Mijn woord blijft staan.
Zo,” zegt de Here, “ben Ik bewogen om die arme man en zijn jas.”

download deze preek

_____________________________________

01    Onze Geloofsbelijdenis: Psalm 23          Nieuw op 16-01-17

        door  A.H. Agtereek

Psalm 23, wat een geweldige geloofsbelijdenis. De Heer zal mijn Herder zijn,
ook in dit nieuwe jaar. Het zal mij aan niets ontbreken.
Hij zal mijn beker vullen en Hij zal mij brengen naar groene weiden.

download deze preek

_____________________________________

 Prekenserie jaargang 60 (2016)

18    Het eeuwige Licht is gekomen        Nieuw op 23-12-16

        door Bas van den Bosch

Daarom zien wij met Kerst altijd weer terug. Daar kun je niet omheen om
de realiteit van kribbe en kruis. Als wij buigen bij de kribbe en knielen bij het kruis,
verandert alles in een mensenleven. Dan zal de duisternis worden verdreven
en dan zal het licht van Gods liefde en genade doorbreken in je leven.

download deze preek

_____________________________________

17    Duisternis contra licht       Nieuw op 15-12-16

        door Jan van Beelen

Wonderlijk, gemeente, Christus en Zijn werk zijn voor ons niet te doorgronden.
Wij kunnen er met ons verstand toch niet bij wat daar gebeurt?
Als wij uit ons menszijn redeneren: welke vader geeft nu zijn zoon weg?

download deze preek

____________________________________

16    Wandelen met God        Nieuw op 23-11-16

        door A.H. Agtereek

Ik weet dat dit een mysterie is. God is in de hemel. Waar die hemel precies is,
daar kan niemand een antwoord op geven, denk ik. Maar God is ook
te midden van Zijn volk.

download deze preek

____________________________________

15    Uitverkoren om te lijden        Nieuw op 01-11-16

        door  A.H. Agtereek

Nu kom ik bij die derde groep. Gelukkig worden wij niet aan de kant geschoven.
Paulus schrijft in de Efezebrief: "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren 
van vóór de grondlegging der wereld." Wij mogen zeggen met alles wat in ons is:
"Wij zijn uitverkoren in Christus vóór de grondlegging der wereld."

download deze preek

_____________________________________

14    De Weg       Nieuw op 14-10-16

        door Jan van Beelen

Als wij Jezus’ voorbeeld volgen, dan hebben wij de beste weg, maar niet de makkelijkste.
Wij hebben op een asfaltweg gereden, de rijksweg, ik geloof dat hij tien banen had.
Nou, zo’n weg is de weg van Jezus niet. Die gaat door moeilijkheden -
ze hebben het gezongen - diepe duisternissen, diepe valleien. Zo is Jezus’ weg.
Maar nogmaals: het is de beste weg. Voor ons is de Ik Ben de beste weg.

download deze preek

______________________________________

13    Vet of mager?        Nieuw op 23-09-16

        door Klaas de Boer

Maar wat kunnen wij nu uit die Bijbel leren? Dat die vette jaren je in een roes kunnen brengen.
En dat die vette jaren je zo in de macht kunnen hebben, dat je denkt dat alles kan.
Je weet niet meer van ophouden. En je wilt niet met minder genoegen nemen en
als het minder gaat, dan moet de staat maar bijspringen.  En we vergeten soms één ding......

download deze preek

_____________________________________

12    De Sleuteldrager is op de troon        Nieuw op 05-09-16

        door Bas van den Bosch

Wij denken soms dat het nu een vreselijke tijd is als wij zien wat er gebeurt,
maar de tijd die komen gaat, zal nog veel erger zijn. Christus noemt het
het uur van de verzoeking die over heel de wereld gaat komen. Wij zien steeds
meer die contouren: oorlogen, rampen, ze volgen elkaar in snel tempo op.

download deze preek

____________________________________

11    Het rijke evangelie van Jona de profeet       Nieuw op 17-08-16

        door A.H. Agtereek

Toen ik bezig was met dit onderwerp, heb ik voor de aardigheid in mijn bibliotheek
gekeken wat er over genade geschreven was. Bij de oude leraren van mij,
bij de wat modernere theologen, bij de evangelische theologen en ik heb zulke mooie
dingen gevonden. Die mag ik u niet onthouden. “Genade houdt in, dat we niet alleen
uit de stinkende gierput getrokken zijn, maar dat wij bovendien water, zeep en
nieuwe kleren gekregen hebben. Lees het maar in Lucas 15.”

download deze preek

___________________________________

10    De liefde vergaat nimmermeer       Nieuw op 17-07-16

        door Klaas de Boer

God is Iemand die heel zichtbaar Zijn liefde heeft aangeboden. Daarom lezen wij
vanmorgen uit de Bijbel 1 Korinthe 13. God is verliefd op mensen.
God heeft een oogje op de wereld. God ziet deze wereld als Zijn bruid,
waar Hij mee door het leven gaat.

download deze preek

____________________________________

09    Wat is je verwachting?       Nieuw op 23-06-16

        door Bas van den Bosch

Als Paulus aan Titus schrijft, is dat een persoonlijke getuigenis. Paulus wil dat graag vanavond met ons delen. Wij leven in een tijd die als het ware te vergelijken is met de tijd dat Titus op Kreta was. O ja, men geloofde wel, maar er was geen levende relatie met God. En als die er niet is, is er ook geen Bijbelse verwachting. Paulus bepaalt hem opnieuw bij de kern van het evaneglie.

download deze preek

___________________________________

08    Ongewenste post      Nieuw op 01-06-16

        door W.M.M. Moonen

Dat had je mooi gedroomd. Want, gemeente, als je het met het kwaad op een akkoordje denkt te gooien, ben je nooit klaar, hoor. U weet misschien nog wel hoe dat in de laatste oorlog ging. Toen waren er ook Joodse broeders die dachten: als wij nu maar zus een beetje inschikken en zo en daar wat doen en hier onze mond houden, dan zal het wel overwaaien. Het kwaad waait niet over. U kunt het kwaad niet afkopen. Het kwaad knijpt u net zolang fijn tot u er geweest bent.

download deze preek

___________________________________

07    Hulp uit de hemel      Nieuw op 13-05-16

        door Jan van Beelen

Tot slot. Een grote steun voor ons als we alleen achterblijven. Of eenzaam zijn. Als onze geliefde, ons kind of onze broer of zus overleden is. Dan is het zo dat God uw verdriet terdege begrijpt. Want u mág verdriet hebben, u mág zorgen hebben. Maar breng ze daar waar ze wezen moeten.

download deze preek

____________________________________

06    Bij de bron gebeuren goddelijke wonderen      Nieuw op 19-04-16

        door A.H. Agtereek

Ik heb nog een opmerking gemaakt en ik heb dat genoemd: Jezus overbrugt barrières." Daar ben ik ontzaglijk blij mee. Hij gaat hier de barrière overbruggen tussen man en vrouw op een eenzame plaats. Dat was niet geoorloofd in Israël! Dat is ook niet geooorloofd in de Islam tot op de dag van vandaag, dat een vreemde man en een vreemde vrouw samen zijn. God heeft dat nooit verboden. Dat is iet van de cultuur.

download deze preek

___________________________________

05    Pasen in de 21ste eeuw       Nieuw op 26-03-16

        door Jan van Beelen

Is dat nu, gemeente, geen wonder van genade? Hier komt Johannes 3 weer tevoorschijn, die als een rode draad door het lijden heen loopt: "Alzo lief heeft God de wereld..." Wat een geweldige God hebben wij toch, die ja zegt op het lijden van Zijn Zoon, die Zijn Zoon rechtvaardig verklaart. Dat geeft ons Pasen. Dat geeft ons hoop. Dat geeft, zoals jullie gezongen hebben: "Nieuwe hoop."

download deze preek

___________________________________

04    Gods Zoon als Lam       Nieuw op 07-03-16

        door Jan van Beelen

Kinderen, volwassenen en ook wij stoppen vaak als wij een lammetje zien. Daar genieten wij van. Maar zijn wíj zo vertederend? Zijn wij zo lief? Wij? U die hier zit? Zijn wij zo lief voor die lammetjes? U moet zomers maar eens bij de barbecues gaan kijken. Wij vinden zo’n lamskoteletje wel erg lekker. Maar let wel, dat lamskoteletje is wel van datzelfde lieve lammetje, dat u zo lief vindt in de wei.

Doen wij hetzelfde ook niet met de Here Jezus?

download deze preek

___________________________________

03    Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen       Nieuw op 18-02-16

        door Bas van den Bosch

Zo doen veel mensen. Dat merk ik zo vaak. Ze willen niets met God te maken hebben, maar God krijgt wel overal de schuld van als het verkeerd gaat. Dan zeggen ze: "Ja, als God liefde was, dan zou dit nooit gebeurd zijn." Maar God is liefde, absoluut. Dat is een feit. Het probleem ligt daarom nooit bij God, maar bij ons.

download deze preek

____________________________________

02    Met Christus geen oordeel       Nieuw op 29-01-16

        door Bert van Keulen

Wat doet de Here Jezus? Geeft Hij één van deze twee antwoorden? Hij zegt helemaal niets. Hij houdt Zijn mond. Maar Hij doet wel iets. Te midden van die zondige vrouw en van de Farizeeërs met verkeerde bedoelingen, dus ook zondaren, en van al die andere mensen die daar stonden, ook zondaren, wie bukt er? Degene die zonder zonden is... De Here Jezus bukt.

download deze preek

__________________________________

01    De Gids      Nieuw op 08-01-16

        door Jan van Beelen

Ik kom nog een Gids tegen in het Nieuwe Testament. Wij hadden het over een drie-enige God, weet u wel? In Johannes 10 kom ik één van de zeven woorden van "Ik ben" tegen. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven... Namelijk: "Ik ben de Goede Herder."

download deze preek

 

'

afbeelding olijven tak
!NIETS ZAL ONS KUNNEN SCHEIDEN VAN DE LIEFDE VAN GOD, WELKE IS IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HEER. (Romeinen 8 : 39b) !