Bas van den Bosch

Stichting Radiogemeente

U kunt deze preken downloaden!


JAARGANG 58 NR 16
Gehouden op 2 juni 2013
in de Regenboogkerk
te Oegstgeest

DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Schriftlezing:

MATTHÉÜS 6 : 19 - 22
EN 32 - 34


JAARGANG 58 NR 14
Gehouden op 21 april 2013 inde Chr. Triumfatorkerk
in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Schriftlezing:
MATTHÉÜS 7 : 24 - 27


 JAARGANG 58 NR 24.   
Gehouden op 1 september
2013 in de Regenboogkerk
in Oegstgeest

DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Schriftlezing:
LUCAS 18 : 9 - 14 EN
OPENBARING 1 : 4 - 8


 JAARGANG 58 NR 25.
Gehouden op
15 september 2013 in de
Chr. Triumfatorkerk
in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Schriftlezing:
PSALM 27 : 4 EN 5
EN EFEZE 2 : 17 - 20


 JAARGANG 60 NR 03.
Preek gehouden op 2 maart 2014 in de Regenboogkerk
te Oegstgeest

DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Schriftlezing:
1 SAMUËL 7


JAARGANG 60 NR 09
Gehouden op 7 juli 2013 in de Regenboogkerk
in Oegstgeest

DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Schriftlezing:
TITUS 2 : 11 - 14


JAARGANG 59 NR 10
Preek gehouden op 15 juni 2014 in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Schriftlezing:
MATTHÉÜS 25 : 1 - 13


SERIE JAARGANG 60 NR 12
Gehouden op 20 juli 2014 in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH
Schriftlezing:
OPENBARING 3 : 7 - 13


JAARGANG 60 NR 18
Preek gehouden op
21 december 2014 in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH
Schriftlezing:

PSALM 130 : 2 - 8; MATTHÉÜS 2 : 1, 2, 9 - 11 EN
OPENBARING 22 : 16, 20


 JAARGANG 61 NR 8Gehouden op
15 november 2015
in de Chr. Triumfatorkerk
in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH
Schriftlezing:
OPENBARING 3 : 14 - 21


 JAARGANG 61 NR 11
Preek gehouden op
21 juni 2015 in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH Schriftlezing:
MATTHÉÜS

22 : 1, 2 EN 9 - 14


JAARGANG 62 NR 5
Preek gehouden
op 19 april 2015 in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH Schriftlezing:
TITUS 2 : 11–34 EN 3 : 4-7


JAARGANG 62 NR 8
Preek gehouden op
16 juli 2017 in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH
Schriftlezing: PSALM 2,
LUCAS 7 : 37, 38 EN 47, 48


 JAARGANG 62 NR 10
Preek gehouden op 15 oktober 2017
in de Chr. Triumfatorkerk
in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH
Schriftlezing: PSALM

49 : 1 – 16 EN 1.THESSALONICENZEN

4 : 15 - 18


 JAARGANG 63 NR 3
Preek gehouden op 18 maart 2018 in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH

Schriftlezing:
2 KORINTHE 5 : 14 - 21


 JAARGANG 63 NR 6
Preek gehouden op 17 juni 2018 in de Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

DOOR BAS VAN DEN BOSCH
Schriftlezing:
JESAJA 59 : 1, 2, 8 – 13
MATTHÉÜS 11 : 27 - 30


afbeelding olijven tak