Preken (in pdf) 3

'

Prekenserie jaargang 57 (2013)

12    “Christus van de aarde en de Geest naar de aarde”

          door Bert van Keulen

Ik wil het niet theoretisch laten vanochtend. Ik wil aan ons allen, ook aan mijzelf de vraag stellen: Hebben wij, als we tot geloof gekomen zijn, wel onze knieën gebogen voor de Heer en gezegd: “Heilige Geest, wilt U in mij wonen – dat zegt Efeze – maar wilt U mij ook vullen met Uzelf, helemaal vol maken, zodat ik getuige kan zijn?

download deze preek

___________________________________

11    “Van feest tot feest”

          door Klaas de Boer

Kent u Jezus? Kent ú Jezus? Heeft u wel eens naar de wolken gekeken? Een nieuw schepsel, ben je dat? Het oude is voorbijgegaan. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe toekomst. Van feest tot feest. Als je Jezus kent, kijk je naar de wolken, want dan verwacht je Hem terug, zal God, zal Jezus bij je terugkomen en wordt alles nieuw.

download deze preek

___________________________________

10    “Pasen een feest ... ook voor u en jou?”

          door Jan van Beelen

Dus: Hij is wel opgestaan. Anders zou onze Boodschap zinloos zijn, maar ook – en dat is nog erger – ons geloof zou zinloos zijn. Wat hebben wij te geloven als wij niet in de opgestane Heer geloven? Des te wijzer de mens wordt - wij hebben alle technieken via de computer bij ons – des te meer techniek, lijkt het wel, des te meer welvaart, des te minder wij geloven in de Here God.

download deze preek

___________________________________

9      “Paasfeest in de dodencel”

          door Ds W.M.M. Moonen

Nu is het werk van de Here Jezus wonderlijk. Want u onthoudt natuurlijk dat eerste zinnetje van vanmorgen: “Erin en er nooit meer uit!” Dat onthoudt u allemaal. De Here Jezus is er eerst uitgegaan, uit de hemelse glorie, Hij is ingegaan, de wereld in. Hij is ons leven ingegaan. Hij is onze dood ingegaan om ons eruit te halen. Uit de dood, uit het graf. “Ik ga erin en Ik haal jou eruit.”

download deze preek

___________________________________

8      “Offers naar de wet en het offer van Christus”

          door Bert van Keulen

En als je Christus aanneemt als je persoonlijke Verlosser dan zijn wij apart gezet, geheiligd. Apart gezet tot een bepaald doel, namelijk om als zondige mens gereinigd straks te komen in de gemeenschap van God. Wij hebben geen idee wat dat is, maar dat zal zo groots zijn. Er staat ook in de Bijbel: “Geen mond kan dat uitspreken hier op aarde hoe geweldig dat zal zijn om bij God te zijn.” Die heerlijkheid is nog heerlijker dan wij kunnen bedenken.

download deze preek

___________________________________

7      “Een geschenk dat erbij hoort”

          door Klaas de Boer

Wat heeft u nu voor Jezus over? O ja, misschien bidden…. Zingen… Dat kan. Maar wat heeft u nu voor Jezus over? Net zoals Maria, helemaal zonder reserves? Jezus is er dankbaar voor. Er is er tenminste nog één die uitdrukking geeft aan haar liefde. En haar liefde wil ze aan Jezus kwijt in aanbidding en onderwerping.

download deze preek

___________________________________

6      “Het wordt spannend!”

          door Klaas de Boer

En je ontdekt je eigen zwakheid en in die van de mensen om je heen. Dan voel je je misschien wel Petrus, de rotsman, die Hem verloochende. Hoe vaak heb ik mijn Heiland niet verloochend? Je ziet Judas, die zijn Heiland verried. Hoe vaak heb ik mijn Heiland niet verraden? En je ziet Zijn discipelen…. Gevlucht! Hoe vaak ben ik niet gevlucht als er wat gevraagd werd en heb ik gezwegen?

download deze preek

___________________________________

5      “Met opgeheven hoofd”

          door Ds W.M.M. Moonen

Maar weet u en onthoudt u dat ook: onze onmogelijkheden zijn nooit het einde. Als u denkt: nu ben ik aan het eind van mijn Latijn, nu weet ik het niet meer. Ik zie geen enkele mogelijkheid, wat nu? Ja, wat nu? De Here Jezus. Want die ziet jou en die weet wél wat.

download deze preek

___________________________________

4      “Door Jezus aangeraakt”

          door Ds W.M.M. Moonen

De Here Jezus kruist je weg en dwingt je tot stilstaan. Dat doet de prediking van de kerk namelijk ook. Die kruist je weg en die dwingt je tot stilstaan en die zegt: “Kijk, hier is de Here Jezus Christus. Hij wil je meenemen naar Zijn kruis, naar Zijn dood, onderdompelen in Zijn dood, meenemen in Zijn opstanding en doen leven.”

download deze preek

___________________________________

3      “Wie is de kapitein?”

          door Klaas de Boer

En Jezus, de grote Kapitein op dat schip? Wat doet Hij? Hij slaapt… Hij was op Zijn post. Maar Jezus slaapt…. Trekt Hij Zich nu niets aan van die nood van de discipelen? Trekt Jezus Zich nu niets aan van de nood in je leven? Trekt Jezus Zich niets aan van u? Dan krijg je direct de vraag van die jonge mensen, want die zitten ermee: “Waar was Jezus nou?”

download deze preek

___________________________________

2      “Honderd procent”

          door Klaas de Boer

Wat doe je met je talent? Ga je het begraven? Of kom je later bij de hemelpoort en vraagt Jezus: “Wat heb je nu voor Mij met je gave gedaan?” En als je dat kunt laten zien, zegt Hij tegen je: “Wel gedaan, gij goede dienstknecht. Over een klein talent ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga dan in in het Koninkrijk van God.”

download deze preek

___________________________________

1      “Bent u ook zon vreemdeling?”

          door Klaas de Boer

Ja, het Rijk van God komt zeker. En God is op zoek naar vreemdelingen, naar u, naar jou, naar jullie, naar mij. Wij hebben hier toch geen blijvende stad? Nee, dat is waar. Maar als je gelooft, zegt Paulus in de Efezebrief, dan ben je geen vreemdeling meer, maar kind. “Kind, Ik ken je.” Door genade erfgenamen van God. Geen vreemdeling, nee, ingeschreven in de Burgerlijke Stand van de hemel. Niet een onbekende.

download deze preek

___________________________________

                  Preken serie jaargang 56

30    “Onze Hogepriester - ook dit jaar”

          door Jan van Beelen

Even over jullie hoofd heen aan degene die luistert naar de radio of die de cd nog een keer te horen krijgt of als u achter uw computer zit en de website intikt, tegen diegene wil ik zeggen: al zit je in zware zonde, al zit je in zak en as door wat je gedaan hebt, de Here Jezus staat voor je klaar en reikt jou de hand. Hij wil je hebben. Daarvoor is Hij gestorven. Niet voor fijne mensen, maar voor de mensen die in de sores zitten.

download deze preek

___________________________________

29    “Een andere weg” *

          door Klaas de Boer

Wat is er nu goed geweest in het afgelopen jaar? Hebben we de zegeningen van God wel herkend? Hebben we de diensten wel gewaardeerd? De bijbelstudies die gehouden werden en niet te vergeten de feesten en de ontmoetingen met elkaar? En dan komt alras de vraag naar je toe: wat heb je daar nu van overgehouden? Wat hebben al die mooie dingen nu voor je betekend? Heeft het je leven veranderd? Ben je er echt door in vuur en vlam gezet? Of was het alleen maar een beetje sfeer en ging je weer over tot de orde van de dag?

download deze preek

___________________________________

28    “Kerst zonder woorden in stille verwondering” 

          door Klaas de Boer

Daarom vandaag: geen woorden, maar daden. Want God zoekt in de kerstnacht naar mensen. God zoekt in de kerstnacht en Hij voegt daar de daad bij het woord in de komst van Zijn Zoon. En daarbij heeft Hij u op het oog. Jezus, een lichtstraal in een donkere wereld. Jezus, de reddingsboei om je aan vast te klemmen.

download deze preek

___________________________________

27    “Een warme Kerst in een koude stal”    

          door Klaas de Boer

God is op zoek gegaan naar verloren mensen. In die eerste Kerstnacht bukte God Zich voorover. In die eerste Kerstnacht zond God Zijn Zoon. Echt de Grote Verloren Zoon. Hij stuurde Hem naar die koude, kille stal. Armoediger kan het haast niet. En die Zoon is geworden de Herder die Zijn schapen zoekt en die Zijn leven ervoor inzet. God wordt Herder.

download deze preek

___________________________________

26    “De radicaliteit van Zachéüs”

          door Bert van Keulen

Dat is een prachtig voorbeeld van Zachéüs. Want wij kunnen ook belemmerd worden door van alles en nog wat om een juist zicht op Jezus te krijgen. Dan is er maar één oplossing en dat is: het hogerop zoeken, je handen vouwen, je ogen sluiten en naar de Heer gaan. En zeggen: “Heer, ik kan U niet zien. Er staan mensen voor, er staan dingen voor, er zijn dingen die me bezighouden. Dat staat allemaal in de weg, maar ik wil er door U bovenuit getild worden. Ik wil U zien, Heer.” En Zachéüs doet dat. Hij zoekt het hogerop.

download deze preek

___________________________________

25    “Van strijd tot overwinning”

          door Klaas de Boer

De Bergrede is een preek van Jezus. En wat zegt Jezus in die preek? Hij zegt: “Je moet het zout der aarde zijn.” Zout geeft smaak, smaak aan je leven. “Je moet het licht van de wereld zijn.” Een licht, hoe klein ook, valt op. “Je moet je vijanden liefhebben.” Doe je dat? “Je moet bidden en dan zal het je gegeven worden.” Bid je er wel eens om? “Je moet niet oordelen over een ander.” Je oordeel is zo gauw klaar. “Je moet niet bezorgd zijn, je moet vertrouwen hebben.” Je moet leren dank je wel te zeggen. Dat is nu de weg naar de overwinning. Dat is die enge poort.

download deze preek

___________________________________

24    “Gods reactie op ons bidden”

          door Jan van Beelen

“Je kunt bidden tot je een ons weegt, het helpt toch niet. De hemel is van koper en je krijgt nooit een briefje uit de hemel vandaan. Waar is God? Waarom antwoordt Hij niet?” Veel gehoorde woorden en vragen als het over het bidden gaat. En ik moet zeggen: het is ook moeilijk te begrijpen als je in de problemen zit, waarom de een wel geneest op het gebed en de ander niet. “Hij wel en ik niet.”

download deze preek

___________________________________

23    “Jezus Christus, gisteren en heden Dezelfde”

          door C.J. Visser

Kom maar gewoon zoals u bent en zeg: “Heer, ik begrijp niet alles, maar ik heb geen rust in mijn leven. Ik weet dat u er bent en ik weet dat u mij liefhebt. Hier ben ik.” Dan mag u weten dat u door genade een kind van God bent, want het komt niet op onze prestaties aan, maar alleen op Hem, door wat Hij gedaan heeft.

download deze preek

___________________________________

22    “Genade Gods oneindig groot”

          door C.J. Visser

Ik zou ook best eens willen horen – het kan natuurlijk niet – hoe u tot geloof bent gekomen. Een vrome oma? Gelovige ouders? O, dank daar de Heer voor. Dank dat u gelovige ouders had die u aan de hand meenamen en vertelden van de Here Jezus Christus. Dat is een groot goed. Dat gaat je hele leven lang mee. En ik weet van mensen die in hun leven niets van het geloof moesten hebben, en toch op latere leeftijd, op het laatste ogenblik zich nog gesprekken herinnerden, waarschuwingen die hun ouders hadden meegegeven. Een groot goed als we daarop mogen terugzien.

download deze preek

___________________________________

21    “Alleen rust in Christus”

          door Bert van Keulen

Christus zegt natuurlijk wel: “Blijf nu voortaan naar Mij luisteren. Lees Mijn Woord. Hou relatie met Mij.” Maar voor niemand is het een onbegonnen werk. Iedereen mag die rust van Christus krijgen. Hij is niet voor enkelen gestorven, Hij is voor iedereen gestorven. Daarom is het belangrijk om bij jezelf steeds na te gaan: heb ik die relatie met de Here Jezus? Weet ik naar wie ik toe kan gaan als ik onrustig ben?

download deze preek

___________________________________

20    “Stefanus”

          door Bert van Keulen

En dan mag hij (Stefanus)– dat hebben we ook gelezen – terwijl hij stervende is, Christus zien in de hemel. De hemel gaat voor hem open en hij krijgt ogen om dat te bekijken. En wat ziet hij? Hij ziet Christus niet zitten aan de rechterhand van de Vader, maar hij ziet Christus staan. Als wij visite thuis krijgen, blijven wij ook niet op onze stoel zitten van: “Doe zelf de deur maar open en ga maar naar binnen.” Dan staan wij op en geven netjes een hand. Zo heeft Christus ook laten zien: “Stefanus, kom. Ik sta voor je klaar (..).”

download deze preek

___________________________________

19    “Jezus”

          door Jan van Beelen

Ik heb geen vrede met God als ik Jezus naast me neerleg. En er zijn vele, vele christenen onder ons, die niets van Hem willen hebben. Ze willen wel in God geloven, maar dat er iemand voor je zonden gestorven is? Nee, dat bestaat toch niet? Ze zeggen: “Geef mijn portie maar aan Fikkie.” Ik kan dat niet begrijpen.

download deze preek

___________________________________

18    “Het grote gebod”

          door Jan van Beelen

Denkt u dat u God kunt liefhebben en uw naaste kunt haten? Denken jullie dat: God liefhebben en je naaste haten? God is daar duidelijk in: “Indien God ons liefheeft, horen wij ook elkander lief te hebben.” Want als u zegt dat u God liefhebt en uw naaste niet liefhebt, dan bent u een leugenaar. Want als u de broeder niet ziet en de zuster niet ziet, ziet u de Here Jezus ook niet. Geloof dat maar. Daarom zoveel scheuringen en problemen.

download deze preek

___________________________________

17    “God komt tot Zijn doel”

          door C.J. Visser

Als wij deze geschiedenis nu eens voor onszelf toepassen, dan hebben we vandaag gehoord, dat de Boodschap toch doorgaat. Zelfs als de mens alle mogelijke dingen doet om het maar tegen te houden, om het maar af te remmen. De Heer komt toch tot Zijn doel. Dacht u van niet? Hij komt tot Zijn doel aangaande Israël. Hij komt tot Zijn doel aangaande de wereld, aangaande de gemeente, aangaande u en mij. Ondanks het verzet, de kribbigheid die wij soms in ons hebben.

download deze preek

___________________________________

16    “Leven in zekerheid”

          door C.J. Visser

Wat heeft de Here Jezus in uw en in mijn leven gedaan? Daar zult u zelf een antwoord op moeten geven. Als u Hem kent, dan kunt u volmondig zeggen: “Hij zocht mij teder, Hij riep mij dag en nacht. En ik mocht door genade komen.” Dat is een belijdenis, dat is een getuigenis. Maar dat is ook eeuwig!

download deze preek

___________________________________

15    “Wonderen van de Heer geven inzicht”

          door Bert van Keulen

Hoe zit het met onze honger? Zijn wij alleen op zondagochtend hongerig, omdat het een gewoonte is? Omdat we anders een slecht gevoel hebben als we niet naar de gemeente, naar de kerk zijn geweest? Of zijn we echt hongerig naar het Woord dat de Here Jezus voor ons heeft op zondagochtend, maar ook door de weeks? En ook in je stille tijd als je zelf, alleen boven die Bijbel gebogen zit en al is het maar zo’n stukje leest en tot je door laat dringen: “Heer, wat hebt u voor mij voor voedsel vandaag?”

download deze preek

___________________________________

14    “Koninklijk priesterschap: Jezus dienen”

          door C.J. Visser

Een koninklijk priesterschap. Wij worden nogal hoog aangeschreven, vindt u niet? Maar dat is alleen maar omdat de Here Jezus onze Koning is. En wij mogen in dat koningschap delen. “ … een koninklijk priesterschap, een heilige natie.” Allemaal van die grote woorden, hè, voor u en voor mij. Een heilige natie…

download deze preek

___________________________________

13    “Hoor en kom”

          door Jan van Beelen

God heeft de opdracht gegeven om de tafel te dekken. Jezus nodigt u. Duidelijker dan vanmorgen kan het niet bij Woord, brood en wijn. Het staat voor u klaar. Het wordt zichtbaar vanmorgen. Want de Here Jezus zegt niet: “Ik verlang naar u.” Nee, Hij zegt in Lucas: “Ik verlang vurig naar u om met u Avondmaal te vieren.” Het Avondmaal en de Woordverkondiging zijn pijlers van ons geloof.

download deze preek

___________________________________

12    “Horen, zien, voelen, herkennen”

          door Jan van Beelen

Het geweldige van deze boodschap is dat diezelfde Here Jezus ons zoekt. De Here Jezus zoekt Maria op. Hij zoekt Thomas op. Hij zoekt de Emmaüsgangers op. Want Zijn heilswerk moet voortgezet worden. Jezus komt naar ons toe en stelt alles in werking om ons te ontmoeten. Komt u dan ook naar Jezus toe? Dat kan toch niet anders?

download deze preek

___________________________________

11    “Geloven 'voor even' of 'for ever'?”

          door Klaas de Boer

Welke weg kies je nu? Dat is moeilijk, hè? Kies je nu in het geloof voor even? Dat is makkelijk. Of kies je voor ever? Dat is moeilijk. God wil dat je opbloeit, dat je Zijn kind wordt, dat je een Zondagskind bent, dat je Zijn liefde leert kennen, dat je Zijn volheid mag zien. En vandaag: welke weg kies je? Moeilijk, hè?

download deze preek

___________________________________

10    “De kip of het ei?”

          door Klaas de Boer

Er zijn nogal wat gesloten harten die Jezus buiten laten. En dan komt Jezus zomaar binnen door de klanken van het evangelie. Hij komt terwijl de deuren gesloten zijn, ook misschien de deur van uw hart. En Jezus zegt: “Hier ben Ik.” Lieve mensen, dat is een appèl. God heeft je nodig. Jezus is naar jou op zoek..

download deze preek

______________________________________

9      “Pasen komt uit het stenen tijdperk”

          door Klaas de Boer

God wil ons een hoopvolle toekomst geven. Want daarvoor is Jezus nu gestorven en opgestaan. Gods liefde is de drijvende kracht achter de Goede Vrijdag en Pasen. De vrouwen zoeken Jezus. In Jeremia staat: “Jullie zullen Mij vinden als je Mij zoekt. Als je Mij zoekt met hart en ziel, zal Ik Mij door jullie laten vinden,” zegt de Heer.

download deze preek

________________________________________

8      “Ja maar ... maar ja”

          door Klaas de Boer

Dan staat er in de Bijbel: “Nadat ze geroepen hadden Laat Barabbas los! liet hij Barabbas los. Maar Jezus gaf hij over om gekruisigd te worden.” Barabbas, het teken van een zondaar. En Jezus, die de dood in gaat vóór ons, gaat ook de dood in dóór ons. Het wordt een teken, waar het koor van zong, het teken van Jezus, het teken van leven. Want wat gebeurde er? “Maar Jezus gaf hij over om gekruisigd te worden.”

download deze preek

___________________________________

7      “De glorie van de gevangengenomen Christus”

          door Bert van Keulen

In een vorig hoofdstuk van Johannes staat dat de Here Jezus opstaat na de maaltijd en dan zegt tegen de discipelen: “Kom, we staan op, want het is tijd dat Ik verhoogd ga worden.” Verhoogd ga worden? Here Jezus, U wordt alleen maar vernederd. Maar dat is niet waar. Natuurlijk heeft Hij die vernedering ondergaan. Maar wel in glorie. Hij heeft hier over dit hele gebeuren het voor het zeggen. Niet Judas en niet de soldaten en niet de priesters, Christus heeft het voor het zeggen.

download deze preek

___________________________________

6      “Jezus dienen”

          door Jan van Beelen

En als wij de Here Jezus willen volgen, dan betekent dat ook: de weg naar Golgotha. Want daar ging de Here Jezus heen. Hij ging niet om het kruis heen, hoewel Hij alle macht had. Hij koos bewust om te sterven, om Zijn bloed te geven ter voldoening van onze zonden. De Here Jezus volgen? Dat is ook naar Golgotha gaan. Alleen dat laatste stukje bij Golgotha, dat kunnen wij niet. Dat hoeven wij ook niet. Daar gaat de Here Jezus alleen naar dat kruishout.

download deze preek

___________________________________

5      “Zonder water geen leven”

          door Klaas de Boer

En de kerk is toegankelijk voor iedereen, toegankelijk voor ieder persoon. Niemand uitgezonderd. Je bent nooit te jong, je bent nooit te oud. Of je bruin bent, blank of zwart, God kijkt enkel naar je hart. Geleerd of ongeleerd, rijk of arm, de kerk is het marktterrein van de grote Koning Jezus.

download deze preek

___________________________________

4      “Ik ben er trots op om ...”

          door Klaas de Boer

Het eerste dat God je belooft: dat je Zijn liefde zult ervaren, dat Zijn hart er is dat naar je zoekt. En het tweede: God blijft altijd trouw. Je mag toch trots zijn op zo’n Vader? Een Vader die nooit nee zegt. Een Vader die je begrijpt. Een Vader die van je houdt. Een Vader die je erbij wil hebben, die trots op je is: “Dat is Mijn kind.” God houdt van je. En bij God is elk kind welkom.

download deze preek

___________________________________

3      “Roos van liefde en Gods valentijnskaart”

          door Klaas de Boer

Ik was eens in een kerk waar de apostelen allemaal afgebeeld stonden. Eén van mijn kleinkinderen vroeg: “Wie zijn dat?” Ik zei: “Dat is Petrus. Zie je dat? Hij heeft de sleutel in zijn handen. En die daar met dat boek, dat is Johannes. Dat zijn allemaal christenen.” Later vroeg ik aan haar: “Wat zijn nu christenen?” Ze zei: “Waar het licht doorschijnt.” Mooi, hè? Wat is nu een christen? Daar waar het licht doorschijnt.

download deze preek

___________________________________

2      “Onderweg, maar hoe?”

          door Klaas de Boer

Wij hebben een Gids bij ons en die gaat ons voor. Dat is die Herder. En die Herder weet de weg. Maar dan moet je Hem wel vertrouwen. Wij denken soms dat wij het zelf wel weten. Maar je moet wel in Zijn spoor willen gaan. Nooit dingen doen die de Herder afkeurt en waar de Herder moeite mee heeft. Onderweg, maar hoe? Kiest u wel eens zo dat je denkt: die weg moet ik niet gaan, die weg moet ik mijden?

download deze preek

___________________________________

1      “Een zegenbede voor het komende jaar”

          door Jan van Beelen

Zo worstelde een man (Jakob) met God. Jakob was een potige kerel. Hij was echt een herder. Hij gaf zich niet gewonnen en de tegenpartij ziet dat en geeft hem een klap op zijn heup. Maar Jakob... vecht door. Dan wordt het dag… De tegenstander wil stoppen. En dan komt het! “Laten we stoppen.” “Nee, ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.” Wonderlijk. (..) Dat is de kern van de boodschap: de winnaar vraagt de verliezer om de zegen.

download deze preek

___________________________________

                   Prekenserie jaargang 55

30    “Vier op een rij”

          door Klaas de Boer

Een inspirerend verhaal omdat Hij (Jezus) Zijn leven overhad voor u en voor mij en omdat Hij naar de hemel ging om een plaatsje voor u en mij te bereiden. En omdat Hij terugkomt en dan zegt: “Het wordt echt, écht Kerstfeest.” Dat is pas écht Vier op een rij. Arm worden om iemand rijk te maken. Iemand zo rijk maken, dat hij leven kan en leven mag.

download deze preek

___________________________________

29    “Wat is Kerst nu nog meer?”   

          door Klaas de Boer

Genesis begint met het licht. God zegt: “Er is licht!” De mens maakt de duisternis en in die duisternis zorgt God weer voor het licht. Want de Bijbel eindigt met het paradijs, het hemelse paradijs, dat uit de hemel neerdaalt. En wij zijn onderweg... van licht.... naar licht. Dat is nu de Adventsverwachting.

download deze preek

___________________________________

 

28    “Een naam zegt alles”    

          door Klaas de Boer

Dat is nu het wonderlijke van Kerst: er wordt een Kind geboren, een Koningskind. En die Koning der Joden is onze Heiland. Daarom de eerste Advent: God heeft naar ons omgezien. Dan wordt het echt Kerstfeest: dat is het grote cadeau. Dat zie je in die drie namen: God heeft naar je omgezien, God denkt aan Zijn Verbond, God denkt aan ons.

download deze preek

___________________________________

27    “Zie, zie zie”

          door Jan van Beelen   Advent

Hoe is dat met ons tweeduizend jaar na de geboorte van de Here Jezus? Merken wij het dat God spreekt? Of zijn wij ook horende doof? Het is moeilijk als je doof bent om te luisteren. Ik hoop dat God uw oren opent en dat u hoort wat Advent mag zijn: verwachtende de Here Jezus.

download deze preek

___________________________________

26    “Feest”

          door Jan van Beelen

Misschien kent u de oude catechismus nog wel. “Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom van Jezus Christus ben.” Ik mag u vanavond verkondigen: u bent het eigendom van Jezus Christus, van die Herder, en Hij wil u op Zijn schouders nemen.

download deze preek

___________________________________

25    “Vasthouden geeft houvast

          door Klaas de Boer

Maar God heeft in Christus ja gezegd. Hij heeft Zijn Zoon gegeven, echt gegeven, streep eronder, als verzoening voor onze zonden, gegeven als vergeving van onze zonden om al die gemiste kansen, die gemiste keuzes goed te maken. “Kies dan voor het leven,” zegt Mozes, “omdat je anders je eigen leven op het spel zet.” Kies dan voor het houvast.

download deze preek

___________________________________

24    “Waar ...? Daar is God!”

          door Klaas de Boer

Dat is ook zo’n vraag die je vandaag heel vaak hoort. “Waar is nou God?” Hoe vaak wordt dat niet gevraagd: “God, waar ben Je nu?” Als je zo de wereld om je heen bekijkt, dingen in deze wereld die je een plaatsje moet geven: honger, overstromingen, aantijgingen, moord, doodslag, uitbuiting, haat en verwarring, al die rampen en onderdrukking… dan word je gevraagd als christen: “Waar is nu God?”

download deze preek

___________________________________

23    “Jezus gekroond”

          door Jan van Beelen

Jezus is niet voor één of ander ideaal gestorven, voor één of andere zaak. Nee, het was een plaatsvervangend lijden. Ik heb al gezegd: voor onze schuld. Onze schuld werd op Hem gelegd. Hij werd schuldig bevonden. En wij die schuldig waren, zijn vrij gesproken.

download deze preek

___________________________________

22    “Het geheim van de hemel”

          door Jan van Beelen

Ach, mensen, voelt u mee? Het geheim van de hemel is mijn Jezus en Hij vergeeft mijn zondeschuld. Zal ik dan nu niet vergeven als u mij vergeving vraagt en zal ik dan geen vergeving vragen als dat nodig is?

download deze preek

___________________________________

21     “Hoop in moeilijke tijden”

          door C.J. Visser

“Wérp al uw bekommernissen…” Dat betekent niet: uitgerekend netjes op de plaats van het kruis brengen. Ja, dat ook wel, maar werpen, neergooien. Want er zijn zoveel mensen die met hun pak zorgen op hun rug het bij de Heer brengen, maar het weer oppakken en weer verdergaan.

download deze preek

___________________________________

20    Met God onderweg

          door Klaas Boer

En waar vindt nu die ontmoeting met God plaats? Dat gaan met God? Weet u waar? Aan de voet van het kruis van Golgotha. Daar ontmoet je dan je Middelaar, Iemand die tussen God en mensen in staat: Jezus. (..) Dan kun je gaan met God. En Jezus kent je. Die ontmoeting beleef je aan de voet van het kruis.

download deze preek

___________________________________

19    Jezus roept

          door Bert van Keulen

De vraag is: bent u bereid om het Koninkrijk der hemelen ook in uw hele wezen en in uw hele handelen en in heel uw denken naar voren te laten komen, te laten overheersen? Het Koninkrijk der hemelen, dat is waar God regeert. En dat kan ook in jouw gedachten.

download deze preek

___________________________________

18    Zijn rechterhand

          door Jan van Beelen

Maar het is ook die beschermende rechterhand. Het is die rechterhand die overwinning geeft, die zegen geeft, waar Job over spreekt. En aan Gods rechterhand is de plaats van koning Jezus, naast God aan de rechterhand.

download deze preek

___________________________________

17    Jezus onze vriend

          door Jan van Beelen

Wat doe je als je wandelt met elkaar: je spreekt met elkaar of je loopt zwijgend naast elkaar, maar die band is er uit het hart vandaan. Is het er iets beters in ons leven, mensen, dan dat je wandelen mag met je God?

download deze preek

___________________________________

16    Een teken van dankbaarheid

          door Jan van Beelen

Een dankbaar, biddend leven - ik haal ze niet los van elkaar - een dankbaar leven is een biddend leven en een biddend leven is een dankbaar leven. Het is een rijk leven, het is een koninklijk leven. Het geeft ruimte in uw leven. De ruimte die wij nodig hebben..

download deze preek

___________________________________

15    De liefde van de Vader ... en wij!

          door Jan van Beelen

Hoe zien wij onze hemelse Vader? Waar wij wonen wordt onze hemelse Vader nogal gezien als een God die streng is, als een God van Wie alles moet en niets mag, waar geen vrijheid is. Ze zien God als een God van de wet en niet als de God van genade en ontferming en erbarming. Hoe ziet u God? Hoe is uw relatie met de levende Vader? Want het komt in het leven aan op uw relatie met Vader God.

download deze preek

___________________________________

14    De verloren zoon

          door Jan van Beelen

Wij hebben al gezegd: Jezus spreekt in gelijkenissen - vanuit de praktijk van het leven gezet in die tijd - over schapen. (..) De Here Jezus preekt uit de praktijk van het leven. Wilt u één Boek hebben in het leven? Dat is de Bijbel. Daar haalt u alles uit voor de praktijk. En vooral de woorden van de Here Jezus..

download deze preek

___________________________________

13    Geen leven zonder God

          door C.J. Visser

(..) zoals Efeze zegt: “Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.” Dan ben je anders. Dan ben je een nieuw mens. Dan is dat oude voorbij, dan ben je gezet in die eeuwige heerlijkheid waar de Here Jezus voor is gekomen.

download deze preek

___________________________________

12     Alles of niets

          door C.J. Visser

Want ja, als de Here Jezus zegt: “Verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen en kom terug en volg Mij” dan is dat een radicale verandering in een mensenleven. Je moet alles waar je aan gehecht bent, je geld en je goederen verkopen en aan de armen geven! Wat hou je dan zelf over? Ja, en dan zegt Hij ook: “.... en volg Mij.” Dan moet je arm de Here Jezus volgen...

download deze preek

___________________________________

11    De vervulling met de Heilige Geest

          door Bert van Keulen

(..) en dan zijn er die zeggen: “Ik merk zo weinig van de Heilige Geest.” Als je dan de vraag stelt (..): waaraan ligt dat nu? Aan de Heilige Geest, aan God, of ligt dat aan jou? dan is het antwoord wel duidelijk, denk ik. Want aan God ligt het niet. God is perfect, honderd procent volmaakt. Dus dat moet toch wel aan jou liggen. Daarom is het goed dat wij met elkaar naar die dingen kijken.

download deze preek

 

'

afbeelding van olijven blad
! Helaas zijn er geen diensten i..v.m. corona, ook de Bijbelstudie vervalt