Preken (in pdf) 2

 

18    Omdat er een Lam en een Herder kwam    Nieuw op 22-12-15

        door  W.M.M. Moonen

Wat heeft een herder nu nodig? Wat heeft een mens nodig? Weet u, een herder - en een timmerman en een leraar, iedereen - heeft een echte Herder nodig. Iemand die die herders zal leiden en zal weiden en voor ze zal zorgen. Die herders, die zelf hun leven amper inzetten voor de schapen, die hebben straks Iemand nodig, die Zijn leven voor hén inzet. Deze herders hebben een Herder net zo hard nodig als wij. En die herders hebben een Lam nodig. "Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt."

Download deze preek

_________________________________________

17    Ontmoeting - Herkenning    Nieuw op 07-12-15

        door Jan van Beelen

Ik heb het expres niet genoemd, maar ik wil u wel even mee terugnemen naar dat gesprek van Gabriël met Zacharias. Eén van de dingen die de engel zei tegen Zacharias was: "Hij zal vervuld worden, voordat hij geboren is, in de moederschoot met de Heilige Geest." Pinksteren komt een beetje dichtbij. Al die feestdagen lopen in elkaar over.

Download deze preek

_________________________________________

16    Hoe ben je?    Nieuw op 18-11-15

        door Klaas de Boer

Jezus spreekt ook heel praktisch. Hij zegt: "Mensen, wat moet je nu zonder basis?" Onze tijd: wij hebben een basisschool. Wij hebben een basisgemeente. Als je thuis veel telefoons hebt, dan heb je een basisstation. In je hoofd heb je basiskennis. Tegenwoordig is het gezin als basis ook gelukkig weer in. En Jezus zegt recht op de man en de vrouw af: "Wat is nu jouw basis?"

Download deze preek

_________________________________________

15    Ik Ben    Nieuw op 30-10-15

        door Jan van Beelen

U hebt al die Namen gehoord: de Heilige, de Onveranderlijke, de Eeuwige, en dan kan ik niet anders doen dan verband leggen met het Nieuwe Testament, waar ik ook Iemand zeven keer hoor zeggen: "Ik ben". Maar dan is het geen naam, dan legt Hij Zijn  karakter bloot. Ik hoor daar de Here Jezus, de Zoon van God Zelf zeggen: "Ik ben..."

download deze preek   

________________________________________________________________________________________

14    Hij doet wat Hij kan, wij doen wat wij kunnen    Nieuw op 06-10-15

        door  A.H. Agtereek

“Neem de steen weg...” Ik zou nog zo’n steen willen noemen. Dat is de steen van de twijfel. De steen van de twijfel kom je in de Bijbel ook tegen. Ik neem aan dat u uw Bijbeltje een beetje kent. Dan staat er in Jacobus 1 vers 6: “Maar hij moet bidden in geloof en - dan komt het - in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt, die lijkt op een golf der zee die door de wind wordt aangedreven.”

Download deze preek

_________________________________________

13     In geloof steunen op God    Nieuw op 07-09-15

         door Jan van Beelen

Ziet u, niets nieuws onder de zon. Want in dat gebied daar rondom Israël was en is altijd onrust. Daar is altijd oorlog. Altijd stond Israël tegenover grote overmachten. U kunt zich 1948 nog herinnneren, toen ze pas een staat geworden waren....

Download deze preek

_________________________________________

12     Een opgewekt leven.    Nieuw op 17-08-15

         door  A.H. Agtereek

Hier hebt u typisch het werk van Jezus. Jezus kwam op deze aarde, niet alleen om de Heilige te zijn, niet alleen om God te presenteren, maar Hij kwam op deze aarde om Zich te identificeren met zondaren, om onrein te worden met ons mensen.

Download deze preek

_________________________________________

11     Je zult maar christen wezen.     Nieuw op 03-08-15

         door Klaas de Boer

Dat stuk uit Romeinen 8 is het evangelie in een notendop. Een meesterwerk, wordt het wel genoemd, een meesterwerk van het Nieuwe Testament. “De deuren van de schatten naar de hemel,” zei Calvijn. Luther vond het ook zo’n meesterwerk, terwijl zijn opvolger Melanchton het een samenvatting vond van de christelijke leer. Elke tekst verwijst ernaar, dat je gered moet worden, dat je verlost moet worden. Niet door je eigen prestaties of je eigen vroomheid, nee, dat het genade is.

Download deze preek

_________________________________________

10     Ben je klaar voor vertrek?    Nieuw op 17-07-15

         door Bas van den Bosch

Ik was vanmorgen vrij. Gebeurt niet altijd. Dan kijk ik uit mijn raam en dan zie ik prachtige “lampen” voorbijgaan: allemaal mannen broeders in het zwart. Alle vrouwen in het zwart met een hoed op. Keurig! Schitterend in het pak. Zo gaat dat. Want wij zien alleen de buitenkant. De lamp kan prachtig zijn.

Zo kan het ook in ons leven zijn. Wij zien er ook allemaal keurig uit vanavond. Wat er allemaal zo keurig uitziet, die lamp, dat is een teken van ons geloof. Want het lijkt misschien wel goed, maar het is niet voldoende om de hemel binnen te gaan, hoe mooi die lamp ook is.

download deze preek

_________________________________________

09     Pinksteren: Feest van trouw en van toekomst.   Nieuw op 23-05-15

         door Jan van Beelen

U, die hier zit of luistert naar de uitzending, en de Heilige Geest niet heeft en niet gelooft, ik zou u willen oproepen: zet alles aan de kant, gooi je eigen ik weg, maak schoon schip in uw hart met al uw pijn, al uw verdriet, uw terechte teleurstellingen misschien, uw verbitterringen, zet alles aan de kant en kom tot Jezus. Want alles wat u onderneemt zonder Jezus is nutteloos.

Download deze preek

_________________________________________

08     Israël komt thuis Nieuw op 22-06-15

         door Bert van Keulen

Eén van de eerste teksten waar wij vanmorgen naar willen kijken is Romeinen 11 vers 25. Er is tot en met vers 24 in Romeinen iets wat nog niet onthuld is en in vers 25 gaat Paulus dat onthullen. Een geheimenis. In het Grieks staat iets van mystèrion: iets wat niet bekend is. Een geheim. En God gaat dat nu via Paulus openbaren.

Als wij dit stuk lezen, dan kunnen we de conclusie trekken, dat het niet accepteren van Christus door Israël een keer gaat stoppen. Daar komt een einde aan....

download deze preek

_________________________________________

07    Twee van hen en twee van Hem Nieuw op 04-05-15

         door  A.H. Agtereek

Ik zou zo graag willen dat wij dat in ons leven gaan ervaren, dat Hij er plotseling is en dat wij op Zijn hulp en op Zijn steun op een wonderbare wijze mogen rekenen. Ik weet dat er zoveel dingen gebeuren in ons leven waar wij niet mee klaarkomen.....

download deze preek

_________________________________________

06    Hij is hier niet! Nieuw op 09-04-15

         door Bert van Keulen

Maar wat doen zij? En dat is ook weer een belangrijk teken voor ons: zij laten het hoofd niet hangen. Er staat letterlijk in de Bijbel dat ze hun hoofd oprichten. “Ze keken op…” Vers 4: “En toen zij opkeken…” Zij kijken dus niet naar de aarde. Die aarde kan hen niets bieden. Opkijken is de enige optie. Dat staat er niet voor niets in vers 4. Ze keken op en wat zagen zij? De steen was weg. Hij was er niet meer.

Als je opkijkt en je ogen richt op onze Here God, op onze Here Jezus Christus, dan is je weg voorspoedig. Dat betekent niet dat je geen moeilijkheden in je leven krijgt. Die zijn er zeker. Maar juist in die moeilijkheden de ogen omhoog houden.

download deze preek

_________________________________________

05    Liefde tot het einde Nieuw op 02-04-15

         door W.M.M. Moonen

“En Hij heeft ons liefgehad,” staat er dan, “tot het einde.” Daar wordt niet alleen mee bedoeld: het einde van Zijn leven, als Hij helemaal niet meer kan, het bittere einde en dan stopt Hij ermee. Er zit nog veel meer achter vandaag. Tot het einde… Dat gaat dwars door alle weerstand van ons heen. Judas verraadt Hem. Petrus zegt:  “Nee, het zal niet gebeuren!” En dan verloochent hij Hem. Tot het einde… Hij beukt dwars door alle weerstand heen. Hij beukt ook dwars door onze verdiensten heen. Wij willen wel onszelf redden. Wij willen wel onszelf een beetje grootmaken. En wat christelijk en braaf en deugdzaam is, de Here Jezus maakt er kachelhoutjes van......”

download deze preek

_________________________________________

04    Station Golgotha Nieuw op 25-03-15

         door Jan van Beelen

Verlaten door anderen, daar hoor ik de Here Jezus niet over klagen. Dat Zijn vrienden Hem verlaten hebben, een discipel Hem verraden had, daar hoor ik Hem niet over. Maar Zijn eigen Vader, waar Hij een intieme relatie mee had, dat Hij door Hem verlaten werd, dat brak Zijn geest. Dat was lijden ten diepste Daarom hoor ik in die diepe duisternis de kreet uit Zijn hart vandaan, een hartenkreet: "Mijn God, Mijn God, waarom verlaat U Mij?"

download deze preek

_________________________________________

03     Hebt u ook een open venster naar de hemel? Nieuw op 18-03-15

         door Klaas de Boer

En nu werd hij weer gevraagd en Daniël is bereid om die verantwoordelijke taak op zich te nemen.

Maar als zoiets gebeurt, komt er altijd een monster om de hoek kijken: dat is het monster van afgunst, van jaloezie, van haat. En dat monster zoekt zijn prooi. Zijn vijanden hebben een gloeiende hekel aan hem. “Wat moet je nu met zo’n vrome vent?” En dan die loerende ogen… Zijn tegenstrevers zoeken mogelijkheden om hem monddood te maken.

download deze preek

_________________________________________

02     Bijbelse goede voornemens (II) Nieuw op 09-03-15

         door  A.H. Agtereek

Wat laat u staan? Bent u bereid om uw schaapjes achter te laten om het Lam te ontmoeten? Bent u bereid om uw kruik te laten staan om Jezus Christus te ontmoeten? En als het moet - maar dat geldt hier natuurlijk niet: ik zie zoveel grijze en kale hoofden voor me, waar ik zelf ook toe behoor - ben je bereid om pa of ma in het schip achter te laten?

download deze preek

_________________________________________

01     Bijbelse goede voornemens (I) Nieuw op 02-03-15

         door  A.H. Agtereek

Nu ben ik in die Hebreeënbrief een aantal van die goede voornemens tegengekomen. In de allereerste plaats al in dat 22ste vers: “Laten wij toetreden.” Waarin? “Laten wij toetreden in het heiligdom.” Als de Bijbel in de Hebreeënbrief spreekt over het heiligdom, dan denkt de Bijbel aan de tabernakel. En ik denk: u hebt zoveel Bijbelkennis, dat u dat wel weet.

download deze preek

_________________________________________

 Prekenserie jaargang 58 (2014)

30     Kerst, feest om een Kind.     Nieuw op 22-12-14

         door Klaas de Boer

Ook in onze wereld leven miljoenen kinderen van de rekening. Slachtoffers van oorlog, van honger, van geweld. Kinderen die worden verkocht, geestelijk of lichamelijk worden verwaarloosd, beschadigd, misbruikt. Misschien voel je jezelf wel zo. Beschadigingen in je leven kunnen heel diep zitten. Je hebt het gevoel dat je er nooit van bevrijd wordt. En toch gaat dat dwars tegen Gods bedoeling in. 

download deze preek

_________________________________________

29     Oog voor het kleine Nieuw op 15-12-14

          door Klaas de Boer

In Micha 3 wordt heel veel gebeden. Maar de hemel blijft dicht. God lijkt wel doof. God bestaat niet. Hij zwijgt. Geen antwoord. De hemel van koper. Een God die Zich verbergt. Kan dat? Ja, dat kan. Dat staat in de Bijbel in de Psalmen: een God die Zich verborgen houdt.  "Waar is God?" vraagt Asaf.

download deze preek

_________________________________________

28     De macht van de Kleine Nieuw op 09-12-14

          door  W.M.M. Moonen

Onverwacht gebeurt het op Gods tijd, op Gods moment. De Bijbel zegt: als de volheid des tijds gekomen is. Moet u zich voorstellen, er is een grote berg en een beeld. Hoe vindt dat kiezelsteentje dat beeld? Honderdduizend kansen dat dat kiezelsteentje er langs rolt. Nee, wat God doet, doet Hij doelgericht. Het steentje vindt feilloos de weg waar hij heen moet rollen.

De komst van de Here Jezus is maar niet een slag in de lucht: kijken wat ervan terechtkomt. Dat doen wij wel eens. Zo van: nou ja, we hopen er maar op… De komst van de Here Jezus is zeer doelgericht op dat beeld.

download deze preek

_________________________________________

27    En toch een blij vooruitzicht Nieuw op 09-02-2015

           door C.J. Visser

“En toch een blij vooruitzicht,” is het thema van deze prediking. Als je alleen maar blijft hangen in het gedeelte van Salomo, waar we alleen maar ja op kunnen zeggen, dan zou je zeggen: wat heb ik nou nog te wachten? Heb ik hier nog uitzicht? Dat hoor je vandaag van zoveel mensen die geen werk hebben of ziek zijn: “Wat  kan ik nog verwachten?” Lieve mensen, wij hebben álles te verwachten.

download deze preek

_________________________________________

26     In stilte luisteren Nieuw op 19-01-2015

            door Bert van Keulen

Daarom die oproep in Jesaja 55, waarin de Heer zegt: "Ik wil je rust geven." "Dus - en dat is het vervolg van vers 2 - luister aandachtig naar Mij." Dan is het goed dat er in je leven een punt komt, waarop je die rust en die aandacht voor de Heer ook hebt. Dat is soms heel moeilijk. Het kan zijn dat de dingen van de wereld je zo in beslag nemen, dat je geen punt hebt om stil te staan, dat je alleen maar kunt bidden: "Heer, zet mij stil, want ik kan zo niet doorgaan. Ik zit erin vast en ik ga toch door. Maar ik kan het niet, want ik weet waar dit heen leidt. Niet naar U. Dit leidt naar een aardse vervulling en niet naar een hemelse....."

download deze preek

_________________________________________ 

25     Waar woon je?      Nieuw op 02-12-14

          door Bas van den Bosch

Er is ook een andere kant. Vaak moeten ook wij nog door moeite en zorg heen. Ook voor ons is er nog ziekte en lijden. Het wordt Vaders kinderen niet bespaard. Wij moeten vaak, net als David in Psalm 23 door dalen van diepe duisternis heen. Maar weet u wat het heerlijke is? We gaan er altijd dóórheen. We blijven er nooit in steken. We gaan nooit ten onder. Altijd is er de vertroosting: "Uw stok en Uw staf die vertroosten mij." Altijd is er de nabijheid van de Heer die gezegd heeft: "Ik zal je niet begeven en Ik zal je niet verlaten."

download deze preek

_________________________________________

24     "Weet je wie je bent?"     Nieuw op 24-11-14

          door Bas van den Bosch

En het is waar: als wij naar mensen om ons heen kijken, dan denken wij vaak dat God best tevreden kan zijn met ons. Zo heb ik zelf ook jaren gedacht. Ik liep elke zondag in het zwarte pak keurig voor de dominee uit. Ik ging op huisbezoek, deed jeugdwerk en allerlei andere dingen in onze kerk. Ik dacht: God kan best tevreden met mij zijn. Maar dat was Hij niet. Dan moet er wat anders gebeuren. Tot die ontdekking moest ik komen. Misschien moet u ook vanavond tot die ontdekking komen.

download deze preek

_________________________________________

23     "Alle dorstigen mogen komen"    Nieuw op 10-11-14

          door Bert van Keulen

U weet met mij, denk ik, dat er kerkgenootschappen zijn, die die barmhartigheid willen terugschroeven. "Het is maar voor een enkeling," wordt er dan gezegd. Maar als je van onze God iets begrijpt, dan begrijp je ook dat die barmhartigheid en die genade van onze God ongelooflijk groot zijn. En dan is het heil in onze Here Jezus Christus voor iedereen. Dat is ook de Blijde Boodschap.

download deze preek

_________________________________________

22     "Moedig, moed en belofte"    Nieuw op 23-10-14

          door Jan van Beelen

En nu kom ik bij de belofte. Als Mozes het volk toespreekt, zegt hij er altijd achteraan:: "God zal met u optrekken, God zal voor u uittrekken, God zal Jozua leiden. U moet gehoorzaam zijn." In de bemoediging zit altijd een belofte. Dat maakt de bemoediging zo sterk.

download deze preek

_________________________________________

21     "Nieuwe kans na berouw"     Nieuw op 15-10-14

          door Jan van Beelen

Het is zo makkelijk om de zonde van de ander te bekritiseren en er schande over te spreken. Maar het is toch beter om de zonde van de ander als een spiegel te gebruiken voor jezelf? Het is zo makkelijk om met de vinger te wijzen. De Here Jezus wees niet, maar schreef met Zijn vinger in het zand.

download deze preek

_________________________________________

20     "Over gedachten en wegen..."     Nieuw op 09-10-14

          door Jan van Beelen

Dan zegt de Vader: "Hoor naar Mij." En plotseling komt de roep van Jesaja: "Zoek de Here." Gemeente, ik kan het niet anders zeggen: het is een vervolg op de uitnodiging: Kom... "Zoek de Here." Er zijn waarschijnlijk veel mensen die wegblijven. Maar de Here God laat Jesaja zeggen: "Zoek..." Niet: zoek Mij in het oneindige... Nee, hij zegt zelfs de tijd erbij: "Zoek nú, terwijl Hij te vinden is."

download deze preek

_________________________________________

19     "De spiegel"     Nieuw op 02-10-14

          door Jan van Beelen

Neem de keuze tussen die twee: de jongste en de oudste. De jongste zoon was de slechtste, maar kwam tot bezinning. Hij nam een besluit, stond op en ging naar zijn vader. Hij vluchtte naar de bron van de vergeving. Ik hoop u ook. Ik, en dan wijs ik naar mijzelf als ik in de spiegel kijk, ik ben zó slecht, dat Jezus voor mij sterven móest. Maar tegelijkertijd ben ik zó geliefd, zó waardevol, dat Jezus voor mij sterven wílde aan het kruis.

download deze preek

_________________________________________

18     "Jezus komt"     Nieuw op 01-09-14

          door Bert van Keulen

Tarwe is goed. Als je tarwe bent, dan mag je straks in de schuur van de Here Jezus komen. Maar als je kaf bent, dan komt er een vuur, zegt Johannes, en dat vuur is onuitblusbaar. Als je daarover nadenkt, is dat heel wat. En ik ben zo ontzettend blij, dat de Here God dat Zelf ook vreselijk vindt en dat Hij gezegd heeft: "Ik ga een oplossing maken, zodat niemand in dat vuur hoeft te komen."

download deze preek

_________________________________________

17     "In geloof opzien naar Jezus"     Nieuw op 22-08-14

          door Bert van Keulen

Dan kan het zijn dat mensen zeggen: "Ik zit daar steeds tussen te hinkelen. Dan weer de Here Jezus dienen, dan weer de wereld dienen, de vleespotten van Egypte." Er moet een keus gemaakt worden wat wij gaan doen. Wie kies je? Want je kunt niet twee heren tegelijk dienen. Nu noem ik wel hele uitersten met pornografie, maar er zijn zoveel andere dingen die ons zo in beslag nemen, dat wij het zicht op de Heer beetje voor beetje gaan verliezen.

download deze preek

_________________________________________

16     "Crisis of Christus?"    Nieuw op 11-08-14

          door Bas van den Bosch

Het is of de Here Jezus wil zeggen: "Zet de zaken toch niet op zijn kop, zoals zovel doen." Ze zoeken eerst al het andere, maar raken nooit uitgezocht. Wij hebben nooit genoeg, wij willen altijd maar meer. Dat is de hebzucht in ons leven. Want er is geen eind aan het begeren.

download deze preek

_________________________________________

15     "Hij verliest ons nooit uit het oog"     Nieuw op 21-07-14

          door C.J. Visser

De Here Jezus biedt Zich ook hier deze morgen aan: “Waag het nu met Mij. Ga met Mij. En al die ontstemming, alles waarin je het niet met Mij eens bent… Straks zie je alles. Dan zie je waarom ik toen geen Koning kon worden. Dan zie je waarom je tegenslag in je leven gehad hebt.” Misschien heeft het je wel dichter bij de Here Jezus gebracht.

download deze preek

_________________________________________

14     "Is het goed in je leven, wat er ook gebeurt?"     Nieuw op 10-07-14

          door Bas van den Bosch

Maar die rots, hè. Die rots maakt alles anders. Want wij houden de rots niet vast, maar de rots houdt óns vast. Die geweldige Christus, oneindig groot in kracht, houdt ons vast en ons staande. Dat is het grote geheim. En dan mag je weten voor tijd en eeuwigheid in Hem geborgen te zijn.

download deze preek

_________________________________________

13     "Wat zoekt u?"     Nieuw op 03-07-14

          door Jan van Beelen

Wat vinden ze? Wat ze vinden zal hun hele leven totaal veranderen. Totaal! Zij vinden namelijk die grote schat, die parel, waarvan Jezus Zelf zegt: “Het Koninkrijk van God is gelijk aan…” Die schat, die parel vonden ze. Zij vonden het Koninkrijk der hemelen.

download deze preek

_________________________________________

12     "Wie van de twee?"     Nieuw op 19-05-14

          door Klaas de Boer

Dat heb je zelf soms ook. Je hebt twee verhalen en je beluistert ze en je denkt: wat moet ik daar nu mee? Ieder heeft zijn eigen verhaal en elk verhaal is aannemelijk. Echt horen is soms zo moeilijk. Welk verhaal moet je nu geloven? Soms kom je er niet uit.

download deze preek

_________________________________________

 

11   “Wilt u koning worden?”     Nieuw op 08-05-14

          door Klaas de Boer

Ik denk dat je heel gelukkig kunt zijn met zo'n cadeau. Want wij hebben het tegenwoordig zo druk, wij hebben te weinig tijd om oog te hebben voor een ander. Wij hebben van alles aan ons hoofd. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat je hart op slot, dan gaan de oren dicht en dan ben je alleen nog maar bezig met dat kleine hartje van jezelf.

download deze preek

_________________________________________

10   “Pasen is: Goede morgen”    Nieuw op 22-04-14

          door Klaas de Boer

Dan die indringende vraag: "Wie zoek je?" En als dat nog niet helpt, roept Hij haar bij haar naam. Zij wilde Hem vinden, maar wordt zelf gevonden. En dan gaan daar op dat kerkhof de Paasklokken luiden...

download deze preek

_________________________________________

09   “Een donkere nacht op Golgotha”    Nieuw op 16-04-14

          door Klaas de Boer

En het was drieëndertig jaar geleden zo goed begonnen. Die stralende ster! Wijzen hadden hem gezien: daar moet je achteraan. En het werd aan de wereld verkondigd: "Het Licht van de wereld is reddend verschenen. Het Licht van de wereld is opgegaan." En nu, drieëndertig jaar later? Het Licht gaat uit. Duisternis...."

download deze preek

_________________________________________

 

08   “Sprekende stilte”    Nieuw op 08-04-14

          door  W.M.M. Moonen

Er wordt tegenwoordig nogal eens gesproken over het zwijgen van God. Dan klagen mensen in de cultuur dat God zwijgt. Nou, God spreekt genoeg: door de hele Bijbel en dag aan dag door de Heilige Geest. Maar misschien is er een moment in uw leven dat de Here God zo stil is, net zo stil als Christus die daar staat. Krijgt u het dan een beetje benauwd? Gaat u dan niet wat zeggen? “Zwijg niet, o God…” De God van Israël heeft zo vaak wat gezegd en nu is het even stil.

download deze preek

_________________________________________

07   “Een droom van een vrouw”    Nieuw op 02-04-14

          door  W.M.M. Moonen

“Dacht u dat u er wat verder mee kwam als u de zakdoek pakt omdat het toch wel heel erg is op Goede Vrijdag of omdat u denkt: dat hadden ze toch niet moeten doen met die Jezus? Ik zou wel iets gedaan willen hebben…

U hoeft niet voor Jezus in de bres te springen en ook uw zakdoek niet te pakken. “Ween niet over Mij, maar over uzelf,” zegt Jezus, “en over uw kinderen.” Zij hoeft Jezus niet te redden. De Here Jezus wil ú redden.

download deze preek

_________________________________________

06    “De voetwassing”    Nieuw op 28-03-14

          door Jan van Beelen

En tijdens die moeilijke reis wast Hij uw voeten steeds weer opnieuw en is Hij altijd bij u. U mag altijd bij Jezus komen, want Hij helpt. Waar de discipelen hun plicht verzaken, doet Jezus het. Als u vergeving van zonden vraagt, vergeeft Jezus uw zonden. Daarvoor is Hij aan het kruis gegaan. 

download deze preek

_________________________________________

  Preken uit het contactblad Jaargang 47 (2014)

 

47.4    "Spreekt God nog?"    Nieuw op 11-09-14

          door Klaas de Boer

Kijk nu eens naar dat gezin van Eli. Een vooraanstaande positie. Wat maken ze ervan? De woorden van God zijn schaars geworden. Ja, een beetje algemene theorie, maar dat persoonlijke contact? De keuzes die je maken moet in je leven? Dat contact met de hemel? Dat is er niet meer?

download deze preek

_________________________________________

47.3    "Wij hebben wat uit te leggen"    Nieuw op 06-06-14

          door Klaas de Boer

Dan kijk ik naar de kerk van de Here Jezus en dan denk ik aan die twee jongetjes met hun zeilscheepje. Heeft u het zeil in de mast of is het een zakdoekje? Want met zo'n zakdoekje komt u niet vooruit. Vooral zo'n groot schip als u niet. En dan zeggen wij óók nog dat wij niets merken van de Heilige Geest.

download deze preek

_________________________________________

47.2    "Is je leven een teken van hoop?"    Nieuw op 28-03-14

          door Klaas de Boer

Want bij God mag je in elkaar zakken, hoor. Elia krijgt helemaal geen vermaning of een standje. God veegt hem niet de mantel uit, welnee. God hangt hem opnieuw de profetenmantel om en Elia krijgt een nieuwe opdracht. Dus dat is geen punt. Bij God mogen grote mannen huilen en flinke vrouwen in elkaar zakken. Dat is voor God heel normaal. Hij kan dat wel aan. Hij kent Zijn mensen.

download deze preek

_________________________________________

47.1   "Het juwelenkistje"    Nieuw op 02-04-14

          door Klaas de Boer

Ze deed het juwelenkistje open. “Dit Kind is de Man van smarten, de Redder van de wereld.” En het wordt haar tot blijvende zegen. Staat ook in de Bijbel: “Zalig die het Woord van God horen en het bewaren.” Bewaren in het juwelenkistje van je hart.

download deze preek

 


afbeelding van olijven blad
! Helaas zijn er geen diensten i..v.m. corona, ook de Bijbelstudie vervalt