KLAAS DE BOER

STICHTING RADIOGEMEENTE

U kunt deze preken downloaden!


JAARGANG 42 NR 2
Preek gehouden op zondag 6 april 2008 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:

LUCAS 7 : 13 – 18

LUCAS 8 : 52 – 55

JOHANNES 11 : 15 – 44


  JAARGANG 42 NR 3
Preek gehouden op 18 mei 2008 in de Chr. Triumfatorkerk te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JOZUA

4 : 20 – 24 1 PETRUS 2 : 1 - 10


JAARGANG 42 NR 4
Preek gehouden op zondag 16 november 2008 in de Christus Triumfatorkerk te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:

RICHTEREN 6 : 1 – 21


JAARGANG 43 NR 1
Preek gehouden op

14 december 2008 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing: PSALM 130 : 5 – 8 LUCAS

12 : 25 – 40
MATTHÉÜS

14 : 22 – 25


JAARGANG 43 NR 2
Preek gehouden op

5 april 2009 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:

MARCUS 15 : 16 – 26


JAARGANG 43 NR 3
Preek gehouden op

5 juli 2009 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:

PSALM 84


JAARGANG 43 NR 4
Preek gehouden op

27 september 2009 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing: 1 Korinthe 9 : 19 – 29 Handelingen 1 : 8
Exodus 3 : 10 – 12


JAARGANG 44 NR 1
Preek gehouden op

25 december 2009 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:

LUCAS 2 : 1 – 7
2 SAMUËL 19: 32 –41
JEREMIA 14 : 8

EN 41 : 17


 JAARGANG 44 NR 2

Preek gehouden op

21 maart 2010 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing: DEUTERONOMIUM

30 : 17 – 20.   GENESIS 39 : 7 – 12
MARCUS 15 : 6 - 15


JAARGANG 44 NR 3

Preek gehouden op

20 juni 2010 in de Chr. Triumfatorkerk te

Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:
GALATEN 5 : 15 – 23;
6 : 1 - 19


JAARGANG 44 NR 4
Preek gehouden op

1 augustus 2010 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

Schriftlezing:
MARCUS 10 : 46 - 52


JAARGANG 45 NR 1
Preek gehouden op

12 december 2010 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JESAJA 55
LUCAS 14 : 15 - 24


JAARGANG 45 NR 2
Preek gehouden op

20 maart 2011 in de Chr. Triumfatorkerk te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MARCUS 14 : 26 - 31


JAARGANG 45 NR 3
Preek gehouden op

12 juni 2011 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
2 KONINGEN 7 : 3 - 9A


JAARGANG 45 NR 4
Preek gehouden op

7 november 2010 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
2 TIMÓTHEÜS 4 : 1 - 11A
1 JOHANNES 2 : 15


JAARGANG 46 NR 1
Preek gehouden op

27 november 2011 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
PSALM 98
JESAJA 52 : 7 - 10


JAARGANG 46 NR 2
Preek gehouden op

22 april 2012 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
LUCAS 24 : 21 - 32


JAARGANG 47 NR 1
Preek gehouden op

20 januari 2013 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
LUCAS 2 : 40-52


JAARGANG 47 NR 4
Gehouden op 18 november
2012 in de Chr.
Triumfatorkerk in
Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
EXODUS 3 : 2 - 6 EN

1 SAMUËL
3 : 1 - 10 EN VS 19


JAARGANG 54 NR 3
Preek gehouden op

1 februari 2009 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
EFEZE 4 : 20 - 24


JAARGANG 54 NR 6
Preek gehouden op

1 maart 2009 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
LUCAS 18 : 18 – 27
EN 19 : 1 - 10


JAARGANG 54 NR 12
Preek gehouden op

31 mei 2009, in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
HANDELINGEN

2 : 1 - 13

 


JAARGANG 54 NR 13
Preek gehouden op 10 mei 2009 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JESAJA 49 : 13 - 16


JAARGANG 54 NR 14
Preek gehouden op

10 mei 2009 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
1 SAMUËL 1 : 1 - 28


JAARGANG 54 NR 16
Preek gehouden op 21 juni 2009 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
Genesis 12 : 1 – 6
Hebreeën 11 : 13 - 19


JAARGANG 54 NR 17
Preek gehouden op 21 juni 2009 in de Chr. Triumfatorkerk te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
Johannes 1 : 35 - 46


JAARGANG 54 NR 18
Preek gehouden op
16 augustus 2009 in
de Chr. Triumfatorkerk
te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
PSALM 62


JAARGANG 54 NR 25
Preek gehouden op

4 oktober 2009 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MATTHÉÜS

14 : 22 – 33
EZRA 8 : 21 - 23


JAARGANG 54 NR 29
Preek gehouden op z8 november 2009 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JEREMIA 17 : 13
JOHANNES 8 : 1 - 11


JAARGANG 54 NR 30
Preek gehouden op 22 november 2009 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JOHANNES 15 : 9 – 17
RUTH 1 : 1 – 6 EN 22
RUTH 4 : 7 - 10


 JAARGANG 55 NR 1
Preek gehouden op

10 januari 2010 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
PREDIKER 3 : 1 - 15


 JAARGANG 55 NR 2
Preek gehouden op

17 januari 2010 in Chr. Triumfatorkerk
te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
2 SAMUËL 9 : 1 – 4
HANDELINGEN

3 : 1 - 10


 JAARGANG 55 NR 3
Preek gehouden op 24 januari 2010 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
LUCAS 2 : 40 - 52


 JAARGANG 55 NR 4
Preek gehouden op

21 februari 2010 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
HANDELINGEN

16 : 16 - 33


 JAARGANG 55 NR 10
Preek gehouden op

4 april 2010, in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MATTHÉÜS 28 : 1 - 10


JAARGANG 55 NR 25
Preek gehouden op

30 oktober 2010 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
DEUTERONOMIUM

30: 11 - 20


 JAARGANG 55 NR 28
Preek gehouden op

28 november 2010 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
LUCAS 1 : 5 - 15,

57 - 69


 JAARGANG 55 NR 29
Preek gehouden op

12 december 2010 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
GENESIS 3 : 1 - 7A
JOHANNES

1 : 1 - 5, 9 : 1
JESAJA 60 : 1 - 5
JOHANNES 8 : 12 - 15


 JAARGANG 55 NR 30
Preek gehouden op

25 december 2010 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JESAJA 53 : 1 - 5
LUCAS 24 : 46 - 53 Lucas 2 : 1 - 7, 15 - 20


JAARGANG 55 NR 20
Preek gehouden op

3 oktober 2010 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
GENESIS 5 : 21 - 24
6 : 9 - 12


 JAARGANG 56 NR 3
Preek gehouden op

13 februari 2011 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
EFEZE 3 : 14 - 21
ROMEINEN 8 : 31 - 39


 JAARGANG 55 NR 24
Preek gehouden op

5 september 2010 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
HANDELINGEN

16 : 25 - 31
PSALM 42 : 1 - 7


JAARGANG 56 NR 2
Preek gehouden op

16 januari 2011 in de Chr. Triumfatorkerk te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JOHANNES 14 : 4 - 9


JAARGANG 56 NR 4
Preek gehouden op

20 februari 2011 in de Chr. Triumfatorkerk te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
PREDIKER 11
LUCAS 15 : 11 EN 12


JAARGANG 56 NR 5
Preek gehouden op

27 februari 2011 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JESAJA 55 : 1 - 6
JOHANNES 7 : 37 - 44


 JAARGANG 56 NR 8
Preek gehouden op

13 februari 2011 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MATTHÉÜS 27 : 1 - 11


 JAARGANG 56 NR 9
Preek gehouden op 24 april 2011 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MARCUS 16 : 1 - 8
JEREMIA 29 : 11 - 14


JAARGANG 56 NR 10
Preek gehouden op

1 mei 2011 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JOHANNES

20 : 24 - 29


 JAARGANG 56 NR 11
Preek gehouden op

6 februari 2011 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JOHANNES

21 : 15 - 23


 JAARGANG 56 NR 25
Preek gehouden op

30 oktober 2011 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MATTHÉÜS 7 : 13 - 20
LUCAS 13 : 22 - 30


 JAARGANG 56 NR 27
Preek gehouden op

18 december 2011 in de Chr. Triumfatorkerk te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JESAJA 9 : 1 - 6
LUCAS 2 : 4 - 7
LUCAS 15 : 17 - 20


 JAARGANG 56 NR 28
Preek gehouden op Eerste Kerstdag 2011 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
LUCAS 2: 1 - 20


 JAARGANG 56 NR 29
Preek gehouden op

8 januari 2012 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
EXODUS

13 : 17, 18, 21, 22
JESAJA 60 : 1 - 6
MATTHÉÜS

2 : 1 - 4, 9 - 12


 JAARGANG 57 NR 1
Preek gehouden op

6 november 2011 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
EXODUS 18 : 1 - 12
JESAJA 56 : 6 EN 7


 JAARGANG 57 NR 2
Preek gehouden op

15 januari 2012 in de Chr. Triumfatorkerk te Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MATTHÉÜS

25 : 14 - 18
1 KORINTHE

12 : 20 - 27


 JAARGANG 57 NR 3
Preek gehouden op

5 februari 2012 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MARCUS 4 : 35 - 41
MATTHÉÜS

28 : 18 - 20


JAARGANG 57 NR 11
Preek gehouden op donderdag 17 mei 2012 in het Groene Kerkje te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
HANDELINGEN

1 : 4 - 12
OPENBARING 21 : 1 - 5


 JAARGANG 57 NR 6
Preek gehouden op

26 februari 2012 in de Petruskerk te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
LUCAS

21 : 5 - 21, 29 - 38


 JAARGANG 57 NR 7
Preek gehouden op

4 maart 2012 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
JOHANNES 12 : 1 - 11
HOOGLIED 1 : 1 - 4


JAARGANG 58 NR 09
Gehouden op 3 maart 2013 in
de Regenboogkerk te
Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MARCUS 15 : 33 - 41JAARGANG 58 NR 10

Gehouden op

31 maart 2013
in de Petruskerk
te Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:
JOHANNES 20 : 1 - 16
1 KORINTHE

15 : 12 - 20


 JAARGANG 58 NR 11
Gehouden op

5 mei 2013 in
de Regenboogkerk te
Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
1 KONINGEN 3 : 1 - 15
MATTHÉÜS 6 : 31 - 34


JAARGANG 58 NR 12
Gehouden op

12 mei 2013 in
de Petruskerk in Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:
1 KONINGEN

3 : 16 - 28


 JAARGANG 58 NR 29
Gehouden op
15 december 2013
in de Petruskerk
in Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing: MICHA

1 : 2 - 5; 4 : 1 - 3; 5 : 1 - 4 EN 1 KORINTHE

1 : 26- 28


 JAARGANG 58 NR 30
Gehouden op
25 december 2013
in de Petruskerk in Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing: JESAJA 9 : 5, 6 (INTROÏTUSTEKST) EN
LUCAS 21 : 1 - 7


JAARGANG 59 NR 11
Preek gehouden op

16 juni 2013 in de Chr. Triumfatorkerk
in Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
OPENBARING

2 : 8 - 11 EN
ROMEINEN 8 : 31 - 39


 JAARGANG 59 NR 3
Gehouden op

4 november 2012 in de Regenboogkerk te
Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
DANIËL 6 : 1 - 17


 JAARGANG 60 NR 10
Gehouden op
29 januari 2012 in de
Petruskerk in Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
1 KORINTHE

13 : 1 - 13


 JAARGANG 60 NR 13
Preek gehouden op 3 november 2013 in de Petruskerk in Amsterdam

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
GENESIS 41 : 1 - 13


 JAARGANG 61 NR 13
Preek gehouden op 8 december 2013 in de Regenboogkerk te Oegstgeest

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
EXODUS 12 : 21 - 23
JOHANNES

12 : 12 – 14; 14 - 1 - 4


 JAARGANG 59 NR 16
Gehouden op
20 oktober 2013
in de
Chr. Triumfatorkerk
in Den Haag

DOOR KLAAS DE BOER
Schriftlezing:
MATTHÉÜS 5 : 1 - 16