Bert van Keulen

Stichting Radiogemeente

U kunt deze preken downloaden!


 JAARGANG 58 NR 18
Gehouden op 7 juli 2013 in de
Petruskerk te Amsterdam

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
MATTHÉÜS 3 : 1 - 12


JAARGANG 55 NR 11
Preek gehouden op zondag 16 mei 2010 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
HANDELINGEN 2 : 1 – 4
EFEZEE 4 : 17, 20 EN 25 -32


JAARGANG 54 NR 26
Preek gehouden op zondag 19 oktober 2008 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
PSALM 108


 JAARGANG 54 NR 27
Preek gehouden op zondag 6 september 2009 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
1 PETRUS 2 : 1 - 6


 JAARGANG 55 NR 19
Preek gehouden op zondag 5 september 2010 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
MATTHÉÜS 20 : 1 - 16


JAARGANG 56 NR 15
Preek gehouden op zondag 19 juni 2011 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
MARCUS 6 : 34 - 52


JAARGANG 56 NR 20
Preek gehouden op zondag 21 augustus 2011 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
HANDELINGEN 6 & 7 : 54 - 60


 JAARGANG 56 NR 21
Preek gehouden op zondag 4 september 2011 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
PSALM 62 : 1 - 9


JAARGANG 56 NR 26
Preek gehouden op zondag 2 oktober 2011 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
PSALM 62 : 1 - 9


JAARGANG 57 NR 8
Preek gehouden op zondag 25 maart 2012 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
HEBREEËN 10 : 1 - 18


 JAARGANG 57 NR 12
Preek gehouden op zondag 20 mei 2012 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
HANDELINGEN 1 : 8
LUCAS 24 : 50 - 53
HANDELINGEN 2 : 1 - 4


 JAARGANG 59 NR 6
Gehouden op
20 april 2014 in de
Petruskerk in Amsterdam

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
MARCUS 16 : 1 - 7


 JAARGANG 60 NR 02
Gehouden op
23 februari 2014 in de
Petruskerk in Amsterdam

DOOR BERT VAN KEULEN
Schriftlezing:
JOHANNES 8 : 1 - 11


afbeelding olijven tak